Alföldi Jenő, Bereti Gábor, Bistey András, Czipott György, Gyimesi László, Mátó Gyula: KÖZELFÉNY

KÖZELFÉNY borító

 

Kisebb merítésnyi szövegszedetet tart kezében az olvasó, válogatást a teljesség igénye nélkül. Sokféle úton közelíthető meg egy alkotó, beszélgetésben rögzített személyisége és világlátása adhat támpontot, betekintést gondolatai mélyébe, vagy éppenséggel az elkészült művek avatott elemzése eredményeképpen. A róla alkotott kép még így is csak részleteket mutat meg, némelyeket elfed, jószerivel fölnagyít másokat, megközelített valósága csakis az olvasóban válhat valamelyest teljessé. Közelfénybe hozott részek csupán tehát ezen írások, mégis, jól rajzolja képzetünkbe Varga Rudolf valóságát. De mert szükségképpen magunk ismeretei, szemléletmódja végzi el a megismerés munkáját, igaz és hamis következtetéseket hozunk egyidőben. Segítségül e könyv olyan szerkezetben próbálja bárki részévé tenni Varga gondolatait, világképét, hogy alkalmunk lehessen több elemző és pályatárs szemén át is látni azokat. Valóságosan csakis így kerülhet Varga Rudolf világlátása, írásművészete megtapasztalható közelségünkbe, néhány kiválasztott vonását hozva tiszta tekintetünk elé, talán csakugyan közelfénybe.

Czipott György

Szózat Könyvkiadó, 2018

 

 


szozat a tiszta hang
Kiadványaink...

  • Utolsó módosítás: 2022 január 10. hétfő, 10:20:00.