Radó Antal: Kivándorlók

kivándorlók 1880 évekTavaly, hogy délnek vitt utam,
Szomorú, őszies időben
Ott kóboroltan egymagam
A genovai kikötőben.
Előttem óriási gályák
Nyomták a tirrhen tenger sírját,
Körültem dolgozó tömeg.
Mely véget nem lelő sorokban,
Nehéz teherrel megrakottan
A hajók alját tölti meg.

Egyszer csak egy csoport felül
Magyar szót hallok. Odaléptem,
És láttam, hogy a földön ül
Egy ember, szűrben és zekében.
Mellette asszony s barna lányka
Bámul merőn az óceánra
Egy rengeteg gőzös felé.
S mindhárman olyan rém-kopottan
És oly halványan ültek ottan,
Hogy elszorult szívem belé.

S hogy szóba állottam velök,
Az ember búsan emlegette,
Hogy volt kis földje azelőtt,
S hogy két rossztermés tönkretette;
S aztán hiába volt akármi,
Már nem bírt többé talpra állni,
Akárhogy küzdött, fáradott,
S mert nem futotta az adóra,
Kihúzták a párnát alóla
S foghatta a vándorbotot.

«És nem sajnálja, kérdezém,
Elhagyni a szülőhazáját?»
«Sajnálni? A hazámat? Én?»
– Szólt, rútszitokra nyitva száját
«No van miért!» És szinte hörgve
Szorítá két kezét ökölbe
S kidagadt homlokán az ér.
«Hát mit tett értem, hogy szeressem?
Elvette mind, amit szereztem!
Azér’ szeressem tán? Azér’?»

S míg a szilaj kétségbeesés
Így tört ki ajkán, szörnyű hévvel,
Mely ellen tudtam, hogy az ész
Okokkal mindhiában érvel:
A földre nézek, s íme látok
Egy foltos, piszkos, furcsa zsákot,
Amelyre a kis lány ügyel.
S oly féltőn fogta át a gyermek,
Hogy szóltam: «Mondja csak kigyelmed,
Hát abb’ a zsákba mit visz el?»

És annak arcán hirtelen
A düh mély fájdalomra lágyul,
S ötöl-hatol: «Hát… istenem…
Földet viszek Magyarországbul…»
s némán meredt maga elébe,
Fejét lehajtva tenyerébe;
«Bolondság úgy-e?…» mormogá.
És hozzátettte, szinte sírva:
«Ha idegenben visznek sírba,
Ezt hadd tegyék fejem alá!»

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf