Nyílt levél Orbán Viktornak!

Összegzésünk nem valamely politikai csoportosulás vagy párt támogatására készült, célja nem a lejáratás, hanem a tények feltárása. Csak egy része a Szózat havilap mindenkori szerkesztői szándékának, egy igazságosabb társadalmi forma, az újragondolt rendi társadalom igényének ideológiai támogatására.
*

Óh, az Ősi igazság!
Korok jönnek, korok után, míg megtalálták.
És ez kötötte össze a Nemes Közösséget.
Az Ősi igazság!
Ragaszkodj hozzá!
                                                Goethe
 

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Régóta figyelem az Ön politikai pályafutását, amelyet – lelkiismeretem szava szerint –  hol támogatok, hol nem. El kell ismernem azokat az utóbbi években tett erőfeszítéseit, amelyeket a Kárpát-hazai magyarság védelmében az életminőség, a gazdaság és haderőfejlesztés tekintetében, valamint külpolitikai téren tesz. Ennek ellenére nem vagyok az Ön feltétlen híve, különösen nem Fidesz szavazó, ennek okai itt olvashatók: http://www.szozat.org/index.php/bolyongasok/tartalommutato/9959-csagoly-peterfia-bela-orban-viktor-kormanyzasanak-jobboldali-kereszteny-konzervativ-gyokeru-filozofiai-biralata . A most írt levelem azért fogalmazódott meg, mert úgy látom, Ön és a kormányoldal nem, hogy nem érti az önkormányzati választások bukását, hanem Ön is némiképp ingerülten kommentálta a magyar választók, elsősorban a budapestiek akaratát. Ez a kampány, ezzel az ellenzékkel nem a fair play-ről szólt. Hozzátenném még, sok helyen kevésen múlott, ha Ön bátor, ha valóban illiberális, ha valóban a sokszor hivatkozott keresztény értékrend és a magyarság érdekében kormányoz, akkor főleg mostantól Budapesten minden lehetősége szerint nem engedi meg, ellehetetleníti a baloldali-liberális önkormányzatokat, befejezi a város nagy beruházásait. Így is-úgy is a kormány fizeti a számlákat…
    Elöljáróban szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni ahhoz a régóta rossz és elhibázott kommunikációhoz, amelyről már az első Orbán-kormány óta elhíresült a Fidesz. Összegségében győzelemről vagy választójogi érvekről beszélni nagy butaság. Önökre most csak az Ön pártjának hívei illetve azon jobboldaliak szavaztak, amelyek személy szerint elégedettek voltak a helyi polgármesterrel és/vagy képviselőtestülettel, hisz alapvetően elhibázott az a választójogi törvény, amely egy helyi közösség életét négy-ötévente politikai okok miatt feldúlja, csatatérré teszi. Továbbá azt is értem, hogy most – bár kifelé nem mutatja – ingerült és csalódott, hisz további személyes tervezett életútját hiúsította meg ez a voksolás, a következő köztársasági elnöki választáskor nem ülhet át Áder János székébe az elsöprő parlamenti politikai erőfölény dacára sem. Legyünk őszinték, Ön és közvetlen tanácsadóit is egyrészt túl magabiztossá és gőgössé tették, megtévesztették az uniós választások sikerei, másrészt ismét elfelejtették, hogy egy gondolkodó, jobboldali identitású és keresztény választópolgár nem automatikusan Fidesz hívő-választó. Ön jogász végzettsége ellenére erősen hadilábon áll mind a magyar történelmi, mind az utóbbi száz évben lezajlott szociológiai változásokkal. Úgy látom, hogy a Tanú című filmből vett „kisnyilas” hasonlattal végződik az Ön történelmi tudása. [A politikai szélsőjobboldaliság eredetileg az originális, klasszikus és pozitív jobboldal védelmében jött létre, baloldali erők ellen fellépve. Vétke, hogy rövid időn belül nem az eredeti jobboldaliság reprezentatív védelmére helyezett hangsúlyt, hanem a baloldallal szembeni ellentevékenységre – mely egyre inkább csak külsőségeken alapult. Szembeszállt a baloldal megnyilvánulásaival, de legtöbb esetben nem állt ellen azoknak a tendenciáknak, melyek a baloldal politikai megjelenését lehetővé tették. Nem dacolt, nem küzdött ezekkel, mert maga is tele volt ilyen nem egyértelműen jobboldali kollektív sajátosságokkal. Alain de Benoist és más politikai gondolkodók mindig is egyenlőségjelet tettek a kommunizmus és a nácizmus között. ]
A ma Magyarországa és Európája teljesen más képet mutat. Idézek Önnek egy régebbi tanulmányomból: „A XXI. század Európájában az állami és társadalmi rend újjászervezéséért folyó elkeseredett küzdelmet látjuk magunk körül. Valami módon szinte valamennyien kényszerítve érezzük magunkat, hogy állást foglaljunk mellette, vagy ellene; azok is, akik ünneplik és követelik a rendi állam és rendi társadalom eljövetelét és azok is, akik harcolnak ellene. A rendiség gondolata ősrégi valami. Ősrégi, mert a rendiségnek magában az emberi természetben fekszenek gyökerei. A múlt elemzése, a társadalom fejlődésének menete, a politikai eszmék és téveszmék besorolása nagyon sokat tud erről mondani”. Ennek a hagyománytisztelő rendi társadalomnak, a társadalmi fejlődésnek és a konzervatív keresztény eszmék híve azok, akik az Ön kormányzásával szemben érzett elégedetlenségüket most távolmaradásukkal demonstrálták, illetve szavaztak Önök ellen, akik ilyen vagy olyan okok miatt harcolnak ellene. Ezek közt kétségtelenül több százezren vannak a személyes indítékok miatt vagy a média és más, vallási-politikai szervezetek által befolyásoltak vagy megtévesztettek, ezek kilétére később visszatérek. Az elmúlt pár évben lezajlott diadalút, a rohamléptekben haladó gazdasági fejlődés, valamint hazánk külpolitikai tekintélyének, súlyának növekedése, és az ehhez szervesen kapcsolódó kétségtelen hibák vagy bűnök egyértelmű párhuzamot mutat a II. világháború előtti keresztény kurzus kormányaival, elsősorban a második Teleki kormányéval. Ezt a párhuzamot erősíti azok a nyilvánvaló politikai háttéralkuk, amelyeknek részben Ön most fizette meg az árát, mert tartalmában összeegyezhetetlen a keresztény-konzervatív jobboldalisággal. Akárcsak az elődei, úgy látom, Ön nem érti a konzervativizmus lényegét. Tudniillik azt, hogy a konzervativizmus annak a benső erőnek lenyomata, mely az általános és folyamatos emberi visszafejlődéssel szembe tud szállni.
    Egy magát kereszténynek kommunikáló kormány nem generálhatja ilyen adózási szabályokkal a társadalmi egyenlőtlenségeket. Tudnia kell azt is, hogy pártállástól függetlenül minden régióban csípi az emberek szemét az egykulcsos személyi jövedelemadó és a magas Áfa gyakorlata. Világos a Matolcsy jegybankelnök által kitalált módszer célja, hisz a gazdagoktól, a vállalkozóktól sokkal nehezebb az összes adót időben behajtani, mint a bérből vagy fizetésből élőktől. Ugyanez a helyzet az Áfával is, mert a gazdagok, a vállalkozók kezében sokkal több a megfizetése alól való kibújásra használható eszköz van. A vidék földnélküli vagy kevés földel rendelkező szegényei, másként védekeznek. Ahol tehetik közmunkások, vagy egyszemélyes vállalkozásokkal bújnak ki a közterhek alól, közben feketén vállalnak sokan valamilyen más, tiszta pénzt hozó lehetőséget. Ön nem tudta megtagadni a pártot körülvevő nagytőkések vagy akár politikustársai egyik fontos akaratát, hogy minél nagyobb területekhez jussanak az állami földekből és az evvel járó uniós támogatásokból. Ez főleg Kelet-Magyarországon ütött vissza. Vidéken csak azért nem szenvedtek sokkal nagyobb vereséget, mert egyrészt az ott élő közösségek legtöbbje nem pártszimpátia, hanem személyes benyomások alatt dönt. Így a megyei közgyűlési többségek csak kevés hab az amúgy főleg függetlenként induló régiós politikusok által alkotott tortán.
Budapest esetében nemcsak a Fidesz-sajtó által „örök elégedetlennek” tituláltak számát jelentősen megemelte a devizahitelek megszüntetésének álságos módja, ahol végeredményben mégis az adós járt sokkal rosszabbul. Ön futballmániája miatt az egyesületeket támogató bankoknak kedvezett, holott nyilvánvalóan összehangolt csalássorozat elszenvedői volt az ország egy jelentős része. De ennél nagyobb baklövés volt, hogy a 2014. évi választások előtt titkos stratégiai egyezséget kötött egyrészt a legnagyobb magyarországi vallási szektával, a Németh Sándor féle Hit-esekkel, illetve a Köves Slomó féle Emih-hel, ellensúlyozandó a Mazsihisz-t támogató, Önt zsigerből gyűlölő zsidóságot. Mára nyilvánvaló számomra [és vélhetően az Ön számára is], hogy ezek az adófizetőknek súlyos százmilliárdokba került két paktum legalább olyan káros és fölösleges volt végeredményét tekintve, mint anno az MDF-SZDSZ megállapodás. A Németh Sándorék féle ATV több mint ellenséges volt a Fidesz jelöltjeivel szemben a budapesti választási kampányban, nyilvánvalóan újabb engedményeket és támogatást vártak volna el lojalitásukért cserébe, akárcsak Köves Slomóék. Bár ez a szélsőségesen keresztényellenes, ultraortodox zsidószervezet minden megkapott a kormánytól, amit csak lehetett [egyetem, rituális fürdők, zsinagóga felújítások és újabb imatermek finanszírozása, létszámukhoz mérten túlzott anyagi támogatás] nyilvánvaló, hogy most nem szavaztak egységesen a kormánytöbbség jelöltjeire, távolmaradásukkal, vagy ami még rosszabb, nyilvánvalóan ellenszavazatokkal tüntettek. Persze ez a húzd meg- ereszd meg zsarolás nem most kezdődött, hanem az új zsidó holokauszt emlékhely építése kapcsán. A Statusquo Ante zsidó egyházhoz közeli Schmidt Máriát nyilvánosan megfúrták azért, hogy mind anyagilag, mind a ház holokauszt tematikája az Emih kezében, szája és zsebe szerinti irányításában legyen. Mint az előbb vázoltam, legalább ekkora baklövés volt a Hit-es alku, taktikailag és vallási szempontból is. Németh Sándorról közismert, hogy kiugrott a római katolikus egyházból, aposztata, és ekkor alapította meg személyes megélhetését szolgáló gyülekezetét. Ez a megállapodás abban a szituációban, hogy a KDNP a kormánykoalíció tagja, nyilvánvalóan végzetes tekintélyvesztés a máig át nem világított, történelmi magyar keresztény egyházakat képviselő párt számára, valamint nyilvánvaló arcul köpése a katolikus egyház tanaiban rendületlenül hívőknek. Németh Sándor szerintem most már idiótának véli Önt, amiért nem ajánlott fel az önkormányzati választások előtt némi újabb, százmilliós nagyságrendű baksist.
    Tisztelt Miniszterelnök úr! Be kell látnia, hogy súlyosan hibázott, amikor nem a magyarországi jobboldal Fideszen kívüli megerősödését [itt nem a Jobbik nevű provokátorokra gondolok], hanem a keresztény és európai eszme szétverésében, a még gondolkozni tudó és akaró konzervatív, nemzeti radikális, szociális gondolkodású keresztény jobboldali magyarság megsemmisülésében érdekelt szervezeteket támogatta. Háború van most, akárcsak anno a Teleki kormány idejében.  Ez a választási vereség sokkal nagyobb jelentőségű annál, mint gondolná. Most bebizonyíthatja, bizonyítania kell az elkövetkezendőkben, hogy a nyegle, liberális Orbán Viktor valóban megváltozott, és felelős jobboldali és/vagy illiberális politikusként mostantól nem taktikázik, hanem a közjó érdekében cselekszik  Az elkövetkező országgyűlési választásokig a magyar kereszténység, a magyar jobboldal, az elszakított országrészek magyarsága és a magyar föld sorsa egyértelműen az Ön kezében van.

2019. november 4.

Cságoly Péterfia Béla

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf