Veress Miklós: Az igék születése

           „És amaz Ige testté lett, és lakozott mi közöttünk…”
                           /Szent János írása szerint való Evangélium/

Az Ige testté lett: bizonyság
gyanánt hogy végre kimondhassák
kik nem értették égi mását
Évmilliárdokig várt és készült
amíg Mária csecsemőt szült
s tán akkor már méhében hordta
mikor az ember ősi horda
vagy még előbb hogy az anyagnak
rejtett bimbai kifakadnak

Hiszen a test volt öntudatlan
mely ott rejtőzött az anyagban
majd őssejtekben majd halakban
a szauruszi ősszörnyekben
mikor az Ige holt terekben
már ocsúdott a pillanatra
amiért Isten megalkotta.
Mosolyra könnyre és a vérre
évmillárdtól – harminc évre.

Akkor a testet körbeállták:
pásztorok királyok imádták
meztelen feküdt – így hát látták
fiúnak szülte meg őt Mária
ki szalmát terített alája
Ám csupán a csodában hittek
kik hozzá kincset mirhát vittek
s nem tudták értemét a tettnek
hogy az igék miért születnek

Ismertek ők is sok igéket
csak azt nem mindég hogy mivégett:
hiszen ha város porig égett
sikoly volt a kórusos ének
szakállukba dörmögtek vének –
más volt igéje hódítónak
mint akit keresztfára lógat
s hogy egymást épp ezért nem értik:
Nem milliárd – kétezer évig

Mennyiszer válhat ige testté
mintha nem önmagát keresné:
véressé, gonosszá, üressé
ha mélyéből a jászoloknak
a törpe eszmék vicsorognak
s míg gyilkolják a csecsemőket
már Bethlehemek fölé nőnek
vagy Barrabásnak vagy Latornak –
s holnap igéinkkel gyilkolnak

Fakul a kép – de most már értem:
ki tolong ott az előtérben
ki az ki állva és ki térden
hogy egyre messzebb az a jászol
attól ki bárány vagy csak pásztor
pedig az övék is ez ünnep
ha csillagai majd letűnnek
a sohasem-volt születésnek
s magára marad Mária s József

Nékik is csupán csecsemő az
kiben mindenre ott a válasz
amitől önmagaddá válhatsz:
van ki is áccsá más királlyá
népek hordává avagy nyájjá
akiket lehet majd terelni –
a lehetőség meg ezernyi
hogy megírja egy költő: Biztos
itt született ma Jézus Krisztus

Testvéreim – akik most csendben
e kicsiny magyar Bethlehemben
állunk s mosolygunk önfeledten:
ne feledjük hogy testté lettünk
amíg csillag ragyog fölöttünk
hogy létünknek értelme annyi -
Igének kell majd megmaradni
nem szobornak vagy utcanévnek
nem jelszónak – bizony igének

mert Igétlen halnak ki népek

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf