Mindszenty József: »Vagyok aki vagyok.«

Kedves Magyar Híveim!

        „Egybegyűltünk Oh, nagy Isten,
        buzgó imádásodra.
        Lelkünk méltó hogy lehessen
        isteni áldásodra./bevezető ének/

Szentegyházunk, a jó anya, az igazság oszlopa, nem félünk bármi törjön ránk, mert ő jobbunkon áll.”
     A feltámadott Üdvözítő körül gyűltünk ma össze, ma van 8-ik napja feltámadásának, megváltásunk csúcspontjának. A mai vasárnapot fehérvasárnapnak nevezzük. Honnét vette ez a vasárnap a fehér nevet? És honnan vették a húsvét éjszkáján megkereszteltek ezt a fehér ruhát? Jézus feltámadásakor vették ezt a fehér ruhát. Mária Magdolna kereste az Urat a feltámadás után, de nem találta a sírban. Ott körülnézett és látott angyalokat ragyogó fehér ruhában. Ezt a ruhát viselték a felnőtt keresztelkedők, De hát ők nem angyalok voltak. Ők testben élő emberek voltak. Igen, de az Üdvözítő nyilvános működése idején azt mondotta a Krisztus-követőkről, hogy ők hasonlók az angyalokhoz, Istennek fiai és a feltámadás gyermekei. Ezért öltöztette az egyház a kezdeti korban kereszteltjeit az angyalok ruhájába. Sokan voltak a húsvétkor kereszteltek. Köztük volt Szent Ágoston is, aki rétor volt. Ma talán egyetemi tanárt mondanánk. Szent Ambrus, milánói érsek keresztelte. Ennek a Szent Ágostonnak a múltjában találtunk hit és erkölcsdolgában kivetnivalókat. De ahogy belépett a keresztség fürdőjébe, az egyház ragyogó csillaga lett, mint Szent Jeromos és Aranyszájú Szent János.
     A megkereszteltek a 8-ik napon letették a fehér ruhát, mert nem a ruha teszi az embert és a keresztényt. De akkor tettek hűségfogadalmat egész életükre.
     A keresztség nagy esemény. Mi gyermekként vettük fel a keresztséget. Az egyház azt akarja, hogy a mi ifjúságunk ne múljék el pogányságban, azért vezet bennünk a keresztséghez mint gyermekeket. Itt fontos szerepe van a keresztanyának és fontos kötelességek hárulnak ránk is. Készületlenül mentünk mint kis gyermekek a keresztséghez. Ez hangsúlyozza, hogy a további értelem birtokában zajló életünkben ezt az előkészülethiányt pótoljuk ki. Ezért rendkívül fontos a családi nevelés, a hitoktatás. Nemcsak fakultatív formában, de kötelező formában. Ezért fontos, hogy éljük az intenzív gyakorló hitéletet, hogy soha szégyent ne hozzunk a keresztanyánkra. Ő bízott bennünk és megígérte helyettünk, hogy ellen mondunk az ördögnek, min den cselekedetének és pompájának. Vigyázzunk, hogy valóban a sátánnak mondjunk ellen életünkkel, ne pedig a keresztanyánknak.
     Kedves Híveim! Amíg éljük itt életünket a megváltás és kereszténység teljében és hogyha mindent egészen végig teljesítünk, amit Jézus Krisztus és az egyház tanít, akkor is hinnünk kell, hogy Jézus szavaival mi csak haszontalan szolgák vagyunk és az övé minden érdem. Szent Pál is mondotta, hogy Isten kegyeméből vagyok aki és ami vagyok. Istené egyedül minden éderm és a mi dicsőségünk az, hogy szolgálhatunk a Mindenség Urának, Teremtőjének és Megváltónknak. Amen!

A 80 éves Mindszenty bíboros beszéde, 1972. április 9. Bécs, Stephansdom

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf