Bangha Béla SJ: Lehetséges-e a világot Krisztusnak visszahódítani?

banghabelaA probléma emberi kilátástalansága s a megoldás természetfölötti ígéretei. – A kereszténység ötök időszerűsége s egyetemes lélekhódító ereje

    Felmerül itt a kérdés, lehetséges-e még egyáltalán egy nagyarányú keresztény visszahódító munka? Van-e a mai viszonyok közt komoly remény, hogy az elkereszténytelenedett társadalmat ismét nagy arányokban s főleg vezető és formaadó vonásaiban megint kereszténnyé: öntudatosan, örvendezően, szilárdan kereszténnyé tegyük? A történeti fejlődés után, amelyen átmentünk s a jelen sivár és ijesztő jelenségei közepett, amikor az egyház hatalmi eszközei megfogytak, népszerűsége s tekintélye sokfelé csaknem a fagypontig süllyedt alá, s amikor irtózatos erejű ellenségek egész sora dolgozik állandóan gyengítésén, még megmaradt erejének is végleges összetörésén: lehet-e egyáltalán komolyan gondolni arra, hogy a kereszténység még egyszer Európa és a világ szellemi őre és vezére legyen? Nem merő délibábkergetés-e, ha arról álmodunk, hogy ezeket a tömegeket és ezt az egész mai kultúrát Krisztushoz vezessük?

*

Ezzel szemben ott áll Isten egyetemes üdvözítő akarata (1Tim 2, 4) s a parancs, hogy mindenkinek hirdessük az evangéliumot (Mt 16, 15); nyilván nem csupa fényűzésből, hanem mert ezen az úton kell Isten egyetemes üdvözítő szándékának megvalósulnia. Márpedig Isten semmit sem akar és parancsol, ami lehetetlen. Nemcsak a keresztény ókorban lehetett egész népeket és kultúrákat meghódítani az evangéliumnak, hanem ez a 20. században is így van. Ma is diadalra lehetne tehát vinni s diadalmasan hirdetni az evangéliumot New York és Párizs forgatagában, a mohamedánok közt és Japánban, egyetemeken és klinikákon, tanyán és külvárosban, sztárok és proletárok között, professzorok és iparosok, fehérek és feketék, zsidó és mohamedánok közt. És hinnünk kell abban, hogy többé-kevésbé mindenki megnyerhető, ha helyesen közelítünk hozzá. A sikertelenség nem annyira a kegyelem hiányán, nem is csak az illető ember vagy embertömeg merev ellenállásán, hanem jórészt a mi igyekezetünk, módszerink helytelenségén múlik.

*

Jelesül nem fogadhatjuk el soha, egyetlen pillanatra sem, hogy a kereszténység s annak egyetlen teljesértékű s törvényes formája, a katolikus Egyház ma már nem volna arra való, hogy a modern életet irányítsa. Ha isteni és minden időkre szóló alkotás, ha érvei ma is megdönthetetlenek, érdemei elavulatlanok, ha erkölcsi, társadalmi és lelket emelő hatásai ma is töretlenek, s ha a másik félen az emberek ma is szomjazzák az igazságot, keresik a boldogságot, az erőt, a vigaszt, a reményt a síron túl, szóval, ha Krisztus és az Isten maga nem vesztette el az „időszerűségét” ma sem: akkor nem lehet elfogadni s hinni, hogy a kereszténység és az Egyház ma már nem alkalmas arra, hogy a világ uralkodó világnézetévé, társadalmat, kultúrát, közéletet legfőbb fokon irányító tényezővé váljék.

*

A gyorsan lemondóknak e szerint egy ellenkérdéssel felelünk: Elmondhatjuk-e vajon, hogy minden eszközt megkíséreltünk s minden lehetőséget igénybe vettünk ennek a hódításnak tervszerű s nagystílű keresztülvitelére? Mert ha nem, lehetetlenségről beszélni egyelőre nincs jogunk.

    A társadalom visszahódítása Krisztusnak tehát nem tárgyi, hanem alanyi probléma; nem a kérdés maga a megoldhatatlan, hanem az forog kockán: mi sietünk-e megoldani, s elég okosan nyúlunk-e hozzá? A társadalom rekrisztianizálásának, mint minden óriási terjedelmű feladatnak, bizonyos lényeges feltételei vannak;ezeket kell előbb teljesítenünk, hogy sikert érjünk el.

 

Részlet a Világhódító kereszténység- a társadalom visszavezetése Krisztushoz! c. könyvből

-folytatjuk-

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf