Szász Péter Domonkos: Hivatás

A keresztény világnézet szerint Isten maga a lét; Ő az, aki önmagától örökkévaló végtelen személyes Valaki. Nem pogány és rabbinikus panteista személytelen törvény, hanem maga a Szeretet. A törvény van az emberért, nem az ember a törvényért. A kereszténység nem élettelen és értelmetlen vak végzetű elv, hanem maga az élet – Krisztus. Mivel a kozmosz nem abszolútum, ezért önmagán túli célja van. Minden kozmikus létező – köztük az ember is – létében függ, kitől létét nyerte: Istentől. Ezért a keresztény számára az élet nem értelmetlen, mert életének hivatása van; értelmes lény. Az Értelmet magát tükrözi vissza, aki teremtette. Ha nem találja meg Őt, létét értelmetlennek találja, hisz önmagában torzó, mint teremtmény. A pogány Krisztus-váró, adventi gondolkodás a létet értelmetlennek találja, az ember tragédiáját énekli meg fájdalmasan. Alkotó melankóliájában keresi Istent az önmagát kivetítő tükörkép, látva részlétét. Siegfried a sárkányölő hős, tökéletes hérosz, mégis elmúlás a sorsa. Az istenségek is elpusztulnak a germán gondolkodás fausti szépségében. Az Edda az új aranykorról beszél, ahol a Legyőzhetetlen Napként megjelenő Egy-Isten legyőzi a természet kozmikus törvényeit, és az ember újra Istenben élhet, sorsa nem lesz elmúlás. Oidipus király tragédiája is az emberi akarat diadala utáni vágyat kiáltja az egekig. Gilgames is az életet kutatja. Az ember örök vágyát. A régi ember jó szándékú, üdvösségre vezető keresése volt mindez egy nagy költői „miért”-tel, mint kérdőjellel a végén…

    A modern ember gőgje, egy pontban megtalálta a választ: Önmagam, mint kezdetet, véget és célt. E kis hitvány, fekete pontot (ego) mint választ mindenre. Nem keresi a szépet, jót, igazat, mert szerinte nincs. Tagad, nem kérdez, ellentétben az őszinte pogány őssel. Ő már csak tagadja a Megváltót. Megváltja magát, aki (liberalizáló blaszfémiája szerint) maga a szépség, jóság és igazság. Ezt a modern egocentrikus gondolkodást tetőzi be a New Age és a szabadkőművesség vallásfeletti hazudozása a „fény keletről jön” hamis illúziójával. Új pogányságba taszítja az emberiséget. Buddhista elveik szerint minden illúzió, a létnek nincs értelme, ezért kell lemondani róla. Nincs objektív igazság – hangoztatják, objektív igazságot felállítva. Vágyok a vágytalanságra – mondják bamba butaságukat. Önellentmondás, mint minden tagadó által inspirált tagadás. Önmaga farkába harapó Leviatán – ez az új önfelébredő ezotéria-mánia mérlege. Az ember nem húzhatja ki hajánál fogva önmagát a vízből, hanem Isten váltja meg. Simon mágus szellem ma sem alszik! A neognoszticizmus okkult babonasága fölött csak a Kereszt ereje győzhet. A vízöntő überembere egzisztencializmusának célja a személytelen Nihil, szemben a Kereszt Istenemberének személyes Abszolútumával. A vak végzettől szabadt meg a vakok szemét megnyitó Királyunk. A világ (kozmosz) szolgája szerint, mindenről le kell mondani, mert semminek sincs értelme, minden elmúlik, hogy megvilágosodva a sötétségre ébredjünk – a lét értelmetlenségére. Ezt csak az mondhatja, aki még nem találta meg illetve elveszítette a Létet. E hamis tudat fenntartása a gonosz célja, ezért kötelességünk ezen embertársainkhoz Krisztus szabadításának örömhírét elvinnünk. Az Isten Fia szerint semmiről sem kell lemondanunk, csak önmagunkról, hogy minden létezőt a Lét helyreállított Új Rendjébe visszavezessünk. A teremtő – megváltó – megszentelő isteni akarat áthatol a világon, akkor is, ha ellenáll a világ, akkor is, ha nem. Ha ellenáll, elpusztul, ha átadja magát, kiteljesedik. A Hívó hívja a hívottat, hogy küldötté válva a világnak vigye el Isten Országát, beteljesítve így hivatását.

    Ahogy minden egyes egyén hívva van a helyének betöltésére a Szent Rendben, az egyének alkotta közösségeknek is megvan a saját hivatásuk. „A magyar jobboldaliság a Szent Koronában leledzik – és sehol másutt”. (J. P. P. Ez az ég Adta zsinórmérték az, ami meghatározza nemzetünk hivatását. A szittya küldetés minden korforduló végrehajtása, beteljesítése volt ez ideig; előképeként a történelem beteljesítésének nagy feladatáig. A vér szerződésével létrejött, égből a történelem színpadára testesült közösségek, a Nap útját követve haladtak, beteljesítve küldetésüket. A szkíták, hunok, avarok, magyarok mindig betöltötték a Kárpátok-koszorúereitől övezett szív-medencéjét. Anyaölébe szippantva a Napatya, fiait kiteljesítették történelmi küldetésüket. Az íjfeszítő népek nagykirálya az Élet fájának égbe vetítődő Szent Koronáját – mint összekötő – a földre hozza, és horizontálisan a négy égtáj felé kiterjeszti a mennyei béke uralmát. Meghódítja Isten számára a népeket, nem kiirtja, mint megalomániás nihilizmusukban a sémita asszír hatalmaskodók. Nimród fiai az örökkévaló Új Világot építik, a Krisztusi Birodalmat, nem a régi tömlő kosimádatát, a történelem kereke erőszakos visszaforgatásának barbarizmusával.

    Atilla beteljesítette Európa, a Nibelungokkal együtt pusztulva, hogy megtisztítsa a Regnum Marianum szentistváni kiteljesedéséhez. Szent Imre, mint a világ világossága, örök példalépünkként élő gyertyaként égett el Isten oltárán. Szent István ezután a Boldogasszonynak ajánlotta fel e földet és népet, azóta az ég tulajdona, szent temploma hazánk, elpusztíthatatlanul. Az ezeréves birodalom innen fog kiindulni, ez a mi küldetésünk. Azért szenved e nép és ország, mert elveszítette égi köldökzsinórját. Ám hiába támad magyar magyar ellen, hiába a legnagyobb az ön- és magzatgyilkosságok, tönkrement emberek száma, a sokat szenvedett népet maga Isten állítja helyre. A kereszténység védőbástyája meg nem törik. Mindszenty bíboros azt mondta, ha van egymillió rózsafüzért imádkozó magyar, nem fél a jövőtől. Hát legyen! Isten már itt van közöttünk az Oltáriszentségben! Bűnbánattal és elégtétellel megtisztítja Krisztus lelkünket, hogy életünket megjavítva újra Istenben éljünk. Imádkoznunk, engesztelnünk kell, hogy élő Krisztusa legyen a világnak népünk. Az Atyához mi fogjuk visszavezetni a világot, megújult Istenanya tiszteletünkkel és az Oltáriszentségnek életünk középpontjába való visszahelyezésével. Rózsafüzér-kereszteshadjárattal megtörtjük a Gonoszt. Isten fegyverébe öltözve fölépítjük Isten élő Templomát. Ez a mi nagy küldetésünk az új évezredben.  

Megjelent a Pannon Front „002.február 1. számában

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf