Balla Zsófia: Zsoltár

[Invitatorium]

„Írd meg amiket láttál és amik
vannak és amik ezek után lesznek”
        /Jelenések könyve I. 19/

1. Halljad meg hangomat, uram, és
hallgassátok Ti az Ő szavát;
2. Igazul szívetek a példán,
avagy komorabb lenne a jótól?
3. Lerontotta a Had a Várost, s elesett
Masada is végül.
4. Szörnyű kéz kaszabolt,
szinte nem hagyott élőt.
5. Mégis ott lakoztak a Várban,
s majd ott harcoltak Varsó falánál.
6. Fölmentek a királyi palota-erődbe,
mind, aki harcos, feleséggel, gyerekkel.
7. Ott éltek két évet, harcban,
a tengeri sziklán.
8. Oda készítettek volt gabonát, eleséget,
templomot, fürdőt, hiába látszik
a római tábor helye ma is, a völgyben.
9. Egyetlen ösvény vitt a magasba,
azt védték évekig, a Szent Város
eleste után még.
10. S hogy élet, élelem elfogyott,
önmaguk kezétől lehulltak,
hogy ne jusson senki római kézre.
11. Láttam Masada tetején a siklókat,
az iskolát, falifestményt,
a fürdőt.
12. Láttam a hajfürtöket és a gyékény
kosarakat, a fél bőrszandált,
és hallottam a himnuszt.
13. Újra s újra leverve, szórva, pusztítva,
megverettek ezerszer.
14. Volt, ki megholt s volt, aki önként,
hogy ne virágozzék a sötétben.
15. S volt, aki sok száz évig
ugyanott élte az életét.
16. „Bizony nem veti el az Úr az ő
népét s el nem hagyja az ő
örökségét.”
17. Szóljanak sípok és hárfák, zengjenek
táncban a dobok és kürtök!
18. Ne legyen, aki színlelet igékre hallgat
s ne legyen, aki rosszért emeli karját.
19. Megromlik az a nap, amelyen
olyanná lesz az ember, mint buta
jószág, áldozatul kötözött galamb.
20. Mert állhatatos, mint Sínai hegye,
mint a tenger, az ember.
21. Élete hosszabb az időnél,
mint amellyel útja mérve,
hosszabb, mint a keserű gyökerek.
22. Négylábú, szárnyas fenevad,
s emberarcú szörnyeteg Előtte
meg nem állhat.
23. Átöleli kötéssel az Úr az aratót,
át a hajóst s várba szorult népét.
24. Ad néki erőt a harchoz,
nála van minden erő.
25. A Város eleste után még állott
Masada sokáig, s ha elesett,
új várat raktatok.
26. Nem azért hívlak, hogy elvesszetek,
nem azért kaptatok életet,
hogy eldobassék!
27. Nincs egyéb bizonyság, csak ti magatok,
a föld, ahol éltek, a szó,
amit kimondtok.
28. Kezetekben a zeneszerszám, van, aki
tánc nélkül megállhat előtte?
29. Emeljétek föl szíveteket! – így szól az
Úr,
és ne féljétek a kardot.
30. A hazugságot megfogja a prófétai átok,
a hamisat ledönti.
31. Nincsen más, aki helyettetek élhet,
hallgassátok egymás szavait.
32. Ne taszítsd el azt, kinek gyenge a karja,
s azt, ki átölelne.
33. Együtt kell a pecsétet hordani
homlokon, a szíven, a szájon.
34. Erősebb mindennél a szövetség,
halálnál erősebb a virág.
35. Ó, drága népem ne feledd a Várat.
Ne feledd, hol az erősség.
36. Megfogyatkozhat eleségem, a forrás,
s könnyeim elárasztják az arcom,
37. De bízom abban, aki megszabadít,
s erőt is ad a szavakhoz.
38. Hívom azt, aki lát, azt, aki hall,
hívom a szívbeli táncost.
39. Dicsérem azt, akin nem fog a hála,
s aki mégis eljött;

azt, aki véle élni, ó, népem,
e világra meghív.

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf