Lenkei Henrik: Assisi Ferenc

1.

Éj borult Assisi főterére
Umbriának bűvös-bájos éje…
Ám az éjjelt nappallá csigázva
Zúg a zajtól Bernardone háza.
Csak serge mulat a terrasszon…
Pajkos öröm fénylik minden arcon.
Mily merészen néz körül szemük,
Hogy ragyog ruhájok, fegyverük!
De közöttük legszebb dalia
Francesco, a gazdájok fia.
Mily beszédes ajka! Mily mokány
Akarat sugárzik homlokán!
Nem csoda, hogy társi így kiáltnak:
«Megválasztjuk őt bolondkirálynak!»
S hogy fejükbe szállt az ó falerni,
Mennek a kis várost talpra verni.
Élükön, mint közt legszilajabb,
A csörgősipkás király halad.
Jobb kezében ékes kormánypálca,
Lányokat hív víg éjféli táncra.
És ki merne néki ellenállni? –
Kilopóznak Assisi leányi
És tüzétül dévaj ifjú kedvnek
Mámorító táncra kerekednek…
Rámosolyognak nyájas holdsugárok…
Tapsol a nép, és Francesco apja
Önmagában büszkén mondogatja:
«Meglátjátok még mindannyian
Mily dicsőre termett a fiam!»

2.

A hold fénye fellegek közt reszket…
A leányok haza széledeztek…
A legények forró dalba fognak,
Zengve báját a hajadonoknak,
Szerelemnek zengik üdvösségit,
Mely fölemel és pokolba szédít
S hirtelen megszólal egyikük:
«Hej! Francesco! Hol van? Merre tűnt?
Csak nem bújt még ágyba ő kegyelme
A bolondok fölkent fejedelme?»
Nosza rajta a sikátorokban
Viháncolva mind utána lobban.
Ott lelik a giardino egy padján
A fejével mélán bólogatván.
«Mi bajod van?» faggatják «mi bántott?
Tán a serleg lángbora megártott?
Vagy Assisi egy tündéri szépe
Lőtte nyilát szíved közepébe? »
És Francesco felel mint a részeg:
«Igen, igen! egy szűz megigézett!
Megszerettem egy csudás leányzót…
Nincsen nála a földön sugárzóbb!
Nincs szépségre nála gazdagabb!
S íme itt, rátészem a kezem,
Holnap délben lejegyzem!»
Tetszést rivall az ifjak csapatja,
És magában ezt motyogja atyja:
«Holnap kéri és megkapja Klárát
A podesta milljomos leányát!»

3.

Másnap délben – a pajtási várják –
Fölveszi Francesco díszruháját,
Nincsen annak Assisiben párja:
Másik vagyon hímzésére kellett,
Harmadikból a sallangja tellett!
Hát még karja! Bársony köpönyegje!
Pénzerszénye! Bóbitás süvegje – –
A Francesco elindult a piacra…
Örül a szem, hogy legelhet rajta!
Fut is a nép, hogy közelről lássa:
«Mily levente! Be nemes tartása!»
Ám nem értik a tekintetét,
Milyen földfeletti tűzben ég!…
S ím a templomhoz ért a menet,
Hol a koldusok fetrengenek…
Itt megáll az ifjú szótalan…
És levet mindent mi rajta van:
Díszt és fegyvert, pénzt és süveget
– Hüledezve nézi a tömeg –
S széjjelosztja a sorsüldözött
Megvetettek, nyomorúk között.
Majd szerényen térdire leroggyan,
S ezt rebegi jámborul, nyugodtan:
«Ki után rég epedek sóváron,
A Szegénység lett a mátkapárom!
Eddig mondtam: Atyám vezess engem!
Most: Mi atyánk ki vagy a mennyekben!» -
S a csőcselék kővel megdobálta,
És fejére szállt az atyja átka…

4.

Bernardone roskadó lakába,
Hol konokul élt a vén magába,
Hír jött: «Menjen még talán nem késő,
Végóráját váró gyermékhő’!»
És az öreg haragját befojtva,
Elsiet a gyűlölt kolostorba.
Ó mi látván terül itt elébe:
Összegyűlt egész Assisi népe,
S messzi tájról gazdag és szegény
Ott zokog a tornác lépcsején.
S hogy előtte nyílnak a sorok,
Fia cellájába tántorog.
Durva lócán ott a gyermeke
– Körülötte rendje, püspöke
Mily rongyok közt fekszik drága teste,m
Melle milyen rettentően beesve,
Ámde arcán csudafény sugárzik,
S ajka körül üdv mosolya játszik!
S ép e percben így szól társihoz:
«Szíven egy örömöt áhitoz –
Melyet szerzett egykor hév sugalmam,
Azt a dalt ó hadd még egyszer halljam!»
És felcsendült a magasztos ének
A világ hatalmas Istenének:
«Téged áld a nap, dicső testvérünk,
Ki világít s meleget ad nékünk,
Ki ragyog a mennyek közepébe,
Szereteted és jóságod képe!»…
S mikor a dal a szabadba hangzott,
Az ablakra szálltak a galambok,
Hogy a szentnek elröppenő lelkét
Enyhe szárnnyal az égbe emeljék –
S Bernardone suttog boldogana:
«Mit ígértél, beváltád fiam!»

szozattv


szozat a tiszta hang
  2023. 02. 25. SZENT KORONA DÉLUTÁNOK03istenszülőMeghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára Gyóni kötetképPatriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf