Tömörkény István: A rókusi szappanos és az angol

Tudni illik, vagy legalább illenék, hogy Somorjai Nagy Péter uram annak idején a Rókuson lakott, és főzte a szép szegedi szappanokat békességgel egész élete sorában. Mikor megvoltak a táblák, ládákba tette, s elküldte Angolországba James With úrnak, aki viszont eladta az ángilis népnek valamennyit.
(Valóban sajnálni való volt ez a drága sok szép szappan, azonban hát hadd mosakodjon tisztára az a kormos nép is.)
Történt azonban, hogy James With eljött egyszer Szegedre, megnézni, hogy mint készülnek ezek a csodálatos szappanok itten Ázsiában, amelyekből, íme, Somorjai Nagy Péter uram szép fordított elejű kis házat épített a Rókuson, James With úr pedig nagy hétemeletes palotát Londonban.
Eljött, és Somorjai uram igen szívesen fogadta. With úr átnézte az egész házat, s tetszett neki nagyon, különösen hogy a kéményhez oda van drótozva a gólyafészek.
Azután bement a szappanfőző műhelybe, s kivette a zsebéből a jegyzőkönyvét.
-    Mondja csak, Somorjai Nagy Péter uram, mennyi zsiradékot vesz a szappanhoz, hogy az ilyen világra szóló finomságú lészen?
Somorjai Nagy Péter uram lassan húzta föl a homlokára a ráncokat, gondolkozott, s csavargatta a pipája szárát a makkjában.
-    Hát – mondá –, hát csak csak éppen annyit amennyi dukál.
With úr pontosan följegyezte.
Aztán tovább kérdezte:
-    Hát aztán szódát mennyit tesz közé?
A szappanos újból gondolkodóba esett, hogy ugyan mint is adhatna becsületes feleletet e derék ángilusnak.
-    Szódát ugye? Szódát? Hát az pedig éppen csak annyi adódik bele – s ügyelve, lassan ejté ki a szavakat – amennyit a szappany megkíván…
With úr jegyzett, s föltette a harmadik kérdést:
-    És azután, mondja csak kedves Somorjai Nagy Péter uram, meddig kell főzni a szappant?
No erre a kérdésre aztán igazán nem nagy mesterség felelni. Jókedvűen ütött a jobb kezével a levegőbe Somorjai Nagy Péter.
-    No hiszen – mondta nevetve –, az még éppen mögmutatja maga magát
With úr ezt is beírta, s boldogan távozott, magával vivén a szegedi szappan készítésének a titkát.
Eddig tart a történet, amelynek szintén kettős haszna van, akárcsak az ezópusi meséknek, mert íme, az is megmutatja, hogy milyen röviden intézték el főbenjáró dolgaikat azok az emberek, akik ötven évvel ezelőtt éltek.

Szegedi Napló, 1893. márc. 24.

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf