Indali Gyula: Bálban

Mosolygó arc, fényes tekintet
Selyem uszályok halk nesze.
Örömzsivaly, mézes beszédek,
Fölcsengő s elhaló zene:

Hókézben hervadó virágok,
Piros virág az arc haván;
Illat-lehellő lágy fuvalmak,
Kacér-enyelgőn szállva rám:

Mindez nekem úgy visszatetszik,
Úgy sért e zaj körülem itt,
Miként ha hallnám titkos bánat
Túlharsogott nyögéseit.

A zeneszóban mintha fájó
Szívek siralmát hallanám,
S édes szavak virága közül
Mérges kígyó sziszegne rám!

E sok tüzes szem, mint meg annyi
Gyilik, átfúrja lelkemet;
Sugárain setét titok, bűn,
Csalás ámítás lengenek.

A kéz, amely kezem szorítja,
Oly lágy – s én mégis borzadok:
Oly forró – s mintha érintésén
Érezném a halálfagyot!

S ím: ez »Ember tragédiája«
Borús lelkemnek föltűnik,
A csillogó terem, egy óriás,
Nagy sírüreggé változik;

S e boldogok vidám csoportja
Míg ássa mind mélyebbre azt:
Az őrült kedv, a vad zsibongás
Vért és velőt átjár, fagyaszt.

Egy végtelen, bomlott chaoszba
Olvad egyszerre mind e kép,
A tarka, fényes mozgó pontok
Elé az Ősszellem kilép.

Egyszerre csönd lesz, szívszakító,
Megőrjítő, nagy némaság,
Végtelen éj, melynek ködében
Bukunk mindig alább, alább…

De csöndesülj szív! Ím körülem
A szem, a csillár mind ragyog!
Igen, itt minden boldog, örvend,
Sötét, borús, csak én vagyok.

Csak meghasonlott képzeményem
Űz kínos játékot velem:
Igen – oly édes, szép az élet!
Oly hű, igaz a szerelem!

De hát miért is vagyok én itt?
Miért hagyám hű csendem’ el?
Hol szárnyain az édes ábránd
Egy szebb világba átemel.

Miért nem zendül, óh leánykám,
Hangod e zeneszó helyett?
E dús csillárok fénye helyett
Mért nem szemedbe nézhetek?

Mért hallgatom e sok hiú lény
Üres szívdobbanásait?
Figyelnék csak a tiédre,
Amely szeretni hív, tanít!

S te az enyimre, mely, igaz, csdak
Egy hangot ád mind szüntelen,
De ez örök hang: boldogító
S boldogságesdő szerelem.

Igen, szeretlek! – Mint oszolnak
A felhők lelkem egirűl:
Te megjelentél s fénysugárzó
Lényedtől éjem földerül.

Igen, szeretlek, s nálad nélkül
Nem volna élet életem:
Mert bánatot, vagy boldogságot
Csupán te adhatsz énnekem.

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf