Indali Gyula: Szivaromhoz

Égj, füstölögj vigan, te jó szivar!
Kék füstödön még hadd merengjek el,
Röptét ha látom, tán lelkemnek is
Magasba szállni újra vágya kel.

Óh, jó barátom vagy te, elvonod
A föld- rögétől lelkem, és ami
Szememből már-már végképp kiapadt: 
Egy pár könyűt is tudsz fakasztani!

Ah, a mi sorsunk oly hasonlatos!
Hisz mindkettőnknek folyton égni kell!
Még egy utolsó füst — egy végsohaj,
S aztán örökre elfelednek, el!

De ellentétek is vagyunk: tüzed,
Bár holt anyag vagy, égre szállni készt;
Mig engemet, az embert, földre sujt
A láng, mi bennem titkon dúl, emészt!

Csak füstölögj!...a percek múlnak... és
— Örökre még szenvedni sem lehet!
Te is kialszol, — elszáll lelkem is,
Hová, mivé lesz? — nincs rá felelet!

Ha majd tüzed, mely vígan ég, kihalt,
És lerogyok én is a kín alatt: 
Emlék jelűi mindkettőnk részirül
A kezdet és vég: hamv és por marad!

A szél majd ezt is elragadja... és
Az országútak fáradt vándora,
Ha tán szemébe megy — nem tudja meg: 
Szivarhamv-é, vagy emberszív pora?

szozattv


szozat a tiszta hang 
szozat a tiszta hang szozat a tiszta hang
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf