Cságoly Péterfia Béla: Néhány gondolat a Gyóni Géza emlékév lezárásaként

Amikor Valentyik Ferenc dabasi helytörténész megkeresett, segítsek abban, hogy havilapunkkal közösen méltó emléket állítsunk még több versének közlésével Gyóni Gézának, nem gondoltam, ez a drótposta üzenet eszmei és tartalmi alapjaiban is megerősíti a Szózat világhálós újságunkat. Miért is? Mert ennek a lassan-lassan a feledés homályába került, tragikus sorsú költő emlékének feltámasztásával, akit a jobbára egyetlen verséről [Csak egy éjszakára…] ismert az irodalomkedvelő Olvasó, [ráadásul az is kiderült, a főszerkesztő is gyenge kettesre áll „Gyóniból”] hirtelen egy más, a magyar, az első világháború előtti és közbeni líránkra nyit egyre messzebbre tekintő látóhatárt
    Bár Gyóni néhány versét már a felkérés előtt közöltük, kiderült, hogy milyen gazdag fordulatokban bővelkedett a Dabas- gyóni Áchim Mihály evangélikus lelkész fiának, a költő-újságírónak életútja, mely 1917. június 25-én zárult[de csak a földi létben] elhunytával egy szibériai fogolytáborban. Versei és élettörténete örök mementóul szolgál-, szolgálhat. Valentyik Ferenc döbbenetesen aprólékossággal megszerkesztett könyvéből nemcsak részletes információhoz ,  az összes Gyóniról szóló írásokhoz és versekhez jutottam, nemcsak precízen követhettem a költő életútjának mindennapjait, hanem kiderült újabb, más szerzők műveihez is kapcsolódik ez a rögös életút, áttételesen az első nagy világégés eseményeihez. Ennek eredményeként újabb szerzők bemutatásával, verseivel, az eseményekhez kapcsolódó újabb és újabb történésekkel és novellákkal gazdagodott havonta a Szózatot olvasók széles tábora. Valamint még igen fontosnak tartom kiemelni, hogy meghatott és megrendített az a példaértékű nagy-nagy szeretet és érdeklődés, amit dabasi emberek körében tapasztaltam a rendezvények kapcsán. Attól a pillanattól kezdve, Valentyik Ferenc nélkülözhetetlen, szíves segítségével minden hónapban közöltünk egy terjedelmes anyagot Gyóni Géza életművéről, életének mozzanatairól, verseiből és írásaiból, illetve a róla szóló megemlékezésekből és lírai művekből. Ez a sorozat a következőképpen nézett ki: a tizenkét hónap alatt megjelent az eddig már megjelent verseken felül hatvan költemény Gyóni Géza verseiből, róla- neki-hozzá szóló költemény huszonhét, esszé, visszaemlékezés és egyéb publicisztika harmincnyolc. De más vonalon is előbbre léptünk, minden havi számban közöltünk verseket Gyóni Géza idegen nyelvekre[angol, német, olasz, orosz, eszperantó] lefordított poémáiból, illetve Gyóni által elvégzett műfordításokból. Külön kiemelném, hogy felkértem Gaál Áron, „David Burljuk” díjas költőt, műfordító barátomat, [Gaál Mózes leszármazottját] hogy a jubileumi év minden hónapjában, havilapunkban, a „Kitekintő” rovatában publikáljon egy-egy Gyóni Géza vers orosz fordítását. Tizenkét Gyóni vers került így bemutatásra, többségében a krasznojarszki hadifogoly-táborban írt „Levelek a Kálváriáról 1915-1917 I-II” ciklusból. Ehhez kapcsolódóan Krasznojarszk vezető irodalmi lapja, a „Novij Jenyiszenszkij Literátor” 2016/4-es számának 324-329 oldalain a műfordító „Солдат Мира» a „Béke katonája” címmel egy esszét és három, a fenti ciklusból való fordítást is publikált. A magyar és az orosz irodalom történetében ez volt az első eset, hogy Észak-Szibériában, Krasznojarszkban, ahol Gyóni Géza hamvai nyugszanak, a magyar költő életművének egy részével megismerkedhettek az orosz olvasók.
    Ezzel közel párhuzamosan, e páratlan, Magyarországnak dicsőséget hozó irodalmi bravúrral egyidejűleg Dabas város Önkormányzata felkérte  Gaál Áront egy Gyóni Géza életművéből válogatott, magyar-orosz bilingvist kötet verseinek kiválasztására, oroszra fordítására, figyelembe véve az életmű, a kezdeti időszaktól a halálig terjedő egészét, különös tekintettel az olyan különleges figyelmet követelő versekre, mint a: „Cézár én nem megyek”, „Csak egy éjszakára”. A felkérésben meghatározottaknak megfelelően harminc vers került lefordításra, valamint Gaál Áron elkészítette az olyan szövegek fordítását is, amik a bilingvist kötethez szükségesek.
    Külön figyelmet érdemel még, hogy Gyóni Gézától orosz nyelven, Jurij Guszev némileg átértelmezett fordításában, csak egyetlen vers, a „Csak egy éjszakára”, jelent meg Moszkvában, az „Inosztrannaja literatura” folyóirat 2014/ 8-as számában, amihez Jurij Guszev egy rövid esszét is publikált a költőről. Ennek fényében a „Jajszavas írás – Письмо-вопль” címmel megjelenő bilingvist kötet először teszi lehetővé, hogy Gyóni Géza költészetét az orosz és orosz ajkú olvasók megismerjék. Az oroszra fordított verseket, prózai szövegeket, Kszelena Litvinova orosz költőnő lektorálta, csak köszönni tudom lelkiismeretes munkáját.
    Valentyik Ferenccel közösen megálmodtunk egy, a halott költőről szóló esszékötetet, „Tizenkét hónap, tizenkét érv Gyóni Géza mellett” címmel.  Olyan neves alkotókat sikerült toboroznom, mint Pomogáts Béla tanár úr, Füzesi Magda, Kárpátalja költészetének nagyasszonya, Kapui Ágota, aki erdélyi születésű költőként írt most összefoglalót, valamint a már említett Valentyik Ferencen kívül a régi harcosok közül Jóna Dávidot és Szentjánosi Csabát, valamint Törőcsik Attila barátomat, a szegedi illetőségű Jagos Istvánt, a csepeli Móritz Mátyás költőt. Tulajdonképpen Gaál Áronnal kellet volna kezdenem a sorrendet, az Ő fejezete a „Jajszavas írás – Gyóni Géza költészete a műfordító szemével” címmel, amelyben ezúttal magyar nyelven publikált a tárgyban. Utoljára, de nem utolsósorban Czipott György barátunkat, akinek nemcsak az ötletes könyv és tipográfia köszönhető, hanem ő tördelte be – nagy-nagy türelemmel viselve tévedéseimet – a teljes kötetet. E mellett, kisegítve, még az egyik fejezet szerzője, és egy Gyóni Gézának szóló vers költője. Ki kell még emelnem Bábel Balázs érsek atya és Székely Ferenc erdélyi néprajzi író szíves és készséges közreműködését, valamint külön köszönöm a tapolcai Reindl Erzsébet helytörténész, nyugdíjas tanárnő azon segítségét, hogy felhívta a figyelmemet Gyóni Géza egy elszökött, később szerzetessé lett rabtársának visszaemlékezésére, amelyről a kötet utolsó fejezetében olvashatnak.
    Szólnom kell még egy Gyóni Gézáról szóló, egyfelvonásos színdarabról, amelyet Dóczy Péter színész-rendező barátom segítségével viszünk színre, ősbemutatója a dabasi városnapon lesz, 2017 szeptemberében. A címe és cselekménye legyen még titok…
    El kell mondanom azt is, hogy ezek az eredmények nem valósulhattak meg volna Dabas város anyagi segítsége, és az ott élők tenni akarása nélkül.

    Befejezésül, bár nem igazán kedvelem a statisztikai adatokat, álljon itt egy összefoglaló, hogy mit és milyen, magyar kultúránkat, irodalmunkat népszerűsítő munkát végzett Dabas Város Önkormányzata, lakosai, és a Szózat havilap szerkesztői a Gyóni Géza emlékév alakalmából, 2016. június 25. és 2017. június 25. között:

2016. június 26-án, Dabason, evangélikus Istentisztelettel majd emlékműsorral – Szakály Sándor professzor, fővédnök megemlékezésével, Murányi László versmondásával és Dinnyés József dalaival–a város polgármestere Kőszegi Zoltán és Törőcsik Attila, a Szózat havilapot  támogató alapítvány elnöke megnyitotta a tragikus sorsú költő halálának 99. évfordulója alkalmából közösen  szervezett, az ekkor kezdődő Gyóni Géza- emlékévet.

2016. szept. 6 – a Magyar Rádió „Kossuth” csatornáján, a „Belépő” adásában beszélgetett Gyóniról és az emlékévről Csűrös Csillával Cságoly Péterfia Béla és Valentyik Ferenc.
Meghallgatható: http://www.szozat.org/index.php/ehangoskonyv

2016. szeptember 22-én, a dabasi Halász Boldizsár Városi Könyvtár parkjában került sor, Gyóni Géza Emlékév folytatásaként, irodalmi est keretei között. Az „Ujjlenyomat” című üvegszobor leleplezésére, amely Borbás Dorka iparművész alkotása.  
Itt olvasható: http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/9130-valentyik-ferenc-gyoni-geza-ujjlenyomata

2016.november elején jelent meg, Valentyik Ferenc: Gyóni Géza ismeretlen pozsonyi versének bemutatása.
Itt olvasható: http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/9690-valentyik-ferenc-gyoni-geza-ismeretlen-pozsonyi-verse

2017. január 21 –én került sor, a Magyar Kultúra Napján, Gyóni Géza halálának 100. évfordulója, az emlékév rendezvényeként egy kiállítás: Az emberi szolidaritás tanú, – képzőművészek a nagy [I. világ] háborúról –

2017.június 25-én lesz a Gyóni- emlékév lezárása, amikor evangélikus istentisztelettel kezdődően átadásra kerül majd a felújított templomudvar és Gyóni Géza emlékszoba. Beszédet mond majd Szakály Sándor professzor, fővédnök és Dabas polgármestere Kőszegi Zoltán urak.
A jeles eseményt gazdag műsor teszi színessé, Dévai Nagy Kamilla előadóművész és az országos Gyóni Géza Versmondó Verseny három győztesének szavalataival.

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf