Herczeg Ferenc: Afflavit Deus

Papíron gyönyörűen festett a terv. Kétféle népcsoport él majd a csillagok alatt: fegyveresek és fegyvertelenek, gazdagok és koldusok, urak és szolgák. És hogy rabszolgalázadás ne támadjon, szövetségek, katonai és gazdasági egyezmények vasbetontornyai közé falazzák Európát. A legyőzötteket pedig eltiltják attól, hogy közeledjenek egymáshoz. Mint a fegyenceket! És ez így marad, míg a világ világ lesz.

    Papíron gyönyörűen festett. Valamit azonban kifelejtettek a számításból. Az életet! Halk fuvallat érkezett a végtelenségből és az örök időkre épített hatalmi rendszer fonnyadni és rothadni kezdett. Mi ez? Semmi rendkívüli, éppen csak érvényesül az élet törvénye. Az igazság. a költő szerint az isteni igazság fel van oldva a kozmikus következetességben, mint a só a tenger vizében. Láthatatlan, de ott van minden vízcseppen.

    Afflavit Deus – és ők, akiké az ország és a hatalom, vérrel és tűzzel kezdtek álmodni. Sőt leszoktak az alvásról, mert az éjszakáik megteltek rettegéssel. Szuronyerdőkkel vették körül magukat, majd mikor mégsem szűntek a rémlátomásaik, elkezdtek önmagukkal alkudozni és egyezkedni. Leszorították a jóvátételt, kimondták a fegyverkezés egyenlőségét, bár nem volt bátorságuk, hogy végre is hajtsák.

    Újra lehelt az Isten és ekkor bomladozni kezdett az érdektársak szentszövetsége. Lengyelország kezet fogott Németországgal és a kisantant csatát vesztett, anélkül, hogy ellenséget látott volna. Most pedig Brocqueville belga miniszterelnök és Hymans külügyminiszter nyíltan és élesen szakítottak a győztesek rabtartó politikájával.

    A szövetkezett és társult hatalmak világszövetségéből megmaradt Párizsnak a kisantant. És mikor olaszok, magyarok és osztrákok kezet fognak egymással,a kisantant vak dühvel veti magát azokra, akik a legártatlanabbak a dologban: a magyar kisebbségekre. Az erőszakosságok és törvénytiprások, melyekről napról-napra hallunk, úgy festenek a XX. században, mint fajirtó és vallásüldöző ősidők sötét emlékei. Jól tudják, hogy az igazság mely minden egészséges teremtménynek életet ad, nekik a pusztulás. Ha egyszer majd ráfanyalodnak – pedig bármennyire is védekezzenek ellene, egyszer csak rá fognak fanyalodni –, hogy tisztességes kormányzati eszközökkel kísérletezzenek, akkor meg fog kondulni fölöttük a halálharang.

    És mi legyen velünk, a világháború rokkant nemzetével? A kövek, melyekből a mai Európa épült, megindultak, mint a rosszul falazott házé és mire megint egyensúlyba jutnak, már más képe lesz a világnak.

    Jaj nekünk, ha megint keleti egykedvűséggel várjuk a jövőt! El fog minket gázolni. Ha pedig újból szétszóródnak a csontjaink, akkor száz évig sem lesz belőlünk egész nemzet-

    Az önfenntartás ösztöne parancsolja, hogy lángoló írással beleégessük a világ emlékezetébe a revízió szót. Európának meg kell értenie és meg is fogja érteni, ha kellő hangsúllyal mondjuk neki, hogy Magyarország soha, semmi körülmények közt nem tud belenyugodni a készülő új rendbe, ha az nem hozza meg országhatárainknak revízióját. Meg fogja érteni, hogy a népek minden vágyakozása a béke után hiábavaló marad, ha meg nem gyógyítják előbb Trianon gennyedő sebét.

    A megalkuvók és lábujjhegyen járók; a politikusok, akik a pártjuktól nem látják az országot; az önmagukat tömjénezők és a közömbösek; a jóllakottak és minden változástól irtózók: tűnjenek el és hallgassanak. Ami ész, bátorság és áldozatkészség van az országban, az álljon az arcvonal elé, hogy utat törjön a nemzetnek a jobb jövő felé. Mert rajtunk a felelősség, ha a mi népünket is elfújja az isteni lehelet.

1934. március      

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf