Féja Géza: A Duna völgyében csoda történt

A magyar függetlenséget hirdető újabb rádióállomás kezdte meg adásait Békés megyében.
Az új rádióállomás – amely a 372/373 és a 387-es középhullámhosszon sugározza 
ezentúl műsorát –
első adásában Féja Géza szólott Békés megye, illetve az ország népéhez:

Polgártársaim! Magyarok!
Tudatom Békés megye népével, hogy a Duna völgyében csoda történt: nemzet született! Hálát adok az egyetlen és igazságot osztó Istennek, hogy megérhettem ezt a napot. Századok óta viaskodik a magyar költő a nemzethalál rémével, a nagy „sírral, hol nemzet süllyed el”… Századok óta vártuk a küldöttet, a nemzet megváltóját, aki visszarántja am agyart a sír párkányáról, és világosságra vezérli. Hiába vártunk, kétségbeesésünkben önmagunkat és nemzetünket marcangoltuk. A mellem verem! Kishitűek voltunk, mert íme a vért történelmi hős helyett egy ifjú nagy nemezt jelent meg az utcán, a barikádokon, a magyar sors, a magyar történelem véres mezején. Régi forradalmaink Dózsa, Rákóczi, Kossuth nevéhez fűződnek, a mostani forradalomnak a főhőse azonban egy lánglélek, hanem maga a lánglelkű nép. A mellem verem! Magyar szalmatűzről beszéltünk, és nézzétek: tüzünk bevilágítja a földet! A magyar név szerte a világon a legmagasabb emberi rangot jelenti!
Soha a történelem folyamán nem volt még ennyire egy test, egy lélek ez a nemzet. Ott, a barikádokon, a pesti utcán véres nemzeti zászlók alatt, tudta mindenki, hogy mi a feladata, nem kellett parancsszó, nem kellett bíztatás, ha valaki elesett, öten nyomultak a helyébe. Ugyanúgy összeforrva egy testként, egy lélekként kell őriznünk a forradalom vívmányait, és egy csipetnyit sem szabad elalkudnunk a magyar forradalom igazából.
Vérben és kínszenvedésben született a megújhodott magyar nép, amint vérben és kínszenvedésben születik a kisded. Igazát a magyar életnek tízezreinek vére pecsételte meg. Testvéreim! Halott hősök lelke áll mellettünk, halottak lelke vigyáz reánk, halottak lelke figyel minket. Legyünk hűek hozzájuk, örökségükhöz, végső sóhajtásukhoz, különben nem vagyunk méltók a magyar és az ember nevére.
A fegyverek végre elhallgattak, most a béke harca következik. A béke harca semmivel sem könnyebb, mint a fegyvereké volt. Dózsa György óta vagy vérbe fojtották, vagy elsikkasztották az igazi magyar forradalmat. Polgártársaim! Most éljük sorsunk legnagyobb próbáját: ennek a forradalomnak győznie kell, mert akik hősök és igazak voltak a harcban, hősök és igazak lesznek a békében is.
Polgártársaim! Ti ismeritek életemet. A ti szenvedéstek, elnyomottságotok, megalázottságotok tett íróvá engem. Tizenegy esztendeje pedig nem a kevés kiváltságosok sorsát éltem, hanem egy voltam a megtaposott milliókkal nyomorúságban, szorongatottságban, kitagadottságban. Mégsem érzek személyi bosszút senki iránt. Az én egyéni fájdalmaim azonnal elmúlnak, sebeim rögtön behegednek, mihelyst népem és nemzetem sorsát biztonságban tudom. Sohasem törekedtem rangra, hivatalra, méltóságra, most sem törekszem. Gyarló és esendő ember vagyok, az én szenvedéseim eltörpülnek a magyar forradalmárok emberfeletti nagysága mellett. Az én életemnek már csak egyetlen célja van, az, hogy holtig tartó alázattal és hűséggel szolgáljam ennek a hősi népnek, ennek a nagy nemzetnek az ügyét.
Arra kérem régi bajtársaimat és Békés megye egész népét, hogy őrizze, védje a forradalom vívmányait. Ne térjünk el a forradalom útjáról se jobbra, se balra. Mi nem akarjuk visszaállítani az úri Magyarországot, de Rákosi és Gerő rémuralmát sem. Testvéreim! A mi kezünket nem szennyezheti be igazi vér, a mi lelkünket nem terhelheti nemtelen cselekedet, a mi jó hírünket nem szeplősítheti személyi bosszú aljas indulata.
Békés megye népe! Maradjunk mindvégig igaz emberek! A hősi harc egységét vigyük át a békére! Mutassuk meg, hogy az igazsággal átitatott, az igazságra épülő rend hívei és katonái vagyunk. Hallgassunk a forradalmi bizottságra, amely forradalmi szívvel és a legteljesebb forradalmi felelősséggel irányít minket ezekben a sorsdöntő napokban. A nemzeti egység most lett élő valóság Szélesre tárt karral várunk minden jóakaratú, tiszta szívű és megtisztult magyart, aki állalja a forradalom ügyét és fegyelmét. Hallgassatok reánk! Álljatok egyenrangú polgártársként, testvérként mellénk!
Ide, magyarok!

Új Magyarország, 1956. november 2.

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf