Pete László Miklós 2015. - II.

    MÁSODIK RÉSZ

    „Egy párhuzamos dimenzióban minden másképpen történt”

    2015. augusztus 15.

    FELHÍVÁS AZ ORSZÁG LAKOSSÁGÁHOZ!

    A Magyar Köztársaság állampolgáraihoz!

    A hazánkban ideiglenesen tartózkodó menekültek száma a mai nap meghaladta a 250 ezer főt, és még egyre érkeznek, átlagosan naponta 7-8 ezer ember.

    Mindenkinek a figyelmét nyomatékosan felhívom rá, ezek az emberek nem kívánnak hosszabb ideig Magyarországon tartózkodni, a Magyar Köztársasághoz benyújtott letelepedési kérelmek száma az ezret sem éri el. A menekültek többsége tovább szeretne menni, de a továbbhaladás az európai jogszabályok értelmében elhúzódó adminisztrációt igényel.

    Hatóságaink minden tőlük telhetőt elkövetnek, éjt nappallá téve dolgoznak azon, hogy a menekültek továbbhaladását felgyorsítsák. Kérjük mindenki türelmét és megértését.

    Kénytelenek vagyunk tizenegy újabb menekülttábort létesíteni, de a menedékkérők várható tovább nagy száma miatt még ez sem tűnik elegendőnek.

    Ezért felszólítunk mindenkit, aki a menekültek elszállásolására alkalmas ingatlannal; üresen álló házzal, lakással, nyaralóval rendelkezik, tizenöt napon belül jelentse be, és bocsássa azt a menekültügyi hatóságok rendelkezésére. Tekintse ezt mindenki állampolgári kötelességének.

    A menekültek elszállásolására igénybe vehető ingatlanok számba vételét az önkormányzatok erre a célra felállított irodái végzik. A bejelentés elmulasztása felelősségre vonást von maga után.

    Budapest, 2015. augusztus 15.

    Olvashatatlan aláírás

    A Magyar Köztársaság miniszterelnöke

    Özvegy El Malikné született Bóna Szilvia 89 esztendős budini lakos visszaemlékezéséből:

    „Nagyanya mesélte:

    Augusztus közepén már senki sem mert kimenni a földekre. A migránsok ezrével jöttek, gyalogoltak keresztül mindenen, a kukoricát letaposták, a fejeket letördelték. Nem ették meg, csak szétszórták.

    Ami gyümölcsöt találtak, megették, vagy csak leszórták a fáról. Éjszakánként tábortüzeket raktak a kukoricásban. Az égig csaptak a lángok.

    Vezényeltek a faluba néhány katonát, de szegények azt se tudták, mit tegyenek. Lőniük nem lehetett, nem is volt mivel, mert lőszert nem kaptak. Naponta sokszor kimentek a határba, és terelték végig az utcán a vigyorgó, cigarettázó, telefonáló és zenét hallgató menekülteket.

    Az idegenek gúnyosan mosolyogtak a falusiakra, érthetetlen szavakat kiabáltak, és két ujjukkal V betűt mutogattak feléjük. Nagyanya még akkor nem tudta, hogy az a győzelem jele.

    Elemérék udvara előtt megálltak, mert meglátták a nagy kocát a malacaival. Egy darabig néztek, hangoskodtak, aztán nekiálltak, és a kerítéstől kövekkel kezdték dobálni a kocát és a kismalacokat. Senki rájuk se mert szólni.

    Hanem szerencsére otthon volt ám Elemér bácsi nagydarab, hentes fia. Az hirtelen felkapott egy lapátot, és csak úgy a kerítésen keresztül úgy csapta vele pofán az egyik szakállas idegent, csak úgy csattant. Elborította a vér. A fiú átugrott a kerítésen, és a lapátnyéllel kezdte osztani a dobálózó migránsokat. Azoknak se kellett több, kitört a verekedés.

    Hanem azt a hentes gyereket nem volt könnyű elnyomni. Félelmetesen forgatta a lapátnyelet. Akadt segítője is, vagy három-négy. De végül nem azok győztek…

    Hanem a komondorok. Nyolc-tíz helyről is kiengedték őket. le is szedték némelyikről a nadrágot.

    Most aztán volt uccu, migráns, vesd el magad. Elszaladtak. Nagyanyám azt mondta, utána napokig nem láttak újabbakat.”

    Index.hu

    2015. augusztus 16.

    Szlovákia lezárja a határait!

    Szlovákia műszaki akadályokkal zárta el a két ország közötti összes hidat, és szigorú határellenőrzést vezetett be. A magyar és más európai gépkocsikat tüzetes átnézés után beengedik. De egyetlen menekültet sem bocsátanak be Szlovákiába.

    Néhány menekült megpróbált egy holland rendszámú gépkocsiban szlovák területre jutni. A rendőrök kirángatták őket az autóból, mindet brutálisan bántalmazták – volt köztük egy harminc év körüli nő is – aztán megbilincselték, és rúgások kíséretében toloncolták őket Magyarországra vissza.

    A magyar Külügyminisztérium szóvivője érthetetlennek, az európai normákkal ellentétesnek, antihumánusnak és embertelennek minősítette a szlovák rendőrök eljárását, egyben magyarázatot kért Szlovákiától.

    Khaled ibn Selim Mustafa Farakh az Iszlám Állam veteránja visszaemlékezéséből:

    (Az Iszlám Világarchívumból)

    „Budinban voltunk- akkor Budapest volt a neve – egy jókora téren sátoroztunk.

    Híre jött, hogy az osztrákok nem fognak minket beengedni. A magyar hatóságok kapkodtak, ragaszkodtak a regisztrációhoz. Nekünk ezzel nem lett volna bajunk, de a felügyeletünkre bízott emberek zöme semmiféle irattal nem rendelkezett. Más részük meg olyan primitív hamisítványokkal, amelyek a legfelületesebb vizsgálatot sem állhatták ki.

    Mit tegyünk?

    Németországban várnak bennünket, de oda a legrövidebb út Ausztrián át vezet. Ali Hasszánnal összedugtuk a fejünket.

    -         Elfoglalunk néhány magyar buszt. Három-négy óra alatt a határon vagyunk velük.

    Megráztam a fejemet.

    -         Annak még nem jött el az ideje. Pakoljatok fel annyi élelmet, amennyit csak elbírunk.

    Elhúzta a száját:

    -         Amit a gyauroktól kaptunk? Tisztátalan. Lehet, hogy disznóhúsból készült.

    -         Majd Allah megtisztítja, te ostoba!

    -         Gyalog fogunk menni! Küldd ide Rasidot!

    A fickó alázatos meghajlással térült elém. Jól tudott angolul, volt stílusa, ráadásul valódi szír volt, Damaszkuszban nőtt fel.

    -         Khaled?

    -         Allah a te kezedbe tette a sorsunkat, Rasid.

    A fickó pofája ragyogott.

    - Igen?

    - Fésülködj meg, kócos vagy. Végy fel valami európai szabású zakót, tisztítsd ki a cipődet, aztán tárgyalj a magyar rendőrséggel. Járuljanak hozzá, hogy az országúton, gyalog elindulunk Ausztria felé. Eredj!”

    2015. augusztus 16.

    Origo.hu

    A Magyar Köztársaság miniszterelnöke menekültek társaságában.

    Miniszterelnökünk a hazánkban tartózkodó menekültek egy csoportjával találkozót, és jó hangulatú, szívélyes eszmecserét folytatott velük.

    Részletek a halálra ítélt Orsós Róbert vallomásából:

    MEGJEGYZÉS:

    Orsós Róbert, az éveken keresztül garázdálkodó hírhedt gazember, a sokszoros gyilkos azon gonosztevők közé tartozik, akiket Madzsarisztán iszlám államának alapítása tiszteletére végeztek ki nyilvánosan a hedzsra 1396. esztendejében a Budini Mohamed próféta örök dicsősége téren (az egykori budapesti Hősök terén). Annak jeléül szenvedte el más magyar gonosztevőkkel együtt a méltó büntetést, hogy ország-világ láthassa, Madzsarisztánban már a sharia szent törvényei vannak hatályban, és az idők végezetéig érvényben is maradnak.

    Orsós Róbert vallomásának részleteit a kötet Madzsarisztán iszlám állama belügyi hatóságainak írásos engedélyével közli.

    „Oda építették a menekülttábort a cigánytelep szomszédságába. Szinte csak a kanális választotta el a szélső házaktól, meg valami bozót.

    Elnéztem, és – nem tetszett. Nagyon nem tetszett.

    A biztonsági őrök amolyan totyakos, dagadt éjjeli portás típusú manusok voltak, ezek ugyan nem tartják odabent a migránsokat. Az biztos! A valamit érő őrök akkor már elfogytak, ilyen selejtes fazonokat alkalmazott az állam.

    Elnéztem a menekülteket is – azok se tetszettek.

    Egyet gondolhattunk az öreg Kolompárral, mert az egyik este beállított hozzánk.

    -         Nagyon vigyázz, fiam. Itt vagyunk a torkukban – és nagyot köpött.

    -         Vigyázzon mindenki. Miért csak én?

    -         Te vagy a bokszoló.

    -         Évek óta nem voltam már edzésen, bátyám.

    -         Azért csak vigyázz.

    Én is úgy gondoltam, hogy vigyázni kell. Iszonyú sok menekültet hoztak a táborba, egyik busz fordult a másik után. Vigyázni kell bizony. Azoktól az őröktől vidáman fognak itt jönni-menni.

    Reggel bementem a faluba, és megkerestem a polgármestert.

    -         Nézze, Mosonyi úr – mondtam neki. – mi nem akarjuk, hogy ott legyen a menekülttábor.

    -         Mi se. De ott fönt le se szarnak bennünket.

    A cigánytelepen meghánytuk-vetettük. Szóltunk a Rudinak, az másodikos szakközepes, valamit pötyögött angolul.

    -         Kéznél legyél, öcskös!

    Késő délután jöttek értem a kocsmába.

    -         Robi, azonnal gyere!

    Tudtam, hogy a migránsok. Szaladtam.

    Ott álltak, keresztben a Szegfű utcán. Lehettek vagy ötvenen. Mire odaértem, mi már többen voltunk, de nem mehettünk biztosra, mert a táborból egész légiónyi jöhetett még elő.

    Ők is álltak. Mi is álltunk. Szemben egymással az utca közepén. Álltunk, mint a faszent.

    -         Hol van már a Rudi?

    Az apja húzta elő a kölyköt a fülénél fogva

    -         Vedd elő a tudományodat, Rudi!

    A gyerek makogott, kelepelt valamit, először nagyon vontatottan, aztán belejött. Azok kezdetben rá se bajszintottak. Aztán előállt egy lapos képű pofa, és az is elkezdett folyékonyan kelepelni. Azt meg a Rudi nem értette. Nem is vettük a kölyöknek semmi hasznát se ekkor, se később.

    Egy hét múlva már valahogy kézzel-lábbal szót értettünk e menekültekkel. A főnökféléjüket Dzsáfárnak hívták.

    Ez a Dzsáfár magyarázta el nekünk valamelyik este, hogy kéne nekik valami jó kis ribanc. Vigyorogtunk. Bejöttek az utcánkba – legalábbis akkor azt hittük.

    Tisztáztuk, hogy minden fuvar száz euró. Simán elfogadták.

    Berci szólt a nővérének, Dzsenifernek, az évekig kurva volt Amszterdamban. Azt mondta, bevállalja.

    Mindenki rábólintott, csak a volt pasija, Kornél akadékoskodott.

    -         Tudod, mennyien vannak?

    -         Amszterdamban is sokan voltak, kisapám, én bírom.

    -         Nem tetszenek azok a pasik, Dzsenifer.

    -         Ha neked széttettem, nekik miért ne?

    Dzsenifernek mentőt kellett hívnunk. Nem tudni, hányan mentek végig rajta, de hárman se fizettek…

    Másnap mutatom Dzsáfárnak, nincs ribanc. A manus megmutatta a kését. Én is. Kvittek voltunk.

    A fakabátoktól Kálmán százados hallgatott ki. Szar kedve volt.

    -         Nem fogják lecsukni őket – mondta a végén.

    -         Nem-e?

    -         Nem.

    -         Hát miért nem?

    -         Mert migránsok. Azokról most csak szépet és jót lehet mondani. Fent el fogják tussolni.

    Hej, a rohadt kurva életbe!

    A cigánytelep fel volt háborodva.”

    Index.hu

    2015. augusztus 17.

    Ausztria kerítést épít a magyar határon!

    Az osztrákok az osztrák-magyar határ teljes hosszában drótkerítést építésébe kezdtek. A magyar kormány érdeklődésére azt felelték, hogy egyáltalán nem a menekültek kirekesztése az építmény célja, hanem az, hogy megkönnyítsék a menekültek fogadását.

    Khaled ibn Selim Mustafa Farakh az Iszlám Állam veteránja visszaemlékezéséből:

    (Az Iszlám Világarchívumból)

    „Igazából a magyarok egyáltalán nem akarták akadályozni az utunkat, sőt nagyon is szerettek volna tőlünk megszabadulni.

    Rasid boldogan jött vissza.

    -         Elengednek bennünket, még gyalogolnunk se kell.

    Magyar rendszámú Volvo buszok egész konvoja került elő, mi pedig boldogan ordítozva szedtük össze a motyónkat, és elvackolódtunk a buszokon.

    Kényelmesen elgurultunk a határig. Igazából csak a hozzánk hasonlók akadályoztak bennünket, akik helyenként tömör sorokban vonultak az autópályán, és nem nagyon akartak félreállni. Egyszer még kővel is megdobáltak bennünket, három busz ablakai megsérültek. Főleg afgánok és szomáliaiak voltak a pimaszok.

    Késő délutánra az osztrák határnál voltunk. Azt hittük, innen egyenes út vezet Németországba.

    Nem úgy volt, Allah meglepetést tartogatott a számunkra.

    A határátkelőt valami keresztbe fordított, rozzant kamion zárta el. Négy-öt férfi szerelt rajta valamit, vagy inkább szerelést imitált. Kerestem valami tisztet.

    -         Apró kellemetlenség, egyelőre az átkelő nem üzemel. Keressenek másikat.

    Addigra már tudtuk, hogy az összes átkelőhely zárva van. Mindegyik előtt éppen akkor szereltek valamit. A fejemet vakargattam. Hazug dögök az osztrák keresztények.

    Elküldtem Rasidot, lármázzon, keressen valami tekintélyesebb vezetőt. Közben telefonon tájékoztattam a fél világot. A végén a betonon aludtam el.

    Rasid csak reggel került elő.

    -         Gyere, itt te kellesz.

    Felöltöztem, még nyakkendőt is kötöttem. Elővettem a legjobb útlevelemet, a többit a hátizsákban hagytam. Ali Hasszán vigyázott rám.

    Most átjutottam a határon, de fegyveresek között. Bevezettek egy épületbe, ahol kopasz öltönyös férfi fogadott egy igen kényelmesen berendezett irodában.

    Német akcentussal beszélte az angolt.

    -         Szeretnénk belépni az önök országába.

    -         Attól tartok, az csak vízummal lehetséges.

    -         Rendelkezem vele – mutattam meg neki az útlevelemet. – és a társaim közül is soknak van schengeni vízuma.

    A fejét ingatta.

    -         Új rendelkezést kaptunk. Csak az léphet be, akinek személyre szóló meghívólevele van, és azt a fogadó ország hatóságai is lepecsételték. Ön rendelkezik ilyennel?

    Átláttam rajta, mint az üvegen. Intrikus.

    -         Az önök európai jogszabályai nem beszélnek ilyesmiről.

    Pimaszul csócsálgatta a rágógumiját.

    -         Némi fennakadás merült fel az önök bebocsátásával kapcsolatban, csak némi időre van szükség.

    -         Időre? Mennyi időre?

    Pofátlanul a szemem közé nézett.

    -         Azt hiszem, január végére tisztázódnak a dolgok, Mr. Khaled.

    Személyesen fogom leszelni egyszer a nyakadról ezt a ronda fejedet, gondoltam, miközben elmosolyodtam.

    Mno.hu

    2015. augusztus 18.

    Ellenzéki nyilatkozat

    Az ellenzéki Fidesz más politikai és egyéb csoportosulásokkal együtt a következő nyilatkozatot tette közzé:

    „Megdöbbenéssel vesszük tudomásul, hogy a kormány az országot átjáróháznak tekinti. Százezrével érkeznek hozzánk a migránsok, és a kormány semmit sem tesz azért, hogy a lakosság biztonságát velük szemben biztosítsa. Sőt, intézkedéseiből és hozzáállásából éppen úgy tűnik, mintha a jelenlegi kabinet a migránsok, nem pedig Magyarország kormánya lenne.

    A nemzetközi jog szerint menekültnek az a személy tekintendő, aki az első biztonságos országban magát menedékkérőként regisztráltatja, majd az ezt követő vizsgálat után őt a hatóság menekültnek nyilvánítja.

    A hozzánk hetven országból érkező emberek nem regisztráltatták magukat sem Macedóniában, sem Görögországban, sem Szerbiában, holott ezek biztonságos országok. Nem tekintendők menekülteknek, csupán illegális bevándorlóknak, akik szervezetten érkeznek, és erőszakosan követelik a befogadásukat.

    Elvárjuk a kormánytól, hogy néhány szomszéd mintájára sürgősen léptessen életbe határzárat, és védje meg hazánkat az illegális bevándorlóktól.”

    Mtv1.hu

    2015. augusztus 18.

    A felháborító hangú ellenzéki követelődzésre a miniszterelnök a következőt válaszolta:

    „Visszautasítjuk a fasiszta és rasszista hangvételű nyilatkozatot. Magyarország nem épít vaskerítést sokat szenvedett háborús menekültek útjába. Magyarország e pillanatban példát mutat Európának.

    Szeretnénk a hozzánk érkező menekültek közül minél többet befogadni, és magyar állampolgárrá tenni.

    Korunk egyetemes parancsa a globális szempontok szerint való gondolkodás. Be kell fogadnunk a bevándorlókat, és velük kell építenünk egy új, példamutatóan demokratikus, európai Magyarországot!”

    Hódmezővásárhelyi töredékek

    (Ismeretlen személy levéltöredékei Magyarország történetének végnapjaiból)

    „Azok a napok voltak a legszörnyűbbek. Még sokkal rosszabb volt megélni őket, mint azt, ami utánuk következett.

    Egészen az Ideiglenes Kormány időszakáig úgy tűnt, mi senkik vagyunk, senkinek se kellünk, nem számítunk.

    Nem volt kormányunk, nem volt jogunk semmihez. Ott voltak a migránsok, mindenki őket szolgálta, őket védte, az ő érdekeiket nézte.

    Tudtuk, hogy mindennek vége…”

    Miniszteri utasítás

    2015. augusztus 23.

    Minden iskolafenntartónak!

    A 2015-16-os tanév első felében a kormány az országban található összes nagyobb iskolai sportcsarnokot és tornatermet migránsok elszállásolására fogja igénybe venni. A mellékelt lista felsorolja azokat a sportcsarnokoknak és tornatermeket, amelyek átmenetileg menekültszállásul lesznek igénybe véve.

    Amennyiben az Önök objektuma is rajta van, kérem, szíveskedjék az iskolákat és a kollégákat felkészíteni arra, hogy ellenkező rendelkezésig a testnevelés órák a szabadban lesznek megtartva, vagy elmaradnak.

    Amennyiben Ön a kapcsolatai révén képes arra, hogy az iskolai testnevelés órák, vagy azok egy részének megtartását nem iskolai létesítménybe átvigye, haladéktalanul szervezze ezt meg.

    Oktatásügyi miniszter

    Részlet Müller Károlyné visszaemlékezéseiből

    (A 2018-ban, Varsóban elhunyt Müller Károlyné visszaemlékezéseit Varsóban és Pozsonyban adták ki, a Szegedi Archívum engedéllyel rendelkezik a könyv egy példányával. A közléshez megkaptuk a Méltóságos Cenzori Hivatal szíves engedelmét azzal a kikötéssel, hogy tíz sornál hosszabb egybefüggő szöveget sohasem közlünk belőle.)

    „Nőttön nőtt Pesten az elkeseredés. Augusztus végére már a Vörösmarty teret is ellepték a migránsok. Piszok, kosz, eldobált ruhadarabok, ürülék mindenütt.

    Kezdtünk nem hinni benne, hogy az élet valaha is visszatérhet még a normális kerékvágásba.

    Az első tüntetés szerintem teljesen spontán kezdődött. Valahol összeverődött egy csomó ember. Talán sokan részegek is voltak…

    Mi lett velük utána? Senki se tudta.

    A Rákóczi úton vonultak, dühös rigmusokat gajdoltak. Ilyeneket:

    Liberálbunkó, seggbunkó,

    Hazaáruló szarjankó!”

    Mti.hu

    2015. augusztus 27.

    Kerítést épít a magyar határon Horvátország is. A határ teljes hosszában több ezren dolgoznak. Az osztrák kerítés már elkészült, a szlovákok hatalmas falat építenek. Szlovénia tegnap jelentette be, hogy szintén kerítést fog építeni.

    Vajon Románia is követni fogja a példát?

    A BBC-nek az osztrák kancellár a következőket mondta:

    „Magyarország a menekültekkel együtt bűnöző elemek több tízezres hordáját akarja hozzánk exportálni, Ausztria emiatt védekezésre kényszerül, és minden határforgalmat megszüntet Magyarországgal. Keleti szomszédunk eljárása idegen az európai normáktól.

    Mno-hu

    2015. augusztus 28.

    Egy szíriai származású orvos figyelmeztetése

    A MÉLTÓSÁGOS CENZÚRA HIVATAL KÜLÖN KÉRÉSRE ENGEDÉLYEZTE AZ ISZLÁM ELÁRULÓJA, ABU FEID CIKKÉNEK KÖZLÉSÉT, HOGY MINDENKI LÁTHASSA, MENNYIRE KI TUD VETKŐZNI MAGÁBÓL MÉG EGY ISZLÁM VALLÁSÚNAK SZÜLETETT SZEMÉLY IS A BŰNÖS KERESZTÉNY KÖZEGBEN.

    ABU FEIDET A GYŐZELEM UTÁN FAWZABADBAN (AKKORI NEVÉN KECSKEMÉTEN) CSALÁDJÁVAL EGYÜTT NYILVÁNOSAN KIVÉGEZTÉK. SAJNOS IDŐSEBBIK, ILDIKÓ NEVŰ LÁNYA SOHASEM KERÜLT AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS KEZÉRE.

    FÉRJE, AZ EGYKORI MAGYAR ENSZ-KATONA, NALÁCZY ZOLTÁN ALAPOSAN GYANÚSÍTHATÓ AZZAL, HOGY Ő VOLT AZ ÚJKOR LEGNAGYOBB GAZEMBERE, A TŰZMADÁR NÉVEN ISMERT TERRORISTA, AKIRŐL ENNEK A KÖNYVNEK A HASÁBJAIN IS SOK SZÓ ESIK.

    A TŰZMADÁR ELSŐ GAZTETTÉT ÉPPEN AKKOR KÖVETTE EL, AMIKOR ELRAGADTA AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ELŐL FEID ILDIKÓT ÉS MÁSFÉL HÓNAPOS KÖLYKÉT. UTÁNA A GAZEMBER IGAZHITŰEK EZREI GYILKOLTA MEG, ÉS MADZSARISZTÁN MINDEN HŰ LAKÓJÁNAK ÖRÖK BÁNATA, HOGY SOHASEM SIKERÜLT ŐT KÉZRE KERÍTENI.

    AZÓTA MÁR NYILVÁN MEGDÖGLÖTT. LEGYEN HALÓ PORÁBAN IS ÁTKOZOTT, ÉS ÉGJEN ÖRÖKKÉ A POKOLBAN!

    „Azért mondom el, hogy mindenki tisztán lásson.

    A Korán, azaz a muszlimok szent könyve nem egy egyszerű könyv, hanem maga Allah szava tökéletes formában, ahogyan azt Dzsibril (Gábriel) arkangyal elvitte Mohamed prófétának, az iszlám alapítójának, látomások formájában.

   
Éppen ezért a Koránt megváltoztatni vagy átértékelni nem lehet - ami abban áll, az Allah szava, tehát úgy helyes, ahogy van.


    A Korán 3.5 szerint az iszlám a tökéletes vallás.


    A Korán 33.21 szerint Allah küldötte (Mohamed próféta) példakép. Amit ő tett, az helyes, és a muszlimoknak követniük kell az ő példamutató cselekedeteit.


    Ezeket az ismérveket kell szem előtt tartani, mielőtt bárki megpróbálna ideologizálni, hogy a VII. században keletkezett előírásokat már nem kell figyelembe venni, mert azok az idők elmúltak. Szó sincs erről - ezek az előírások ugyanannyira hatályosak és kötelezőek ma, mint ezernégyszáz éve.


    A muszlimok a legjobbak; a nem muszlimok hitványak


    A Korán 3.11 szerint a muszlimok, azaz Mohamed próféta követői a legjobbak a népek közül.


    A Korán 98.6 szerint azok, akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, ide értve még a Könyv népeit is (azaz a zsidókat és a keresztényeket is), a pokol tüzére jutnak.


    Akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, azok a leghitványabb teremtmények.


    A Korán 48.29 szerint Mohamed próféta Allah követe, és azok, akik vele vannak, keményen bánnak a hitetlenekkel (a nem muszlimokkal), viszont irgalmasak egymással (a muszlimokkal) szemben.


    Azért nem alkalmazkodnak, mert meg vannak győződve arról, hogy ők a felsőbbrendűek, mindenki más pedig alsóbbrendű.


    Soha nem is fognak alkalmazkodni, amint azt számos nyugat-európai, kanadai, amerikai és ausztráliai példa is alátámasztja.


    Dzsihád (kombinált, azaz nyílt ÉS fedett háború az iszlám győzelméért). A dzsihád szó eredeti jelentése küzdelem.


    A Koránban a jelentése küzdelem (harc, háború) azért, hogy a világ minden országa muszlim országgá váljon.


    A Korán 9.29 szerint a hívőknek (a muszlimoknak) harcolniuk kell azok ellen,

  • akik nem hisznek Allahban, vagy a Végítélet Napjában;
  • vagy akik nem tiltják azt, amit Allah vagy Mohamed próféta megtiltott;  
  • vagy akik nem hisznek az igaz vallásban (az iszlámban),
  • még a Könyv népei (azaz a zsidók és a keresztények) ellen is, egészen addig, amíg azok alávetettségbe nem esnek, alázatosan nem fizetik a dzsizját (a hűségadót a muszlimok részére), és át nem érzik alávetett helyzetüket. 

   
A muszlimok szerint, egy zsidó vagy egy keresztény az alábbi három lehetőség közül választhat:


  1. áttér az iszlámra 
  2. fizeti a dzsizját, és alávetett, másodrendű állampolgárként él
  3. meghal


    Ha valaki azonban nem a Könyv népei közül való (azaz nem zsidó és nem keresztény), akkor
csak két választása van:

   
1. felveszi az iszlám vallást
2. meghal


    Ha a muszlimok erősek, akkor a dzsihádot erővel, nyílt módon kell végrehajtaniuk.


    Ha a muszlimok gyengék, akkor megtévesztéssel, szaporodással, és egyéb fedett módon kell küzdeniük addig, amíg eléggé meg nem erősödnek ahhoz, hogy nyílt harcban győzzenek.


    Éppen ezért értelmezhetetlen az a nyugatiak körében elterjedt, hímező-hámozó kifejezés, hogy van "szélsőséges" muszlim, meg van "mérsékelt" muszlim.


    Szó sincs erről. Mindkettő ugyanazt a cél akarja elérni, csak más eszközökkel: az egyik ordítva és fegyvert rázva, a másik mosolyogva és alattomosan

    Ezt tartsa eszében mindenki”

    Origo.hu

    2015. augusztus 31.

    Soros György üdvözlete

    Teljes erővel segítenünk kell az európai értékek őrét és védelmezőjét, Magyarországot!

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf