Girolamo Savonarola versei

Girolamo Savonarola: A Szűzhöz*


Üdvözlégy dicső Szűz, Fejedelemnő,
kinek homlokáról kap ma fényt a nap!
Szülője annak, ki hódolást arat!
Leány, kit eljegyzett a szent Teremtő!

Égi dicsőség, messzefénylő lámpa,
ki földi mélységekbe is lefénylesz;
kincs, mit a föld eszével meg nem érez:
keleti gyöngynek égi fénye lángja!

Ó Szűz, tekints reám szelíd szemeddel,
mikor kimondom hálásan az Avét,
melyet az ég hozott e földre egyszer.

Ne nézd bukásom’! Hanem mutasd az utat,
melyen a választott kevesek mennek,
s neked adom a kulcsát a szívemnek.

* „A Szűzhöz” írt szonett hasonlatai Dante Purgatorio-jában (1, 13) szerepelnek.

Fordította Pakocs Károly

Girolamo Savonarola: Dal Jézushoz*

– amint lábainál Magdolna sírdogál –


Jézus, te élő fényvilág,
boldog, szent szeretet;
kiből reánk pereg
annyi sok kegyelem és annyi könnyvirág:
gyullaszd föl szívemet,
hadd sírjak lábadnál Magdolna-könnyeket
s rád tapadó szemmel szemléljem az eget.

A te kegyelmes, édes, szép kezed
fehér, ragyogó, fényes:
mely az elveszett időért való szent könnyezéshez
Magdolnákat vezet.
Úgy tündököl s az édes
várásnak szent hevét
úgy fűti bennem, hogy szívem majd elég.

Ó eleven szem és átható Ige,
melytől Magdolna olvad
s az ég felé hatolhat;
s gyönyörré válik a fájdalom íze:
haljak meg maholnap
szerelmedtől s felejtsem el a földet;
te élj bennem, ha halálra gyötörnek.

Nyisd meg, Uram, forrásodat, az égit;
azt az édes forrást,
mely Mária-Magdolnát
az örvényből felvonta az égig;
mely a fénycsatornák
derűjét szórta rája kegyelemnek.
Irgalom, Uram, e vándor-idegennek!

Szeretnélek szeretni téged
s keresésedre indulok.
De útra lelni nem tudok.
Árassz szívem    fényességet:
e bűnsötétben megfúlok.
Magdolna hív s hív édességed.
Szívemről oldozd le a kérget.

Ó voln’-e szív, mely meg nem szeretnek,
ha behatolna egyszer az égbe?
Ó vedd el ezt a fátylat végre,
mely lassítja menésem’ egyre!
Hogy mindeneknek üdvössége
legyen, te mentél csak keresztre:
ez Magdolnának üzenetje.

Azért, Uram, nagy vétkeimnek
alázattal kegyelmet esdek.
Hiszem, ha majd a fénye-vesztett
szívem kigyúl, mennyel telik meg.
Vétkeimnél bőségesebbnek
vallom az irgalomnak árját,
mely édeseddé tette Márját.
Ha sirámid égbe hatolnak:
dalom: akkor Magdolna téged
bemutat majd a Krisztuomnak
        Vége.

* A „Dal Jézushoz” Petrarca Laura-énekeinek és Szent Ágoston Secretum-ának hatását mutatja.

Fordította Pakocs Károly

Girolamo Savonarola: Krisztus-Királyhoz*


Éljen, éljen a mi szívünkben
Krisztus-Király, az Úr s vezér!

Tisztítsa meg mindenki lelkét,
törekvését, emlékezését
a földies érzésvilágtól.
Tiszta lángra gyúlni ne késsék,
látva mennyi jóság hevíti
Jézust, Firenze fejedelmét.
Újuljanak meg vezeklésben,
böjtben a szívek és az elmék.

Ha szívetekben akarjátok
a krisztusi malaszt uralmát;
váltsátok által szeretetté
a gyűlölség s harag hatalmát;
irtsátok a neheztelést ki
s mindenekben legyen ma béke.
Csak így jutunk a mi szívünkben
s égben lakó Krisztus kegyébe.

Jézus-Jézus, mily boldog az, aki
lenézi ezt a vak világot.
Csak az ilyen szívekben kelnek
halhatatlan örömvirágok.
Ó mennyire szégyenlem én, hogy
az édes célt, a Krisztusunkat
elvesztegetjük füstön, ponyván
s tövisért elhagyjuk Urunkat.

Kelj föl tehát, kegyelmes Bárány
a Fáraó vadsága ellen.
Változtasd hattyúvá a hollót
és a sátánt tapossad mellen.
Éleszd föl Júda nemzetéből
végre a lelkek oroszlánját:
hadd lássa, milyen szörnyű helyez,
hová kiöntik véred árját.

Áldott legyen az igaz papság
főpásztora, szívünk szerelme,
Jézus Krisztus; az édesanyja,
kiben dereng az ég kegyelme.
Ők a sötétségben ülőkre
nagy fényességet ontanak.
Miértis szívből mindenek nagy
hangon Krisztust kiáltanak.

* Ez a Krisztus-királyhoz írt vers valószínűleg alkalmi költemény, melyet Savonarola a firenzei állam főhatalmának kézbevételekor – 1494 után – írt.   

Fordította Pakocs Károly

Girolamo Savonarola: Ó elvakított lélek


Ó elvakított lélek,
ki nem találsz nyugalmat,
gyűlöl az Úr ma téged,
mert bűn hatalma rajtad.
Krisztus-jegyest szívedből
bűnöddel elzavartad.
Nem kérek segítséget,
sem kegyet, békességet.
       Ó jaj, ó jaj nekem:
       nincs Istenfélelem!

Hallasz ezer csodát
Pratóban és Bibónán;*
s mivel nem látod át,
rohansz a bűn hajóján.
Vigyázz, a büntetés
közelben csörtet és
mindjárt reád zuhan.
       Ó jaj, ó jaj nekem:
       nincs Istenfélelem!

Láttam Itáliát
a harcban s drágaságot.
Dögvész és jaj-imák
töltik bé a világot.
Ezzel élteti Isten
a bűnös testet itt lenn,
te vak és bárgyú lélek.
       Ó jaj, ó jaj nekem:
       nincs Istenfélelem!

Csillagjósok, próféták,
tudósok, tiszta szentek
jövőt látó szemén át
könnyeid megjelentek.
S te zajra, dalra vágyol;
szíved csak bűnre bátor
s erény nincsen tebenned!
       Ó jaj, ó jaj nekem:
       nincs Istenfélelem!

Ó a kegyelmek árja,
mit Isten rád adott;
és kis szívedbe zárva
a nagy gondolatok:
mily Isten adománya!
Te mégis háládatlan
s makacs vagy akaratban
és csupa tunyaság vagy!
       Ó jaj, ó jaj nekem:
       nincs Istenfélelem!

Fuss-fuss a Messiáshoz
és Szűzanyád ölébe!
Utadnak, mely halált hoz,
legyen örökre vége!
Az édes Szűzanya,
kegyelmek hajnala,
nem szűnik meg soha
Istenhez esdeni érted.
       Ó jaj, ó jaj nekem:
       nincs Istenfélelem!

* Prato csodatevő Mária-képéről híres olasz városka. A képet Giuliano da Gallo építész tervei szerint épült kegytemplom őrzi. – Bibona a Pietá-Madonnának szentelt oratóriumáról és csodálatos eseményeiről nevezetes vár.

Fordította Pakocs Károly

szozattv


szozat a tiszta hang Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Trikolor Gala 2020 Stefania REGISZT Rátkai 2020 01 30 jorafordulopal vers2020a Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf