Levél az olvasóhoz - 2011. 5. hó

És minden rendű népek, rendek/Kérdik…/
Miért nem pusztul ki, ahogy kérték?
Miért nem várta csendben a végét?
/Miért? Hogy meghasad az égbolt,/
Mert egy nép azt mondta: elég volt.

/Márai Sándor: Mennyből az angyal/»Példákkal igazolható, hogy történelmünk nagyobb részét teszi ki az a küzdelem, amellyel mind szellemileg, mind fizikailag, harcokkal, háborúkkal kellett szembeszállnunk a Nyugattal, és annak eltipró, a maihoz hasonló beolvasztási kísérletekkel szálltunk szembe. Azt is érzékeltetni szeretném, hogy az Európai Unió beolvasztási kísérlete nem új, hanem az immár több mint ezeréves próbálkozásoknak egyik legújabb állomása. Ami veszedelmes ebben a mostani ölelkezési gerjedelemben, az az alattomosság, továbbá a modern médiaeszközök korlátlansága« hangzott el egy előadáson.(1)
Szuveneritásunk védelme 1222-ben új színt kapott, amely szilárdsága többé-kevésbé 1944-ig kitartott. Épp ezért egyedül a Történelmi Alkotmányunk visszaállítása szavatolta volna a nemzet fokozott védelmét. A Szent Korona egyedüli biztosítéka a magyar alkotmányosságnak, a magyar nemzeti szuverenitásnak és a magyar szabadságeszmének. A magyar történelmi alkotmány a teljes közjogi látóhatárt nyitja meg a szakrális és természetjogi elvek szerinti élethez intézményalkotáshoz való fogalmi lehetőséget biztosítva, miközben mindenkit kötelez a Szent Korona védelmére Ezért sajnálatos, hogy a húsvéthétfőn az államfő által is aláírt alaptörvény – nyilvánvalóan Uniós tagságunk érdekében – ilyen végtelenül kiüresített. Félnünk pedig – különösen az elhíresült Lisszaboni szerződés fényében – van bőven. Dr. Sulyok Elemér pannonhalmi bencés professzor szerint: » Visszatekintve az úgynevezett rendszerváltás óta eltelt több mint egy évtizedre, úgy tűnik, mintha Amerikából és Nyugat- Európából csak a szenny csapódott le nálunk; Ha a közös európai jövőt gyorséttermekre és áruházláncokra alapozzuk, akkor a nemzetek kultúrája teljesen kifakul.«  (2)  Nem véletlenül mondta spanyolországi látogatásán a május 1-én boldoggá avatatott egykori II. János Pál pápa: » Európa, találj újra magadra!« E felhívás ellenére az utóbbi években hazánk lecsúszása egyre csak folytatódott. A brüsszeli bürokraták mögött álló Világhatalom emberei minden eszközzel próbálják megakadályozni az önálló gondolkozást, a népek újbóli öntudatra ébredését. Egyik ilyen fő célpont a Kárpát-hazában lakó elszakított magyarság ismételt állampolgársághoz való jutásának kiüresítése, a haza újbóli egységesítésének még a gondolatokból való száműzése. Ehhez minden nemtelen eszközt bevetnek vazallusaik segítségével, kihasználva a magyar keresztény emberek békességre való törekvését. Óvatosan kezeljük ezért az úgynevezett megbékélési chartát és a hasonlókat, inkább azt nézzük ki kezdeményezte, mennyit, hogyan tett eddig a magyarságért.  
A pálos és más hazai középkori templomokat úgy építették, hogy azok természetes úton engedjék be az isteni fényt, és evvel megszentelik a teret. A templom belsejében csak az oltáron lángolt az örökmécses, jelezte a láng: él, Isten jelen van. Ehhez az útmutató fényhez forduljunk mi is minden esetben…

1. Dr. Molnárfi Tibor előadása az Alkotmányozási Műhelyben/Uzsora-értekezlet/
2. Remény, 2003. május 18.Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf