Levél az olvasóhoz - 2016. 1. hó

A mezőn, amely felitta a véred,
Ma összegyűltek sorsvert magyarok
És hangos szóval Téged magasztaltak.
De én,-én némák seregét szeretném
Kivezetni a segesvári síkra,
Akik nem szólnak, csak magukba szálnak,
Mert minden kimondott szón lánc csörög;
                /Reményik Sándor: Petőfihez/

     

     

»Újév – új fény« mondotta Kismedve írókéz törzsfőnök,(1) »Mehr licht«(2) kérte a haldokló Goethe, a nap világosságához fohászkodtak Mirthász és Manicheus hívei, a pártusok, sumérek, szkíták, hunok, koptok, minden Téli Napfordulón, több száz tisztelő várakozik – még századunkban is – a Ziribár csúcsai között felkelő fényre a pilisszántói Boldogasszony kápolna előtt, a Szűzanyához, a Napbaöltözött Asszonyhoz fordulunk mindmáig segítségért mi magyar katolikusok. S ez kell, hogy legyen 2016. esztendő magyar feltámadásának jelmondata: Több fényt! Fényre, az elme megvilágosítására kell törekednünk, miközben a megfontolandó tanulságokat összegezzük az elmúlt esztendővel, történéseivel. Felismerését annak, hogy a mögöttünk lévő év egy új stílusú, akár évtizedekig tartó világháború kezdetét hozta el, megölni és megsemmisíteni Európa elvilágiasodott, a szekularizáció következtében amúgy is eljelentelenített, agymosott kereszténységét és főleg azon konzervatív, hagyományhű tagjait, akiket még nem tudott a – Vatikánt is behálózó – liberális terror igájába hajtani. A »Szép új világ,« amelynek egyik legfőbb követelése, hogy Európa mondjon le keresztény gyökereiről. (3)

    Az Unió vezetői, Angela Merkel német kancellárral az élen, rég kiszolgálói a Világhatalomnak. Ezért egy darabig látványosan, most már, az uniós polgárok tömeges elégedetlenségi hulláma miatt, titokban továbbra is támogatják a Világkormány káoszelméletét, mind az Egyesült Államok által előkészített forradalmakat. Miután az ukrán- orosz konfliktus nem a Tőke szájíze szerint alakult, [a Putyini Oroszország tekintélye, hatalma ebben csak erősödött] Washington gátlástalan fordulatokkal bíró nagyhatalmi pókerjátszmája okán is, ismét a korlátozottan végrehajtott háborúk receptjéhez fordult, ahhoz, amely beindította a szír, líbiai, jemeni, iraki és afgán, Európát célbevevő és legázolandó, immár több mint egymilliós exodust. Jellemző példa gengszterstílusú, gerinctelen gondolkodásukra, hogy amikor ezeket a sorokat írom, a Sputnik Deuschland internetes újság szerint, az állítólag a terroristák ellen harcoló amerikaiak helikopteri mentik ki az orosz légicsapásokat követő iraki offenzíva elől Rámádi-ból, a Daesh [iszlám állam, ISIS] még életben maradt vezetőit.(4) Persze más oka is van ezeknek a látványos és fordulatos, a tömegtájékoztatást uraló akcióknak. »A fősodratú média folyamatosan azzal traktál bennünket, hogy az amerikai gazdaság a lehető legjobb állapotban van, például a fogyasztók „bizalmi” indexére hivatkozva. Közelebbről megnézve azonban kiderül, hogy az USA helyzete valójában katasztrofális. Noha az amerikai jegybank [Fed] a 2008-as válság óta háromszor is „mennyiségi könnyítést” [Quantitative easing /QE] hajtott végre a gazdaság felpörgetése végett, ez nemhogy javított volna, hanem inkább rontott a helyzeten, ismét bebizonyítva, hogy a valós gazdasági teljesítmény támogatása nélkül végrehajtott fedezetlen pénzkibocsátás [bankóprés] kész csapás; Ugyanakkor az amerikai szövetségi adósság szintje is egyre feljebb kúszik, és a Fed adatbázisa alapján március 31-én közzétett séma [Total Credit Market Instruments] szerint meghaladta az 59 ezermilliárd dollárt, vagyis az amerikai GDP 330 százalékát, szeptember közepére pedig elérte a GDP 350 százalékát. Ebben a kontextusban a QE csak a probléma palástolására szolgál, és kétségbeesett időnyerési próbálkozás a dollár előbb-utóbb elkerülhetetlenné váló drasztikus értékvesztésének perspektívájában. Egyes szakértők, köztük Laurence Kotlikoff, a Bostoni Egyetem tanára szerint az amerikai szövetségi állam és az amerikai népesség helyzete rosszabb, mint Görögországé. Összehasonlításként az USA államadóssága személyenként több mint 180 ezer dollár, Franciaországé 35 ezer. Az amerikai háztartások átlagjövedelme hét év óta folyamatosan csökken, ahogyan a lakás- és háztulajdonosok száma a korábbi egyébként is alacsony szinthez képest is. Az amerikai népesség általános elszegényedését mi sem mutatja jobban, mint hogy manapság már minden hatodik amerikai étkezési támogatásra [food stamp] szorul.« írja elemzésében Gazdag István. De nemcsak a nyílt erőszakhoz, vagy a spekulációhoz fordulnak a még meglévő árutermelő amerikai cégek érdekébe, védelmébe, hisz folyamatos az egyezkedés a féltitkos, az EU és az USA között szabadkereskedelmi tárgyalásoknak, vagyis a Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség, [Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP] amely célja a kereskedelmet és beruházásokat nehezítő akadályok leépítése a két fél között. Sokan attól tartanak ugyanis az uniós polgárok közül, hogy a megállapodás igazi vesztese pont Európa agrárszektora lesz, mivel vélhetőleg elárasztják a földrészt génmanipulált vetőmagokkal, klórozott baromfival és húsliszttel-antibiotikumokkal teletömött szarvasmarhahússal, valamint más, az ész nélkül nyomtatott dollárral agyondotált amerikai szeméttel. Így ez a folyamat nem más, mint az amerikai neokolonizáció legújabb, belűről rothadó gyümölcse. Magán az összeborulás kísérletén sincs mit csodálkoznunk, hisz az Európai Unió irányítását – minden állítás ellenére – már évtizedek óta, az Európai Üzletemberek Kerekasztala nevű zárt társaság végzi [European Round Table of Industrialists]. Még – az egyébként agymosott – ellenzéki német politikusoknak is feltűnt ez a folyamat. Sahra Wagenknecht, a német Die Linke párt politikusa a Spiegel napilapnak adott december elején interjút, melyben kifejtette, hogy az Egyesült Államok saját geopolitikai céljait valósítja meg a terrorizmus elleni harc leple alatt, de magát a terrorizmust nem akarja felszámolni. Wagenknecht szerint ennek jelei különösen a szíriai válság alatt mutatkoztak. Egyértelművé vált, hogy az Egyesült Államok szándékosan gátolja a terrorizmus elleni fellépést, és megpróbálja megakadályozni, hogy más országok – elsősorban Oroszország – felszámolják a térségben működő terrorszervezeteket. Visszatérve az Unió politikai elitjének viselt dolgaira, az sem véletlen. »A pénzvilág egyedüli célja saját fő játékosainak meggazdagítása: egy csomó bürokratának és kalóznak, akik hasznosabbnak tartják a mások által létrehozott értékek kisajátítását, mint hogy rendes munkával olyan javakat és szolgáltatásokat állítsanak elő, amelyek hasznára lennének a közösségnek.« (5) Angela Merkel második férje az amerikai Pentagon legbefolyásosabb német lobbistája, Merkel nagymamája pedig egy, az egykori Kelet-Poroszországban élt lengyel zsidó, így nem meglepő, hogy a kancellárasszony a B'nai B'rith zsidó szabadkőműves szervezet tagja és 2008. március 11. kitüntetettje,(6) nem amerikaiként pedig, a cionista Izrael Állam egyik legfőbb támogatója.

    Tudom, hogy most sokan gúnyosan összeesküvés elméletet kiáltanak, de nem! Nem kedves olvasónk, itt összeesküvés van. Napjainkra válik csak teljesen értelmezhetővé Heidegger állítása, hogy a XIX. századot »az újkor minden eddiginél sötétebb évszázadának« nevezte. Ez az évszázad vetette el a magját mindannak, ami igazából a XXI. századra érett be. Elpalántázta »A liberalizmust, amely megteremtette a morált Isten nélkül, s emancipálta az erkölcsöt a vallástól; a munka terén a legkegyetlenebb zsarnokságot; fehér rabszolgaságot teremtett a tőkének az uralma alá; koldussá tette a munkást;« írja Prohászka Ottokár. (7) Ekkora klónozódott ki az ember minden természetfölöttitől [Istentől] való erőszakos megfosztásának kísérlete, az ember munkavégző-fogyasztó robottá asszimilálása, akinek a legfőbb feladata, hogy – önpusztulásának árán is – de életben tartsa és működtesse azt a mindent felülmúló agyrémet, amit fogyasztói társadalomnak, vagyis a legújabbkori civilizációnak nevezünk. Eljutva oda, hogy az emberi kapcsolatok – minden intimitást mellőzve – immár csak a virtuális világ, a közösségi oldalakon léteznek-létezhetnek. Eközben mindenáron megdönteni és elfeledtetni azokat a korábbi évszázadokat működtető és mozgató, alapvető történelmi és társadalmi célkitűzéseket, ami az emberiség társadalmi fejlődésének következő fokát jelentené… Bizonyítható, ez a folyamat valamikor az 1890-es években teljesedett ki Cecile Rhodessal, a brit(8) bányamágnással, aki egész életében egy új világrendről, s a világkormányról álmodozott. Addig is, amíg az utóbbi létrejön, gyakorlatilag már annak meghatározói irányítják a világot a színfalak mögött,  a nemzetközi magánvagyonokra épülő érdekszövetségek titkos és szervezett Hálózata  útján. Rhodes úgy gondolta, hogy akik kezében a legtöbb pénz van, azok ellenőrizzék a modern világtársadalmat, tehát a legnagyobb bankok, amelyek titkos társaságot alapítanak a szabadkőműves páholyok mintájára: a pénzemberek hálózatát. Amely aztán – szögezzük le nyomban – a nemzeti mivoltot, a nemzetek önállóságát és függetlenségét feláldozza a mindenható világkormány érdekében. Utolsó végrendeletében mindent bankárjára: Lord Rothschildra hagyott, akit később veje Lord Rosebury váltott. A Cecil Rhodes Társaság legbelső magja 1891 márciusában alakult Rhodes pénzén, Rothschild körében, Lord Milner gyakorlati irányításával. A cél egyértelmű volt: megszerezni a világuralmat és egy, a világ központi bankjai által ellenőrzött modern világtársadalmat létrehozni, legbelsőbb irányító testületét Round Table-nek nevezték, a más országokban létrehozott helyi szervezeteit pedig Round Table csoportnak. [Ezek ma is működnek, egy Kerek Asztalnak tartják az Európai Uniót is.] A Társaság egyik legfontosabb leágazása a New York-i Council on Foreign Relations,  a Külkapcsolatok Tanácsa, amelynek belső körét a Skull and Bones Order, a Koponya és Csontok Rendje alkotja,[olyan tagokkal, mint Merkel, Soros, Lauder, George W. Bush, Bill Clinton, Zbigniew Brzezinski, David Rockefeller, Henry Kissinger, Tony Blair] ennek szupertitkos elitjét viszont az Order of the Quest, a Keresés Rendje  képezi, amely a kutatók előtt Jason Society néven ismert. A CFR tagjai a világ legnagyobb bankjai, vezető brókerházai, befektető cégei, multinacionális nagyvállalatai, biztosító társaságai, kereskedelmi kamarái és tömegtájékoztatási óriásai, a tudományos intézetek és az alapítványok irányítói. És hogy miért van szükség a világhatalom gyakorlására a Tőkének? A dolog igen egyszerű: »A kapitalista ideálja a semmiből való pénzcsinálás, anélkül, hogy szükségesnek tartaná ellenértékként valamilyen valóságos érték létrehozását, A fantomgazdagság megteremtői, valamint a kölcsönös befektetési alapok vagy nyugdíjalapok fantomgazdagságba való befektetői talán sohasem veszik észre, hogy a tulajdonosnak igényt biztosítsanak egy olyan valódi javakra, amelyet mások hoztak létre. Hogy a semmiből csinált fantomgazdagság-dollárok felhígítják mindenki másnak a rendelkezésére álló valódi gazdaságra való igényét; azt sem veszik észre, hogy az amerikai pénzvilág – külföldi partnereivel együtt – mostanra olyan mértékű fantomgazdaságot hozott létre, amely messze meghaladja a világ valódi gazdaságát;«(9) Az európai működő vállalatok már az olcsó Kelet-európai munkaerőt is drágállván, még kiszolgáltatottabb, még kisebb bérért is dolgozni hajlandó kiüldözöttekkel töltené be a munkahelyeket. Azonban ismét nem számoltak az általuk gründolt palackból kiengedett szellemmel, az iszlám dzsihád fanatikus terroreszme követőinek, a menekültekkel való Európába juttatásával. Svédországban – a sajátos őrületként értelmezhető tolerancia, nyitottság, semlegesség, egyenlőség és pluralizmus országában – az egyes városokban, így Stockholm külvárosban is, a már védelem adót követelő brutális és radikális iszlám, (10) szinte az összeomlás szélére jutatta a svéd társadalmat. »Svédország jelene, Európa jövője. A lakosság immár fegyverkezik, miközben a rendőrség a polgárőrséget ajánlja maga helyett« - címmel közölt félelmetes írást a Svédországban uralkodó állapotokról a svéd Nyheter Idag blogra hivatkozva a 10news.dk angol nyelvű dán hírportál. December eleji hír, a Reuters hírügynökség szerint egyre nagyobb a nyomás menekültügyben Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszteren is, mert Európában a menekültek elosztása leállt, főleg a kelet-európai EU-tagállamok nem fogadják a bevándorlókat. Steinmeier megfenyegette ezeket az uniós partnereket, hogy jogi útra tereli a dolgot. Vélhetőleg ennek és az EU komisszárjainak kvótakényszere miatt fordul szintén bírósághoz, a svéd, dán és a német emigrációs botrányoktól megrettenve, a kvótát elutasítandóan Magyarország és Szlovákia.

    Hazánkat többszörösen is sújtotta a kivetettek áradata. Egyrészt ismét célkeresztjébe került a liberális európai politikai elit folytonos bírálatának, másodjára ez a menekülthullám egy új Trianon kísértete lett 2015-ben. Bár a politikailag korrekt média folyamatosan azt próbálta sulykolni, hogy a menekültek csak tranzitcélokból használnák Magyarországot, ennek ellenkezőjét azonban két, később hazánk szomorú jövőjét megalapozó, Trianonhoz vezető cselekmény történelmi párhuzama igazolja a XVIII.- XIX és a XIX.-XX. század fordulójáról. Egyik a török kiűzése után, a kereszténység védelmében kivérzett Magyarországra jövő bevándorlási hullám, amikor óriási területek voltak néptelenek. Ide telepítették a bevándorló német, (sváb) a felvidéki hegyekbe integrált boj-morva-szláv turmixból kialakult tótokat, ide húzódtak fel a török elől menekülő vlahokból és a mócokból kialakult oláh, valamint a rác, a sokác, és a bunyevác telepesek. A másik, a kelet-európai, főleg galíciai zsidóság tömeges érkezése a XIX. század második felében, mely Magyarország újabbkori történetének legnagyobb arányú bevándorlása volt. A bevándorlókat a reformkor és szabadságharc téveszméken alapuló liberális örökségét folytató politikai-társadalmi légkör, a hatalmas gazdasági fejlődés, valamint a magyar társadalom pénzügyi és emberi naivsága vonzotta Magyarországra. Az 1867-es emancipációs törvény hatására tovább fokozódott a zsidó bevándorlás a környező, hasonló törvénnyel nem rendelkező országokból, így 1850 és 1900 között a zsidóság száma megháromszorozódott, miközben a magyarországi népesség egésze csak 50%-kal nőtt. Jelentős szerepük volt a zsidó kapitalistáknak a bécsi tőzsdekrach miatti az1873-as válságban, amely az Osztrák-Magyar Monarchiából indult, ahol az egyre befolyásosabb zsidó mágnások hazardírozása miatt a bécsi tőzsde és a jelzáloghitel-piac egyre inkább túlpörgött. A cél elméletileg mindenhol az iparosodás elősegítése volt, de a hitel-boom eszköz lett Bécs és Budapest fényes fejlesztésére is. Mindenki építkezett, a bankokból ömlött a pénz, a könnyű hitelek miatt a telek- és ingatlanárak az egekbe szöktek, a további áremelkedésre spekulálva pedig az újabb és újabb jelzáloggal fedezett kölcsönökből felfújódott az ingatlanbuborék. Az alapítási láz az iparra is átterjedt: míg 1867 előtt alig néhány részvénytársaság működött, azonban 1867 és 1873 között 170 létesült. Eközben a budapesti és más magyar nagyvárosok központjainak kis házaiból fillérekért kitettek az utcára kerültek. A krach után a mezőgazdaságban kiteljesedett a gabonaválság miatti visszaesés, pangott a fő megélhetést biztosító agrárszektor, leálltak a vasúti fejlesztések, hosszú évekig hanyatlás következett az ezeket támogató iparágakban, de megtorpantak a fővárosi építőipari beruházások is, hiszen adók híján az állampénzügyek katasztrofális helyzete mélyítette el és nyújtotta a sanyarú kort. A városi és vidéki nincstelenek tömegei, a tengeri utaztatásban érdekelt vállalkozók fokozott propagandája nyomán, inkább a kivándorlást választották. Elsőként a Felvidékről, majd a kilencvenes években és a századfordulót követő első évtizedben az alföldi, a dunántúli és a délmagyarországi vármegyékben is tömeges méretűvé vált a kivándorlás. Magyarország vármegyéiből a kikötői regisztráció szerint a századfordulóig közel félmillióan, 1900-1913 között pedig már másfél millióan vándoroltak ki, elsősorban Fiuméből és Triesztből, Amerikába. E nagy kivándorlási hullám tehát közel kétmillió magyart vetett ki hazájából, miközben a zsidóság létszámában egyre erősödött, a történelmi Magyarországon már meghaladta az egymillió főt. Az 1910-es népszámlálás szerint a zsidó lakosság 3,1%-a volt gyáros, vagy 100 holdnál nagyobb földbirtokos, 3,2%-a 100 holdnál kisebb birtokos volt, 34,4%-a volt munkás, és 59,3%-a volt önálló vagy alkalmazott. Szakmák oldaláról nézve: zsidó volt a kereskedők 61%-a, a nyomdászok 58%-a, az orvosok 48,5%-a, a kocsmárosok 42%-a, a pékek 24%-a, a hentesek 24%-a és a szabók 21%-a. Ezek a számok azt bizonyítják, hogy a mezőgazdasággal foglalkozó, főleg kisbirtokokon és zsellérként élő magyar népességgel szemben a hazai zsidóság igen jelentős része volt városlakó szabadfoglalkozású értelmiségi, kis- és középvállalkozó. Ugyanakkor a nagyvállalkozó, nagybirtokos körben is arányuk igen magas volt, a 200 hold feletti nagy- és középbirtokok csaknem ötöde volt zsidók tulajdonában vagy haszonbérletében. Az 1893-1913 időszakban a gimnáziumok tanulóinak 20%-a, míg a reáliskolák tanulóinak 37%-a volt izraelita, 1913-ban a budapesti Pázmány Egyetem diákjainak 34,1%-a és a Műegyetem diákjainak 31,9%-a volt izraelita amely egy jelentős zsidó térnyerésről tanúskodik. Ez a két bevándorlási hullám miatti magyar térvesztés jelentősen hozzájárult a trianoni országrablás indokaihoz, bár mint tanulmányomban írtam, (11) nemcsak ezek voltak az okok. Ugyanígy, az immár a kommunizmus eszméivel is butított, felhígított, önvédelmi reflexeit napjainkban amúgy is nélkülöző magyar társadalom számára végzetes lenne egy iszlám többségű betelepülő hullám, miközben idehaza a liberális tanoktól fertőzött értelmiség jelentős része a hangadó, mert hasonló műveltségű keresztény társaik, a Keresztény Egyházak támogatásának elmaradása, hallgatása miatt bambán tűrik a liberális mainstream vonalat. Mielőtt azonban valaki a »Bölcs Vezérnek,« vagy a »Haza Atyjának« kiáltaná ki a[z] – egyébként későn épített – határzár miatt túlmisztifikált Orbán Viktort, az téved. Orbán, miután pártbeli riválisait, ellenfeleit maga alá gyűrte, most a saját hosszútávú hatalmának, saját klientúrájának és családja vagyonosodására, megerősítésére figyel, egyéb cselekedetei azonban hosszútávon mindenkor a Világhatalom céljait szolgálja, erről azonban majd lejjebb olvashatnak.    

    Julius Evola azt írta, hogy a szabadkőművesség tökéletes lehetőséget ad a zsidók számára ahhoz, hogy a szervezeten belül olyan szálakat mozgassanak meg, amelyek segítségével a megfelelő helyeken teljhatalomra tehetnek szert. A mai magyar közélet is tele van ilyen személyekkel. Évekkel ezelőtt egy Fidesz belső berkeit jól ismerő költőbarátom megesküdött, hogy Orbán Viktor [akárcsak Gyurcsány Ferenc] is szabadkőműves. Nem véletlen így, a Fidesz példakép, a zsidó származású szabadkőműves Bibó István nevét viselő közéleti társaság fő támogatója, a Fidesz alapítóit Oxfordban kiképző B'nai B'rith tag Soros György alapítványa és a Friedrich Naumann Alapítvány, elnöke az a Márton László, aki a párizsi Martinovics-páholy vezetője. Gyurcsány Ferenc első kultuszminisztere, tanácsadója és egyik legjobb barátja az az anarchista –liberalista- baloldali kötődésű Bozóki András, aki Orbán közvetlen környezetében dolgozott a Fideszben öt évig, aki szabadkőműves mivoltának bizonyítására megemlítem, hogy igen bensőséges kapcsolatot ápol Pók Attilával, a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy egyik alapítójával. Pók Attila pedig az a személy, aki ahhoz a körhöz tartozik, akik évtizedekig meghatározták a magyarországi lakosság közgondolkodását, elsősorban történelemszemléletét. Nekik köszönhető, hogy napjainkig azt tanulják a gyerekek az iskolában, hogy a magyarok a honfoglalás előtt lényegében ősközösségi szinten éltek, halásztak, vadásztak, bogyókat gyűjtögettek. Aztán egyszer csak hirtelen Európa legerősebb birodalmát, királyságát hozták létre. Ezen a nyilvánvaló [és az összes többi történelmi hazugságon] ellentmondáson mindenestre könnyen átugrik ez a társaság. Ők alkotják a Magyar Tudományos Akadémia vezetését, az ő jóváhagyásuk nélkül még egy tankönyv sem jelenhetet meg a közelmúltig. A szabadkőműves Pók Attila az MTA Történettudományi Intézetének megbízott főigazgatója, barátja és »testvére« egykori elődje, a kommunista Glatz Ferenc akadémikus, az MTA egykori elnöke, akit néhány éve az MSZP szeretett volna a köztársasági elnöki székbe ültetni. Emlékezhetünk az általa szerkesztett A magyarok krónikája című lexikonra, amely tele van történelemhamisítással, mint a magyarok gaztetteivel, a zsidó és keresztény kultúra összemosásával, e kierőszakolt párhuzam állítólagos európai gyökereivel, a zsidó shoá számbeli meghamisításával, túlmisztifikálásával. Ezért tanuljuk mindannyian azt már az iskolapadban, aztán a könyveken, a médián, a filmeken keresztül, hogy a szabadkőműves felvilágosodás kora előtt sötét középkor volt. A szabadkőművesek azonban folyamatosan hamisítják a történelmet, hogy még véletlenül se kívánjuk az ősi rendet, még inkább a rendi társadalom fejlődését.(12) A világtörténelmet ugyanúgy átírták, mint népünk, nemzetünk múltját, így érhető, hogy társadalmunk nagy része egy virtuális világban él. A különböző pártokba és tanácsadói köreibe befészkelt szabadkőműves –balliberális értelmiség láthatólag jó kapcsolatokat ápol az Egyesült Államok mindenkori kormányával. Minap, december 15-én, a filoszemita, baloldali Political Capital – a régi komcsi idők kultúrkampfját visszaidézve – és a budapesti amerikai nagykövetség szervezésében egy zártkörű, angol nyelvű konferenciát tartottak Budapesten Hóman Bálint »politikai tetteiről és antiszemitizmusáról« ahol az amerikai kormány képviselői hivatalosan is elítélték a Székesfehérvárra tervezett Hóman-szobrot. Robert Berschinski helyettes külügyi államtitkár, Ira Forman, az USA külügyminisztériumának az antiszemitizmus elleni küzdelemmel foglalkozó különmegbízottja és Nicholas Dean, az USA holokauszt-ügyekben illetékes különmegbízottja. Mit tesz Isten, pár nap elteltével a Fidesz belső köréhez tartozó Cser-Palkovics András polgármester utasítására, a közgyűlés visszavonta a szobor megvalósításához szükséges pénzt, sőt Orbán Viktor sem tagadta meg önmagát, amikor megszólalt a polémiában. A Modern Városok Program székesfehérvári állomásán 2015. május 26-án még ezt mondta:»Az első dolog, hogy emlékezzünk meg arról, hogy ennek a városnak Hóman Bálint volt az országgyűlési képviselője, akit nemrégiben jogi értelemben teljes mértékben rehabilitáltak. Ez a városunk rehabilitációját is jelenti, ezért üdvözöljük ezt a döntést, és örülök annak, hogy Hóman Bálint emléke Székesfehérvár városából nem tűnik el, és reméljük, hogy hamarosan a tudományos és közéleti rehabilitáció is meg fog történni.« majd az amerikai zsarolás hatására már ezt reagálta: » nem támogatható az alkotmány szerint Magyarország szuverenitásának elvesztésekor hatalmon lévő politikai vezetőnek történő szoborállítás.  Jelezte azt is, hogy ezért nem fogja támogatni a Horthy Miklós-szobor felállítását sem.« Orbán szavahihetősége közismert, vegyük csak sorra, mit ígért és mit valósított meg a devizahitelek, egy könyvtárat is betöltő földkérdés, a munkabérek, adók és járulékok és egyéb kérdésekben. Orbán annak az amerikai elnöknek kapitulált, akit legfőbb NATO szövetségesünknek tartanak,[?!] aki John Kerry amerikai külügyminiszterrel 2015. december 1-én az alábbi üzenetet tolmácsolta Erdély román elszakítása kapcsán: »Obama elnök és az amerikai nép nevében gratulálok minden románnak az Önök ünnepe, az Egyesülés Napja alkalmából. Közel egy évszázaddal ezelőtt román vezetők egy csoportja összegyűlt, hogy egységes, demokratikus államot hozzon létre, amely elősegíti polgárainak egyenlőségét és szabadságát. Ma azok előtt a korai látnokok és a nyomdokaikban járók előtt tisztelgünk, akik annak szentelték magukat, hogy világszerte előmozdítsák a méltóság és az emberi jogok közös értékeit.  Idén 135 éve, hogy az Egyesült Államok és Románia felvette a diplomáciai kapcsolatot, a barátság pedig közös elkötelezettségünkben gyökerezik a demokratikus kormányzás, a jogállamiság, polgáraink gyarapodásának a bővülő kereskedelem és a beruházások általi előmozdítása érdekében, valamint a közös kiállásban NATO-szövetségesként egy egész, szabad és békés Európáért. Különösen büszkék vagyunk, hogy amerikai katonák, tengerészek és a légierő váll-t vállnak vetve szolgáltak román partnereikkel a szabadság és az igazság védelmében világszerte, legutóbb Afganisztánban. Ezen a különleges napon azt várjuk, hogy kapcsolataink tovább mélyülnek és erősödnek az elkövetkező években is.« »No comment« mondhatnánk, az alázatosan hallgató Orbán, a magyar külügyminiszter Szijjártó úr és vircsatfja láttán, akik vazallusságukat nem is titkolhatják. Angela Merkel, aki vélhetőleg Orbán volt vagy jelenlegi páholytársa, minden rezdülésével a multinacionális német nagyvállalatok érdekeinek kijárója. Már többször írtam, hogy a német autóipar az energiafaló és fokozottan környezetterhelő iparágak gyártmányait Kelet-európába helyzete ki. Az csak hab volt a tortán, hogy a súlyos munkanélküliséggel bajlódó Magyarország rákényszerült, hogy a nyomott, alamizsnaszerű bérek [Európában a negyedik legalacsonyabb, a minimálbér jelenleg körülbelül nettó 72 ezer forint, miközben az egy főre számított létminimum 93 ezer] mellett készpénzzel is támogassa ezeket a beruházásokat. Ennek következménye az az irdatlan összegű, ezermilliárd Ft-ot is meghaladó, a magyar polgároktól adók formájában kisarcolt pénz, amellyel az Audit, a Volkswagent, a Mercedest és számtalan más német ipari vállalkozást, most éppen a Robert Bosch Kft-ét támogatja potom 5,37 milliárd forinttal. Ugyanígy nem jobb a helyzet az EU-pénzek odajuttatásával sem, amely 90%- a külföldi multik és a hazai klientúra ölébe landol. Látható, hogy csak a nemzetet kirablók személye változott, módszereikben, retorikájukban finomultak, azonban az eredmény immár huszonöt éve ugyanaz.

    A menekültügy kezelésében, akárcsak Trianon igazságtalanságának világgá kiáltásának kérdésében számtalan bűnt és hibát vétett a Katolikus Egyház római és magyarországi vezetői is. Megemlítve, hogy anno nem tiltakoztak püspökeink II. János Pál pápa 1993. május 30-án kelt Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúciója ellen, amely lefektette a magyarországi katolikus egyházmegyék új határait, ezzel szentesítve a trianoni békediktátumot. Ugyancsak hallgattak a moldvai csángóktól és a felvidéki magyaroktól megtagadott magyar nyelvű szentmisék köztudatba kerülésekor, napjainkban pedig szinte csak a Vatikán, I. Ferenc pápa szájíze szerint nyilatkoztak a bevándorlási ellentmondásokról. Aquinói Szent Tamás a HIT kifejezést így határozta meg: »meggyőződés és bizalom valakiben vagy valamiben.« Tehát a HIT alapja a meggyőződés. Így óriási hiba, hogy a püspöki kar egyes urizáló tagjai nem értik, elsősorban szociális téren kell, nem odavetett alamizsnával, hanem fokozott szegény és cigánypasztoráció végzésével a teológiát és a HIT-et megvédeni, hogy szociális téren dől-dőlt el a katolicizmus és az ellenséges világnézetek harca. Hogy lehet Jó Pásztor az, ki »mialatt; a gazdagok asztalánál ülnek, a szegényeknek alázatosságot, a meghúzódást, az alázatos engedelmességet prédikálják.«(13) Hogy lehet, hogy nem tekintenek vissza a múlt olyan pozitív példáira, mint Pázmány Péter, Márton Áron, vagy Mindszenty József? Hogy lehet, hogy a nincstelen, jövőkép nélküli mindennapok küzdelmében, a nemzet katolikus többségének testi és lelki vergődése ellenére, a klérus ugyanezen tagjai apatikus lelkülettel tétlenkednek, ami azt bizonyítja, nem érti korát, nincs szíve nemzettársai hite és szülőhazája, de a keresztény gyökereit vonszoló Európa bajai iránt sem, látható – az egyik szakadék vonzza a másikat…

       A 2015-ös januári összefoglalómban a  református »Soli Deo Gloria« Szövetség balatonszárszói telepén 1943 augusztusában megtartott »paraszt-, munkás- és értelmiségi ifjúság« találkozóról és annak céljairól írtam. (14) Megemlítenék egy még korábbi kísérletet, amellyel a népi írók egy jelentős csoportja, Féja Géza, Illyés Gyula, Móricz Zsigmond, Németh László, Szabó Lőrinc, Tamási Áron próbálkozott. Ebben megkíséreltek párbeszédet folytatni Gömbös Gyula akkori miniszterelnökkel, aki középosztályra támaszkodó reform-ígéretekkel lépett fel, ezekről íróink kifejtették véleményüket a Magyarország című napilapban. Zilahy Lajos kezdeményezésére történt egy személyes közeledési kísérlet az írók és a politikus között, Zilahy házában, 1935. április 16-án, ez azonban a súlyos nézetkülönbségek miatt nem járt eredménnyel. Egy ilyenre, egy újabb Szellemi Frontra, párbeszédre lenne szükség a konzervatívan haladó keresztény értelmiségiek között, hogy az előszavamban említett, az elmék megvilágosítását szolgáló több fényhez energiákat gyűjtsünk. Erőforrásokat, olyan romlatlan és erre alkalmas ifjakat, akik a nép, a kereszténység szolgálatában, egy új politikai egyesülésben, a haza üdvéért dolgoznának. A mai romlott politikai elitet, akár jobbról, akár balról nézzük, végigkísérti a rendszerváltás összes mocska, a korrupció és a hataloméhség. XIII. Leó pápa [aki a szabadkőműveseket a sátán szolgáinak bélyegzi, akik az egyház megsemmisítésére és az államhatalom megkaparintására törekednek, ebben a tárgyban írta Humanum genus enciklikáját] körülbelül így vélekedett. Ha a kormány nem tetszik; ültessetek helyébe mást. De ne bújjatok el a szilvafák árnyékában, se ne fújjátok elkesergéseteket a pipafüst bodor felhőjébe. A világ elszáguld fölöttetek, s ti, mint elmúlt korok gyenge árnyai idegenen lézengtek a földön. Válasszatok mást, hiszen ti választjátok. 2016-ban a több fényt kereső magyar keresztényeknek, keresztény értelmiségieknek nem is lehet más a feladata.

Hazádból,
hogyha még bírod,
Ne menj el, ó, magyar.
Hogy menekülj, lesz mindig ok,
És mindig, hogy maradj.
Itt áldozat, s vajon mi ott?
Bevándorló lehetsz,
Nem tudhatod, végül melyik
A súlyosabb kereszt.(15)

 

      

 1. (1) Anna Jürgen: Az irokézek fia
 2. (2) „több fényt”
 3. (3) Aldous Huxley *1894-†1963, London 1932
 4. (4) http://de.sputniknews.com/politik/20151227/306806252/usa-retten-IS-fuerer-aus-ramadi.html#ixzz3vgyS9aYc
 5. (5) David C. Korten: Gyilkos vagy humánus gazdaság 67. oldal
 6. (6) Orden Europe Award of Merit-Medaille [harc az Antiszemitizmus és a Rasszizmus ellen]
 7. (7) Az anarchia logikája 1894.
 8. (8) Cecile Rhodesról és örökségéről, Dr. Ilkei Csaba írásából merítettem forrásokat.
 9. (9) David C. Korten: Gyilkos vagy humánus gazdaság 35-37. oldal
 10. (10) Védelem adó, a jizya, ezt a különadót nem muszlim embereknek kell a muzulmán hagyomány fizetnie, ha a muszlimok által ellenőrzött területeken élnek.
 11. (11) http://www.szozat.org/index.php/eszmek-es-tenyek/tartalommutato/5209-csagoly-peterfia-bela-mas-nezetben-a-95-eves-trianoni-orszagrablasrol
 12. (12) Cságoly Péterfia Béla: Néhány gondolat a rendi társadalom újjászervezéséről http://www.szozat.org/szozatarh/showpage.php?pid=2735
 13. (13) Friedrich Albert Lange német filozófus
 14. (14) http://www.szozat.org/index.php/level-az-olvasohoz/4161-level-az-olvasohoz-2015-1-ho
 15. (15) Kiss Judit Ágnes: Szó

Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztő

szozattv


szozat a tiszta hang
 meghivo2Gyóni kötetképSZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf