Verseghy Ferenc: Bacchus dicsérete

Borozó ének.

A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben
   emberségesb istenség.
Nálla nélkűl nincs inségben
   szivtágitó könnyebbség.
Zevsz apjoknak nagy vendégi
   ásítoznak, alszanak,
még Bacchusnak nedvességi
   jó kedvet nem gyújtanak.
Ő a' földi vigságoknak
   lelkesitő gyámola,
ő a' társos asztaloknak
   gondszéllesztő angyala.

1. SOLO.
Mérges Zevsznek mennydörgése
   csak rémiti szivünköt,
tűznyilának vak lökése
   gyújtya, rontya földünköt;
még kegyetlen Marsnak karja
   tűzzel, vassal látogat,
's itt az emberséget marja,
   ott meg trónust irtogat.
Farsangszőrű maskarákban
   üldözvén a' szépeket,
nyögni haggya rút igákban
   a' leghűebb népeket.

A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.

2. SOLO.
Júnó asszony tűkörénél
   arra tűzi gondgyait,
mint forgassa fel férjénél
   a' világnak dolgait?
Öszve fűzvén eggy igába
   a' kétféle sziveket
dúzsnak, pórnak hajlékába
   hinti a' keserveket.
Vénus addig szétcsábittya
   a' szerelmes párokot,
's búval bajjal nyomorittya
   bajnokinn a' bájokot.

A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.

3. SOLO.
Ámor sákba rejtett szemmel
   lődözvén szét nyilait,
meg vegyíti gyötrelemmel
   a' szerelmek' bájjait:
itt eggy szépet meghódítván,
   jó nevére fótot tűz.
Ott eggy vénet elbódítván
   langy tüzébűl csúfot űz.
Még Vulkánus műhelyében
   sokkal rosszabb nyilt kohol,
mellyel minket vak mérgében
   Zevsznek kénnye járomol.

A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.

4. SOLO.
Bölcs Apollo szűz húgával,
   fényt akarván gyujtani,
ép eszünköt nagy lángjával
   agyon szokta fojtani.
Agg músái tar dalokkal
   koldúlgattyák pénzünköt,
's jól lakhatván, bölcs harczokkal
   háborgattyák kedvünköt.
Plútó addig ásogattya
   földünkbűl a' kincseket,
's rút bűnökre csábitgattya
   velek a' kis lelkeket.

A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.

5. SOLO.
Szép Diána hüs berkekben
   űzögetvén vadgyait,
műkerűlő rejtekekben
   tölti túnya napjait.
Lesre küldvén sok kutyákkal
   a' faluknak szépeit;
a' honőrző Pásztorkákkal
   titkon űzi kéjjeit.
Még friss Hermes várasinkot
   orcsürhével lepgeti,
's kinnal szerzett tárjainkot
   éjjel nappal véseti.

A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.

6. SOLO.
A' mit e' sok istenségnek
   fel nem dúlnak kénnyei,
nem haggyák az emberségnek
   azt Szaturnus' bélei.
Felfalván a' nagy tölgyfákot
   kőszirtekkel birkozik,
's megrontván az érczmunkákot
   országokkal töltözik.
Végre legszebb Szépeinknek
   ránczba szedvén arczait
bajjal töltött életinknek
   felkonczollya napjait.

A' KAR.
Nincs Bacchusnál a' nagy égben 's a' t.
    

1807.

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf