Tompa Mihály: Úrvacsorai ének

Idvességünk, váltságunk,
Jézus! hozzád kiáltunk:
Midőn a kegyelem asztalához lépünk,
Jövel, maradj mivélünk!


Nagy volt szüleink bűne,
De Atyád könyörüle;
És az örök halál tüzéből megváltott
Engesztelő halálod.


Ez a terített asztal
Bűneinkben vígasztal,
Hogy könyörülsz rajtunk s kegyelmed velünk lesz,
Ha bízunk érdemedhez.


Szent testednek jegyei
Annak itt a jelei,
Hogy csak az igazán megtérő találhat
Idvességet tenálad.


Vérednek kiömlése
Bűneink eltörlése;
Emlékeztess, midőn ajkunk a bort issza:
Légyen éltünk szent s tiszta!


Jézus! a te véred szent!
Légyen szívünk bűntől ment;
Mert örök életet veled az remélhet,
KI megveti a vétket.


Szent törvényed fáklyája
Világoljon pályánkra!
Mert e földi úton, tudjuk, el nem téved,
Ki híven követ téged.


Fogadjad azért kezünket
S magad vezérelj minket;
Mert a te utadon Istenünkhöz vezet
A hit, remény, szeretet.


Ha szemeink meglátnak
Jobbján te szent Atyádnak;
Ott a Szentlélekkel örök egyességben
Üdvözíts majd az égben!

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf