Snekszer Károly: A Magyar Hiszekegy

Sajó Sándor után

„Hiszek egy Istenben
Hiszek egy Hazában
Hiszek egy isteni
Örök igazságban,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.''
Hiszek Magna Hungarikában,
Hiszek Finnugoriában,
Hiszek Mezopotámiában.
Hiszek Levédi
Szabadságharcában,
És a kazároktól
Elszakadásában,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek Bizáncnak
Tőrbe csalásában,
Hiszek a besenyők
Véres rohamában,
Hiszek Emese
Turul Álmában,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek Árpád vezér
Honfoglalásában,
Hiszek a Magyarok
Szilaj vágtájában,
Színlelt harcában,
Megfutamlásában,
A pusztai népek
Halál-csapdájában.
Hiszek Botond vezér
Nagy buzogányában,
Hiszek Európa
Félő imájában,
Az Augsburgi csata
Hét magyar gyászában,
Hiszek Lehel vezér
Hangos kürtszavában.
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek István Király
Szent országlásában,
Boldog Asszony Anyánk
Patronálásában,
Hiszek Szent Királyok
Magyarországában,
Magyarok Nagyasszonya
Uralkodásában.
Hiszek keresztények
Magyarországában,
Hiszek Európa
Nagy barátságában.
Hiszek a tatárok
Vad rohamában,
A magyari népnek harmadolásában,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek az Árpádház
Kihalásában,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.

Hiszek az Anjouk
Nagy királyságában,
Hiszek Zsigmond király
Kitartásában,
Hunyadi János
Török verésében,
Mátyás Királynak
Dicső Fényében,
Hiszek Dózsában,
Hiszek Szapolyában,
Hiszek Bakócz Tamás
Keresztes hitében,
A sanyargatott népek felébredésében,
Dózsa György népének
Megfeszítésében,
Hiszek Werbőczi
Hármas könyvében

Hiszek Tomori Pál
Hadvezetésében,
Mohácsnál a Magyar
Eltemetésében,
Hiszek a töröknek
Ország-dúlásában,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek a végvárak
Szilárd kőfalában,
Még-inkább a várnép
Vas szilárdságában,
És a várkatonák
Vitézi voltában.
Zrínyi Miklósnak
Kirohanásában,
Szondi György várának
Lerombolásában,
Jurisits Miklósnak
kőszilárdságában,
Az egri védőknek
Diadalában.
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek György barát
Politikájában,
Báthory István
Nagy királyságában,
Bethlen Gábornak
Nagyformátumában,
Hiszek Erdély Ország
Arany korában.
Basta Kapitány
Koldus szekerében,
Hiszek Erdély ország
Felderülésében.
Hiszek Bocskai
Hajdú virtusában,
Hiszek Zrínyi Miklós
Szabja, s pennájában,
Hiszek Weselényi
Szub-Rózájában,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek Rákóczi
Pro Pátriájában,
Hiszek a Kurucok
Szilaj vágtájában,
Vak Bottyán, Bercsényi
Huszárságában,
A Nagymajtényi sík
Fegyver máglyájában,
A nagyságos fejedelem
Bujdosásában,
Mikes Kelemen
Néném Asszonyában,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek a költők
Hazafiságában,
Jánus Pannonius
Öntudatában,
Tinódi Sebestyén
Hírvivő lantjában,
Balassi Bálint
Vitézlő tollában,
Csokonai Mihály
Édes Lillájában,
Berzsenyi Dániel
Borzas Bajszában,
Kazinczy Ferenc
Nyelv újításában,
Vörösmarty Mihály
Szózat parancsában,
Kölcsey Ferenc
Ima Himnuszában.

Hiszek Magyarország
Feltámadásában.

Hiszek Petőfi
Nemzeti dalában
A Márciusi Ifjak
Tizenkét pontjában.
A Magyar Nemzet
Szabadság harcában,
A tavaszi hadjárat sok Diadalában.
Hiszek Világos
Keserű könnyében,
Az aradi várnak
Sötét börtönében,
Hiszek Kossuth Lajos
Menekülésében.
A szabadság harcosok
Bujdosásában,
Gyászos októbernek
Hatodikában,
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek a békében,
A kiegyezésben,
Hiszek Deák Ferenc
Nagy bölcsességében,
Hiszek Magyarország
Felépítésében:
Széchenyi hídjában,
Gőzhajójában, Vasútjában,
A Magyar tudomány
Akadémiájában,
Az ezeréves haza Milleneumában.
Hiszek Trianon
Diktátumában,
A szét tördelt ország
Minden darabjában.
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek Horthyban,
Csonka Magyarországban,
A szétszórt tanyákban,
Paraszt iskolákban
A néptanítók
Szövétnek fényében,
A legyőzött nemzet
Tört reményében.
Hiszek a Parasztok
Buzgó imájában.
A Magyar Hadsereg
Don Kanyarjában.
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Hiszek az oroszok
Pufajkájában.
Ravasz ármányuk
Véres csapdájában.
Hiszek október
Huszonharmadikában.
Hiszek a forradalom eltaposásában
Hiszek Magyarország
Feltámadásában.
Magyarok Istene!
Hiszem, hogy mindezt értünk Te tetted,
Hogy a magyar népet
Balsorssal edzetted,
Hogy mindezt a magyarok népért Tetted.
Mert minden bajból
Őket Kimenekítetted.
Mert kik gyilkosaink voltak, mind mint népek, vagy mint hatalom,
már régen holtak!
S mi, szándékod szerint
Itt vagyunk
Mint Őseink itt voltak.
Égi Édesanyánk!
Magyarok Nagyasszonya!
Imádkozzál Érettünk,
Ajánlj minket Szent Fiad Oltalmába'
Ebbe' a Hazába'

Eger, 2001. május

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf