Pethes Mária: Évszakok

újszülött sugarak fészekalja fény
árnyat vet az útra a fasor gótikája
járatlan robajjal zúdul a völgybe
a kiolvadt délután
*
virágok szoknyafodraival
forgószelek komiszkodnak
ég a tarló némán nézi a nyár
jeanne d'arc-ja egy magányos nyárfa
*
szedelőzködik a nyár
behálóz mindent az ökörnyál
a szél csapzott csavargó

szozattovabbacikkhez

 

Rácsai Róbert: Gyermekkorunk

Még olyan ártatlanok voltunk
és vidámak,
mint a csipkebogyótól piros
bokorágak.

Megsimogattak és éreztük
a kezeket:
akkor még lehajoltak értünk
az emberek.

Ma már a sok elmúlt ősz miatt
mirajtunk is rengeteg hegyes
tüske maradt.

szozattovabbacikkhez

 

Serfőző Attila: A fény mögött

(60 lettem)

A megtett út biztos,
vajon hol döntenek hossza felől,
te maradsz hátul, én leszek legelöl (?!)
Csöndet szippant a dallam,
hatvan sóhajtásra készül,
egymásba simul a volt,
és maradsz te
legbelül.
Ha múlik, hadd múljon,
a gitárhúr is fárad a bundokon,
voltam, vagyok, leszek

szozattovabbacikkhez

 

Tóth Zita Emese: Aeternus

Ahová már csak homályosan lát el a szem,
és ahhoz is hunyorogni kell,
odaképzellek most, ahogy tartasz hazafelé.

Autópálya, sötét, monoton táj, hangvédő falak,
üres, sehova sem tartó utakon is téged láttalak.
Látlak, amint az autóban ülsz,
és próbálod kijátszani az időt
vagy magadat.

Mindjárt itthon.

szozattovabbacikkhez

 

Vámos Hang György: Íme hát, ...

íme hát, elfogyott minden álom.
végleg ébren,
e mit sem érő tétlenségben,
magamban
-- így maradtam.
se magasság
fölöttem,
se mélység
alattam.

szozattovabbacikkhez

 

Varga Rudolf: Hátat fordít

Szél tapsol, nyakát
gallérja csapkodja, fel,
le, lejjebb,
lejjebb, huzat löki
előre, hátra, sikátorok sikoltó
csendjében havas eső pofozza örök
hazátlanságba, nem óvja angyalszárny,
angyalszárny sem
védi, csak a semmi
susogása, lélekvesztő
télben légvonatok

szozattovabbacikkhez

 

Zajácz Edina: Szomj

Mondd, ki vagy, miféle férfi,
hogy hétfőtől vasárnapig szomjazlak,
s üres poharat szürcsölve viselem;
már sosem leszel közelebb,
egyetlen háztömbnyivel sem.
Betűk, szavak mögött látlak egy vásznon,
ahogy két szeretkezés között rám liheged
minden morcosságom,
mert álruhában fulladunk csak gyönyörbe,
a semmit nyaldossuk egymás után körbe.
Mielőtt meghal a délután...

szozattovabbacikkhez

 

Zsebők Csaba: Felfűzlek éveimre

A véletlen csodája
torkomban izzik.
Ellepi érzékem –
Ösztönöm igazgat
Éber az álmom –
Hiányként tornyosulsz
ferde éjszakáim
zúgása felett -
Felfűzlek éveimre,
hogy belém leheld
a megnyugvást.

Albert Zsolt: Esőemlék, május hét

(avagy, egy tavasz tűnődései)

Kiszáradt felhők esőemlékei alatt,
a pénteki belváros porba rajzolt
kontúrjain imbolyog, kapualjakhoz,
ablaküveghez dörgölőzve. Nem csinos.

Felöltözve kopott hajnalt útközben,
hogy némileg elrejtse meztelenségét

szozattovabbacikkhez

 

Bihari Csilla Rozália: Az igék fájdalma

a tájra ülepszik az igék fájdalma
hát így ment el az utolsó nap volt ma
felhasítja az égboltot az utolsó tekintet
és lecsapódik a szó amit még elhintett
oldódnak az arcok sósízű patakká
de a táj nem enged nem lesz már szabaddá
meghámlanak az utak de le nem vethetik
bőrükbe égetett fekete terheik

szozattovabbacikkhez

 

Czipott György: Hajósirató

Matróznak

Már minden tócsa tengeröböl,
hintás roncsunkkal ring, remeg.
Pajtás, árnyékunk régen elhagyott…,
siklását őrzik kikötőkataszterek.
         Hát igyunk rá párlatot!

Tűirányt őriz fregattmadár,
messzibitangolt delfinek, cetek.
Pajtás, kaszáscsillag fölöttük ragyog…,
siklását őrzik kikötőkataszterek.
         Hát igyunk rá párlatot!

szozattovabbacikkhez

 

Deák Mór: Temetés

mindent elveszít az ember
kulcsokat
szívet
gyökeret
a gyerekkor
magától elver
szádon a szitok megered

mindenkit elveszít az ember
élőt és holtat
egyaránt
magányod

szozattovabbacikkhez

 

Demeter Attila: Válság

Nem ilyen világot
álmodtam magamnak,
ahol az ideák
a pénzhez tapadnak,
ahol a sivárság
ünnepel a bűnben,
klipek és reklámok
fogannak fejünkben,
ahol az erénynek
helye sem világos

szozattovabbacikkhez

 

Dóczi Székely Gábor: Civilizációnk

A bosszúállók magukhoz édesgették
az irgalmasok szeretetét…
majd gyűlöletté gyúrták.

Ernst Ferenc: Tisztán, önzetlenül

Hozzád hajolni volna kedvem
megvallani mind, az összes bűnömet,
könnyezve könnyebbülni meg,
akkor is, ha tudom, ezt nem lehet.
Tudod, ha sírhatnékom támad,
s szemenként szednéd össze könnyeim,
melyek kezed tisztára mosnák,
akkor se hinném, mert nem hihetném,
hogy enyém vagy, birtokollak,
de tudnám, hogy értem élsz, ahogy
én érted élek, s míg létem perce fogy

szozattovabbacikkhez

 

Gavallér János: Hősök, ártatlanok

Bedőlt az első dominó,
délceg még az utolsó.
Na de, lehetséges állva várni,
mikor dől a ház;
s megéri a ma születő gyermeket
hős halottként feláldozni?
A szent, a szent igazság oltárán
haljon ezernyi ártatlan, csupán
azért, hogy beszéljen rólunk az utókor!

Előre bátrak, hősök, ártatlanok!

szozattovabbacikkhez

 

 

Hella Ildikó: Tobzódás

Koponyád csendül. Szíved kondul.
Lüktető agyad megbolondul.
Paták dobognak, ostor csattan.
Húrok pendülnek szét az agyban.

Orgonasípját fújja a lélek.
Szerte tükörcserepek zenélnek.
Fogcsikorgásban szemed tágul.
Fejed a sok zsongástól kábul.

szozattovabbacikkhez

 

Kalász István: Egyszer (Tervek az orvosi váróban)

Egyszer belerúgna hivatali ajtóba
egyszer az állatkertben a ragadozó
ketrecénél kiabálná ne a rácsot ne a párducot
az eget nézzétek egyszer platánok alatt halott
anyjára várna a sötét fasorban egyszer
láthatatlanul megnézné hogyan virraszt az
elnök a hátsó szobában egyszer fagylalttal
ugrana hídról egyszer befordulna a sarkon úgy

szozattovabbacikkhez

 

Kemecsei Gyöngyi: Vezeklés

Elhagyott,
bukott nők átkát hordozom.
Jönnek velem észrevétlen,
rámhagyott kedvesek
vakított szemében.
Kötések, vágyak.
Lepedőn hagyott véres cseppjeit mosom a múlásnak,
s oldom szövetbe száradt foltjait
minden árulásnak.

szozattovabbacikkhez

 

Kőműves Klára: A pad

Csak átsétálsz a parkon könnyedén,
és senkit sem kérdezel, de mégis jól
tudod, hogy mennyi titkot hordoznak
az első festés óta megkopott padok.
Szerelmi vallomások nyugszanak
a háttámlákra vésve – szálirányba
szív és dátumok, s hiába áztatták
utólag könnyek annyi nap, magába
rejtett minden monogramot a pad.
Rajta délelőttönként még csókok

szozattovabbacikkhez

 

Lackfi János: Árassz el!

Árassz el békéddel,
nem bírjuk ép ésszel,
ép ésszel nem bírjuk,
öldöklés, ózonlyuk,
szomszédban gyilkolnak,
nagykésük csattog csak.
pusztul vén, kisgyermek,
Istent nem ismernek,
csak hírből, csak szájjal,
kő robban, tűz szárnyal,
porladnak nagy házak,
értelmünk fellázad,
Úristen, szétnézel

szozattovabbacikkhez

 

M. Fehérvári Judit: Pessoa szorongásnaplójából (részletek)

a Terasz

a kávéházban ülve albatroszokat
vések a papírszalvétára majd
origamilepkékké hajtogatom őket
és hirtelen letépdesem a szárnyaikat
de te ezt Álváró nem értheted
hiszen még a kávézaccra is
vitorlákat építesz és a horizont
mögül távcsővel nézed Lisszabont
ahova bezártak rossz lábaim és
mégis állandóan utazom noha

szozattovabbacikkhez

 

M. Karácsonyi Bea: Hordom

selyemkendő suhogás
ahogy szempillám súrolja bőröd
ujjbegyem érintése katicarebbenés
pirosba oldódó ecsetvonás
veréb és vércse az álom
kávészemű ébredésbe repül
monokróm áll félre
színeződik a kontúr
minden nap egy újabb festmény
bekeretezhetetlen az idő
improvizálom a mát is
míg mellkasom alatt
fehér virág

Nagy Horváth Ilona: Bárhogyan

Munka után nyújtózik az Isten,
behúzott függönyén fennakadt, megkésett imák,
megágyaz, köntösét veszi, s fáradtan ráncolja
fenséges homlokát.
Asztalán félkész holnapok, beszáradt tollak, tégelyek,
firkás szélű, gyűrött jegyzetek mellett égi órán áll a végtelen idő.
Mormogva még poharakkal zörög, széket igazít,
s mikor megmaradt tintájával gondolatomban
felönti a hideg éjszakát,
már nem félek,
mert mióta hallgat engem

szozattovabbacikkhez

 

Paál Marcell Hesperus: Szeparáció

Lopódzva érkezel leginkább.
Előtted szél jár és a minták,
felhők arcára fújva. Az ég
keménynek tűnt eddig, a fény
hideg. És lágyságod messzi
voltát csak az értheti meg,
.
aki várja, hogy egyre közelebb
legyél. Néha hangodat suttogja
hamarább, egy erőt vesztett,
késő nyári passzát

szozattovabbacikkhez

 

Pápay Eszter: A vakond meg a gond...

Hiába, a gond, a gond!...
zsörtölődik a vakond.
Hiába van szép sötét lakásom,
a kamrában giliszták, rakáson,
a tetőn gyep, mi vastagon takar;
az asszony most ablakot akar!
Azt mondja, biztos megértem,
eleget lakott már sötétben.
"Napfényre vágyom!" - fújta.
"Élményre, tengeri útra".
Hiába rajta fényes bunda

szozattovabbacikkhez

 

Rácsai Róbert: Ahol szépség van és nyugalom

Ahol a zöld leveleken
játszik a napfény békén,
és ezüst köntöst öltenek
az ágak a nap végén;
ahol nem sír, csak szól a szél
halkan az ágak között,
ott megnyugtat a végtelen:
az ég a lombok fölött.
Ahol oly csendesen szalad
a hegyekből a patak,
s vizéből szomjukat oltják

szozattovabbacikkhez

 

Reke Balázs: Ptolemaiosz álma

azon az estén Ptolemaiosz felnézett az égre;
bele abba a nagy hullámzó feketeségbe.
sétált a fövenyen, sercegő lábnyomokat fúrva
a homokba. a hold és a csillagok keringtek körülötte.
fényük a lomhán dagasztó vízre csöpögött,
rá a hullámokra, és mögöttük csupán a tintakék horizont,
a nyújtózó éjszakával. a levegőben bomló hínár keserű szaga,
márciusi hűvös szél fújt. halfarkak burványt vertek a vízre.

szozattovabbacikkhez

 

Szabó Lajos: Én hiszek neki

(Röhrig Gézának)

Ica és Böbe kissé beállt.
A kannás bordal
némi szitokkal
folyik ki Böbéből.
A lehelete hervasztó.
Nem motyog
inkább teleüvölti a vagont,
ez itt nem az ő helye,
de valaki mutassa meg végre
azt, hogy ő hová való!

szozattovabbacikkhez

 

Szentgyörgyi László: Kemény Zsigmond

A
tudat
pedig

meg-
ha-
sad,

hogy
ne
legyen

egyedül.

Szentjánosi Csaba: Szeretlek

Szerethetlek-e olyan ősin,
ahogy víz szereti a földet?
Mikor hajónk után a hullámokon
……csönd lett.

Tudok-e úgy vágyni rád,
ahogy fák a fényre?
Ahogy a te arcodban áll össze
mosollyá, a táj minden része.

Lerakjuk-e gondolat-ikráinkat-
mint vízbe a halak.
Most már tudom, hogy magamban,
mindig téged hallgattalak.

szozattovabbacikkhez

 

Szenyán Zoltán: Nemes halál

… nemes halál,
egy boldogabb halál,
itt, mindennek a legvégén,
fájó, közös árulás, üvöltve számolás,
vagy, már rég esedékes tízcsapás,
jöhet három szabályos dobás,
indulópontra állítottak,
- nem segíthetett.
- nem segített.
ittam bort, vedelve,
szórtam pórt, szemembe,
helyeztem szálkát, szemekbe,
társamul szegődtem a mocsokban,
lettem árnyékom önmagamban

szozattovabbacikkhez

 

Tóth Zita Emese: Odakinn

Odakinn rózsaszín hajzuhatagot fest az égnek a Nap,
majd ébenre sírja magát egyetlen dühös perc alatt,
kérges ujjai között sötét vattafelhőket gyúr a Hold,
összegyűrt, fekete csomagolópapír a mennybolt.
Pupilláimban ütemtelenül táncol a sötét,
íriszeimen könnycseppekként remeg hajnali a fény.

szozattovabbacikkhez

 

Vámos Hang György: Hőség

(tükrös délibáb)

Eloldódik,
s fölkering az égig minden.

Bankó-birtok
fillér-tanyácska.
Csont-perselyként
csörren a kaszárnya.

szozattovabbacikkhez

 

Zsebők Csaba: A világmindenség kicsiben

Ülök a pincében
Felsétálsz a lépcsőn
Elegáns terpeszben állsz
Háttal nekem
S a szemközti ház bejáratának fénye utat tör
farmerbe foglalt szeméremajkaid alatt –
Nekem ez is az otthon
és a világmindenség kicsiben.

Ernst Ferenc: Napárnyékban

Két függöny közé szorult ablakomba,
a való világ lengőajtói között,
árnyékok hullanak homlokomra,
újra az arcom mögé költözök.

Gondolataimnak ellenszegülve,
nyafogni kezd a múlt szülte perc,
énem, mely eddig önmagát kerülte
kiütéssel győz, és vele ünnepelsz.

Új arcom árnyék, mögötte, bennem én,
apró szimuláció csupán a nap,
valami kísérlet, az élet peremén,
ha sikerül, megérted miért vártalak.

Zsebők Csaba: Nyomot hagysz, Anyám

Apám, bár mindent megtett,
inkább sötét fellegeket látott,
kevesebb fényt –
Én többet, de féltem, hogy csak egyre nő
a riasztóan feketéllő felhő
Aztán győzött a fény:
kicselezted a kórt
S még hagyod itt nyomaid –
De azok már ott pihennek
nagyatádi kövön,
a pécsi Barbakánon

szozattovabbacikkhez

 

Varga Rudolf: Rövidujjúnadrágban

Szél lebbent függönyt?
itt van? eljött?
eljött megint? rápillant,
ottan kicsinység elidőz,
ráncolja homlokát, aztán
mintha sóhajtana, nincs,
nyoma sincs, de itt,
itt van,
érzi, szél lebbent
függönyt, az a izé

szozattovabbacikkhez

 

Tóth Zita Emese: Plein air 2022

A zajos belváros teste
Lámpákban fürdik este,
És nyüzsgő, túlcsordult bárok
Pultját támasztják lányos
Zavarukban kiskorúak
Vagy csak szimplán éretlenek.
Az utcazaj, az éj leple meg
A lassan gomolygó cigifüst
Árnyékában romantikázik
kiöntött sörökkel a pázsit.

szozattovabbacikkhez

 

Thököly Vajk: A költő dolga

Nekem csak egy ceruza kell,
Hogy a lelkem vigasztalja,
Szavaim, gondolataim
Grafitos hegye szavalja.
Múltról, jelenről, jövőről,
Amit lát és amit érez,
Fehér lapok udvarán szánt,
Betűt vet a békéjéhez.
……..
Mi hát ím a költő dolga,
Van-é neki küldetése?

szozattovabbacikkhez

 

Szentgyörgyi László: Székely János

Ha
bízol,

ha
kételkedsz,

úgyis
becsapnak.

Szakál Gábor: Elizabeth

Angyali mosolyod
gyógyír a lelkemre,
drága kis Erzsikém,
Nagyapának gyöngye!

Mikor ölemben tartalak,
alkonyom is megújul
elfelejtvén búját, baját,
a szívem is kivirul.

szozattovabbacikkhez

 

Serfőző Attila: Ha elhagysz

Hátrakötött kézzel szeretlek,
mint lélek a lantot,
a világon túlról hívlak,
a jelen szele ahonnan életet fú..
Vágylak kopott asztalok mellől,
míg a rokkant éj belém mar,
hátamon cipellek csendesen,
napsugár leszel, villám és zivatar.

Radnai István: Ma

és tudatunkban felkelnek a halottak
ha tudatunk él létezik haza
ebben a hazában vagyok otthon
míg megfér száz eszme ha él az erkölcs
lehet szeretni kell szeretni
tenyérnyi ország
s nyílt szívvel fogad a nemzet
akárha ezer szilánkra szakad
más szemmel nézek a világra
nem ellenséget keresek barátokat
békét nem széthúzást háborúkat
nem hordok igát nem hordok nyerget

Rácsai Róbert:Tavaszi hexameterek

Március

Nyílik a zöld bimbó, megfürdeti hajnali napfény,
csak le ne fagyjon! Mert harapós kora reggel a tél még,
bár az utolsó, vad dühe tombol, várja a végét,
s csúf maradékát űzi madárdal, holnapi nappal
új tavaszunk jön, s kék ibolyát szór fűbe a tündér.

Április

szozattovabbacikkhez

 

Péter Éva Erika: [azért lesz]

azért lesz minden csak az, ami,
mert a kutya nem átvisz: áthoz.
a szerelem se kölyke - bolha,
s alpári, taknyos a pátosz.
nem emelkedett. sehova fel.
kupidók egymásra íjaznak,
kék foltokat jegel az ég,
és hátsót mutat az arcnak.
isten se huncut, csak alkalmaz
egy mindig-ugyanaz sémát.
és úgy tesz, mint aki hófehér,
mint aki épp igét hánt.

szozattovabbacikkhez

 

Pápay Eszter: Életre ment éppen

Életre ment éppen
A higgadt gondolat,
hogy emlékként ápol.
Hogy pehelysúly vagyok már.
Felhő. Madártoll.
Hogy mindegy, szent áhítat,
vagy vaksi szél sodor.
Hogy életre ment éppen.
Vagy lustán tékozol.
Míg nyoma izzik bennem:
kormos lávakő.

szozattovabbacikkhez

 

Paál Marcell Hesperus: Fohász anyámhoz

Anyám,
a gyengék ereje a tiéd.
Nekem az erősek
tévelygése jutott.
Azoké, kikben
derék a szándék,
de a tett,
többnyire, halott.
.
Anyám,
te kitartasz bennem
és törékeny magadban.

szozattovabbacikkhez

 

Nagy Horváth Ilona: Fráziskésés

- ütemjáték-

Május szirmain illan a szél,
tavaszillatot ejt be ablakon át,
úgy ülök árva magamban, mint
a ma álmaiból nőtt jajlila,
ringó orgonaág.
Idebenn,
csak a dal szeme nyílik,
már csupa frázis, s fürtjei közt a végtelen ül,
híg ponyvaremény, bádogerényei álarany érvek,
részvétlen feledésbe merül.
Hajnalban még semmi se csillan...

szozattovabbacikkhez

 

Müller Péter Sziámi: 38 fölött kezdődnek a nők

megtorpansz az igazság kapujában
ráébredsz hogy tévedésben voltál
az összes pasival együtt akiknek mind
egy tinédzsertest a házioltár
jó sokáig abban a hitben éltél
avval a szemmel bámultad a nőket
hogy harminc fölött már mindegyik néni
de harmincöt után aztán főleg
harmincnyolc fölött
kezdődnek a nők
onnantól fogva tudják azt
amit nem tudtak azelőtt

szozattovabbacikkhez

 

szozattv


szozat a tiszta hang
  2023. 02. 25. SZENT KORONA DÉLUTÁNOK03istenszülőMeghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára Gyóni kötetképPatriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf