Trianonnal kapcsolatba hozható versek listája

trianontledontjuk

Ady Endre: Szétszóródás előtt (Querela Hungariae, 19. old)
Ady Endre: Négy-öt magyar összehajol (Ady Endre összes versei, 2. kötet, 176. old)
Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek (Querela Hungariae, 25. old)
Agyagfalvi Hegyi István: A magyar dal (Trianont ledöntjük, 11. old)
Agyagfalvi Hegyi István: A trianoni karácsonyfa (Vesszen Trianon!, 15. old)
Agyagfalvi Hegyi István:A véres kardot körülhordozom (Uo., 15. old)
Agyagfalvi Hegyi István: Az örök határ (Uo., 18. old)
Agyagfalvi Hegyi István: Üzenet Párisba (Nem! Nem! Soha! 11. old)
Alföldi Géza: A Kárpátokon majd találkozunk (Uo., 17. old)
Alföldi Géza: Elég! (Uo., 13. old)
Alföldi Géza: Magyar miatyánk 1917-ben (Trianont ledöntjük, 13. old)
Alföldi Géza: Magyarnak lenni (Mindent vissza!, 17. old)
Áprily Lajos: A fejedelemhez (Querela Hungariae, 149. old)
Áprily Lajos: Kolozsvár éjjel (Mindent vissza!, 19. old)
Áprily Lajos: Tetőn (Uo., 18.old)
Arany György: Üzenet Erdélybe (Uo., 17. old)
Andor Károly: Magyar kálvária (Vesszen Trianon!, 20. old)
Azáry Emil: Magyar diák imája (Uo., 22. old)
Azáry Emil: Tódulnak új hadak Hunnia földjére (Uo., 21. old)

Babay Géza: A magyar nemzet gyásza (Trianont ledöntjük, 14. old)
Babits Mihály: Áldás a magyarra (Babits Mihály összegyűjtött versei, 649. old)
Babits Mihály: Csonka Magyarország (Uo., 296. old)
Babits Mihály: Erdély (Uo., 655. old)
Babits Mihály: Ezerkilencszáznegyven (Uo., 651. old)
Babits Mihály: Free Trade (Uo., 296. old)
Babits Mihály: Hazám (Uo., 308. old)
Bagdy István: Kárpáti hegyeken (Vesszen Trianon!, 24 old)
Bajkay Lajos: Golgotajárás (Mindent vissza!, 21. old)
Bajkay Lajos: Szent követelés (Uo., 20. old)
Bán Aladár: Trianon után (Vesszen Trianon!, 24. old)
Bánáti Baum Mária: Ferike (Uo., 25. old)
Bárd Miklós: A nemzethez (Mindent vissza! 22. old)
Benedek Elek: Unokáimnak (Uo., 24. old)
Benyovszky László: A vérbeborult nap (Uo., 27. old)
Benyovszky László: Szamosmenti levél (Uo., 25. old)
Benyovszky Pál: A Holnapok rapszódiája (Uo., 28. old)
Benyovszky Pál: Hadak – útja (Nem! Nem! Soha!, 21. old)
Benyovszky Pál: Panaszos ének a végekről (Uo., 20. old)
Benyovszky Pál: Turáni ének (Mindent vissza!, 31. old)
Berki Ferenc: Magyar miatyánk (Vesszen Trianon!, 26. old)
Bobula Ida: A mi határunk (Trianont ledöntjük, 24. old)
Bobula Ida: Három kislány (Uo., 19. old)
Bobula Ida: Őszi szántás (Uo., 22. old)
Bobula Ida: Palinodia (Uo., 18. old)
Bobula Ida: Shrihovai árnyak (Uo., 20. old)
Bobula Ida: Tavasszal (Uo., 24. old)
Bobula Ida: Végvárihoz (Uo., 21. old)
Bodnár István: A béke kalmárjai (Nem! Nem! Soha!, 24. old)
Bodor Aladár: A pesti fiam (Mindent vissza!, 34. old)
Bodor Aladár: Erdély felé (Uo., 35. old)
Bodor Aladár: Fölesketés (Vesszen Trianon!, 27. old)
Bodor Aladár: Kolozsvár (Uo., 28. old)
Bodor Aladár: Losonc felé (Querela Hungariae, 135. old)
Bodor Aladár: Véres áldozás (Vérző Magyarország, 189. old)
Böszörmény Zoltán: Magyar gyász (Uo. 50. old)

Czellár Árpád: Mindent vissza! (Mindent vissza!, 39. old)

Csanády György: Erdélyi föld (Mindent vissza!, 38. old)
Csanády György: Kérdés (Uo., 36. old)
Csanády György: Székely himnusz (Nem! Nem! Soha!, 27. old)
Csanády György: Válasz Végvárinak (Uo., 26. old)
Csighy Sándor: A havas hű marad (Vesszen Trianon!, 32. old)
Csighy Sándor: Legyek határköve Nagymagyarországnak… (Uo., 30. old)
Csighy Sándor: Nem! Nem! Soha! (Uo., 33. old)
Csighy Sándor: Trianon (Uo., 31. old)
Csikós Jenő: Bánsági induló (Mindent vissza!, 38. old)
Csoóri Sándor: Elmulasztott utak (Psalmus Hungaricus, 318. old)
Csukás István: Ima a bölcsőhely nevéért (Uo., 321. old)

Dsida Jenő: Magyar fal sorsa (Dzsida Jenő – Légy már legenda, 267. old)
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus (Uo., 167. old)
Dutka Ákos: Haza kell mennem (Nem! Nem! Soha!, 28. old)
Dutka Ákos: Kárpátok dala (Trianont ledöntjük, 29. old)

Egyed Zoltán: De profundis (Nem! Nem! Soha!, 30. old)
Éltető Lajos (Bujdosó lantos diák): Magyar panasz (Vesszen Trianon!, 35. old)
Erdélyi József: Fogaras (Trianont ledöntjük, 31. old)
Erdélyi József: Menekültek (Uo., 32. old)

Falu Tamás: Magyar visszhang (Nem! Nem! Soha!, 33. old)
Farkas Ferenc: Magyarokhoz (Trianont ledöntjük, 34. old)
Feleki Sándor: Egy felvidéki iskolában (Nem! Nem! Soha!, 36. old)
Finta István: Mindent vissza! (Mindent vissza!, 40. old)
Flórián Tibor: Együtt a virrasztókkal! (Nem! Nem! Soha!, 36. old)
Fülei-Szántó Lajos: Ha szólni fog a trombita (Mindent vissza!, 41. old)

Gellért Oszkár: Neully (Querela Hungariae, 81. old)
Gergelyffy Gábor: Riadó (Trianont ledöntjük, 36. old)
Gevürtz Béla: Üzenet… (Uo., 37. old)

Gyóni Géza: Dögmadarak (Nem! Nem! Soha!, 38. old)
Gyóni Géza: Levél nyugatra (Trianont ledöntjük, 39. old)
György Lajos: Amíg a másé (Mindent vissza!, 42. old)
Győry Dezső: A Dunatáj lelke (Querela Hungariae, 210. old)
Gyurói Nagy Lajos: Magyar prédikátor könyörgő éneke (Vesszen Trianon!, 36. old)

Haddfy Hermann: Délvidéki induló (Uo., 38. old)
Hajas István: Ne sírj anyám (Uo., 38. old)
Hajdú István: A székely testvérekhez (Uo., 42. old)
Hajdú István: Felvirrad a Tátra (Uo., 44. old)
Hajdú István: Kolozsvár (Uo., 40. old)
Hangay Sándor: Az én térképem (Uo., 44. old)
Hangay Sándor: Székelyországba szálló ének (Vesszen Trianon!, 46. old)
Hangay Sándor: Üzenünk néktek (Nem! Nem! Soha!, 40. old)
Harsányi Kálmán: Ez a megváltás (Vérző Magyarország, 179. old)
Havas István: A négy szobor (Vesszen Trianon!, 47. old)
Holló Ernő: Marosvásárhely (Mindent vissza!, 44. old)

Ismeretlen szerző: „Hungária irrendenta (Uo., 44. old)
Ivánffy Tamás: Az anya fiaihoz (Vesszen Trianon!, 51. old)

Jakab Ödön: Az Alföld magyarjaihoz (Uo., 52. old)
Jászay-Horváth Elemér: Toronyőr (Vérző Magyarország, 221. old)
Jékely Zoltán: A vér térképei (Vesszen Trianon!, 55. old)
József Attila: Áldott légy, jó Magyarország! (Mindent vissza!, 48. old)
József Attila: Bús magyar éneke (Nem! Nem! Soha!, 42. old)
József Attila: Egyszerű ez (Mindent vissza!, 50. old)
József Attila: Magyarok (Uo., 49. old)
József Attila: Nem! Nem! Soha! (Trianont ledöntjük, 42. old)
József Attila: Pogány hitvallás magyarul (Mindent vissza!, 51. old)
Juhász Gyula: A békekötésre (Juhász Gyula összes költeményei, 535. old)
Juhász Gyula: Arad (Uo., 543. old)
Juhász Gyula: Ballada a honi tájakról (Uo., 658. old)
Juhász Gyula: Csáktornya (Uo., 522. old)
Juhász Gyula: Dugonics (Uo., 466. old)
Juhász Gyula: Emlékek útján (Uo., 474. old)
Juhász Gyula: Erdélyi ibolyák (Uo., 647. old)
Juhász Gyula: Gloria Victis! (Uo., 461. old)
Juhász Gyula: Gyász (Uo., 504. old)
Juhász Gyula: Halottaink (Uo., 592. old)
Juhász Gyula: Hungária (Uo., 470. old)
Juhász Gyula: Irredenta dal (Uo., 977. old)
Juhász Gyula: Jelen és jövő (Uo., 561. old)
Juhász Gyula: Magyar… (Uo., 578. old)
Juhász Gyula: Magyar karácsony legendája (Uo., 554. old)
Juhász Gyula: Magyar Straszburgok (Nem! Nem! Soha!, 43. old)
Juhász Gyula: Máramarossziget (Juhász Gyula összes költeményei, 520. old)
Juhász Gyula: Nagyvárad (Uo., 521. old)
Juhász Gyula: Nefelejcs (Uo., 517. old)
Juhász Gyula: Pozsony (Uo., 520. old)
Juhász Gyula: Szabadka (Uo., 521. old)
Juhász Gyula: Szakolca (Uo., 817. old)
Juhász Gyula: Szegedi óda (Uo., 523. old)
Juhász Gyula: Testamentom (Uo., 607. old)
Juhász Gyula: Trianon (Uo., 777. old)
Juhász Gyula: Új kurucnóta (Uo., 649. old)

Kalászi Erzsébet: Trianon árnyékában

trianonarnyekaban

Kállay Miklós: Üzenet a végekre (Vérző Magyarország, 104. old)
Kamjonkay István: Bácskai induló (Mindent vissza!, 54. old)
Karafiáth Jenő: Kolozsvár főterén (Uo., 54. old)
Kárpáti (Tábori) Piroska: Üzenet Erdélyből (Trianont ledöntjük, 50. old)
Kazai Ferenc: Végre igazságot Magyarországnak! (Vesszen Trianon!, 50. old)
Kemény György: Igazságot Magyarországnak! (Mindent vissza!, 56. old)
Kenesy Béla: Észak (Vesszen Trianon!, 57. old)
Kepes Ferenc: Hinni… (Nem! Nem! Soha!, 50. old)
Kerecseny János: A mi városunkban (Vesszen Trianon!, 60. old)
Kerecseny János: Fiamnak (Uo., 62. old)
Kerecseny János: Hej! Magyar dicsőség (Uo., 61. old)
Kerecseny János: Kolozsvári templomtéren (Uo., 58. old)
Kertész László: A történelem balján nincs kiút (Trianont ledöntjük, 51. old)
Kertész Ödön István: Volt, van, lesz (Uo., 53. old)
Kiss Angyal Ernő: Erdélyi dal (Vesszen Trianon!, 64. old)
Kiss Dezső: Négy szobor (Trianont ledöntjük, 57. old)
Kiss Gábor: Mindent vissza! (Uo., 61. old)
Kiss József: Ne űzzétek el… (Nem! Nem! Soha!, 52. old)
Kiss Menyhért: A cenki Árpádszobor (Vesszen Trianon!, 68. old)
Kiss Menyhért: A kard (Uo., 66. old)
Kiss Menyhért: A nagy hazátlanok (Mindent vissza!, 59. old)
Kiss Menyhért: A nyolcvankettesek (Uo., 58. old)
Kiss Menyhért: Apponyi (Uo., 62. old)
Kiss Menyhért: Az új magyar (Nem! Nem! Soha!, 56. old)
Kiss Menyhért: Csukd össze ajkad… (Vérző Magyarország, 236. old)
Kiss Menyhért: Erdély felé (Vesszen Trianon!, 67. old)
Kiss Menyhért: Feltámadás (Trianont ledöntjük, 64. old)
Kiss Menyhért: Károly Mihályról (Nem! Nem! Soha!, 53. old)
Kiss Menyhért: Magyar miatyánk (Uo., 58. old)
Kiss Menyhért: Petőfi feltámad (Vesszen Trianon!, 74. old)
Kiss Menyhért: Szeged (Nem! Nem! Soha!, 57. old)
Kiss Menyhért: Üzenet (Mindent vissza!, 57. old)
Kiss Menyhért: Üzenet nyugatra (Vesszen Trianon!, 72. old)
Kosztolányi Dezső: A bús férfi panaszai (részlet) (Kosztolányi Dezső összes versei, 375. old)
Kosztolányi Dezső: A magyar romokon (Uo., 303. old)
Kosztolányi Dezső: Gyászkar (Uo., 309. old)
Kosztolányi Dezső: Könnyek koldusa (Uo., 311. old)
Kosztolányi Dezső: Magyar költők Európa költőihez 1919-ben (Uo., 311. old)
Kosztolányi Dezső: Rapszódia (Uo., 312. old)
Kovács Ferenc: Fohász (Trianont ledöntjük, 67. old)
Kovács Vilmos: Verecke (Mindent vissza!, 66. old)
Kovács Vilmos: Vereckén (Uo., 67. old)
Kozma Andor: A mi bűnöseink (Vérző Magyarország, 154. old)
Kozma Andor: Jaj a győzteseknek (Nem! Nem! Soha!, 60. old)
Kőrösi Kálmán: Az oláh (Vesszen Trianon!, 78. old)
Kőrösi Kálmán: Megyünk (Nem! Nem! Soha!, 65. old)
Krűger Aladár: A kászoni fiú (Uo., 66. old)
Kulinyi Ernő: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország (Vesszen Trianon!, 79. old)

Lampért Géza: Édesanyánk – Magyarország (Vesszen Trianon!, 80. old
Lampért Géza: Miénk a föld! (Uo., 81. old)
Lampért Géza: Tettre magyar! (Uo., 81. old)
László Sándor: Rab magyarok (Mindent vissza!, 68. old)
Lázár István: Magyarok imája (Uo., 69. old)
Lendvai István: Páris felé (Vérző Magyarország, 138. old)

Major István: Déli végeken (Mindent vissza!, 70. old)
Márai Sándor: Cassovia (Metszet, 1920) (Márai Sándor – Összegyűjtött versek, 149. old)
Márai Sándor: Halotti beszéd (Uo., 322. old)
Márai Sándor: Kálvária (Uo., 12. o)
Márai Sándor Sirató (Uo., 54. o)
Marschalkó Lajos: Könyörgés az akácvirágért (Nem! Nem! Soha!, 71. o)
Mártonka István: Hazám szétszaggatóihoz (Trianont ledöntjük, 69. o)
Márton Pál: Égi ítélőszék (Vesszen Trianon!, 83. o) (
Mátray (Marschalkó) Lajos: A temető árok dicsérete (Mindent vissza!, 71. o)
Mécs László: A bányafüttyös válasza (Vadócba rózsát oltok, 152. o)
Mécs László: A lélek lassan emlék-múzeum lesz (Uo., 102. o)
Mécs László: A pisztrángok példája (Mindent vissza!, 75. o)
Mécs László: Az öngyilkos halotti beszédje (Vadócba rózsát oltok, 152. o)
Mécs László: Boldog a nép, mely örülni tud (Uo., 168. o)
Mécs László: Gyónnak a magyarok (Uo., 78. o)
Mécs László: Hiszek a vérszerződésben (Uo., 125. o)
Mécs László: Kóborló elődöm (Uo., 82. o)
Mécs László: Lecke (Uo., 206. o)
Mécs László: Magyar Madonna (Uo. 212. o)
Mécs László: Megjött a ló (Uo., 164. o)
Mécs László: Nagyrodostó bujdosói (Uo., 130. o)
Mécs László: Premontreiek (Uo., 32. o)
Mécs László: Sírnak a magyar háztetők (Uo., 181. o)
Mécs László: Szellemidézés (Uo., 24. o)
Mécs László: Sétszóródás után (Uo., 39. o)
Méhely Lakos: Visszatért a Bácska (Mindent vissza!, 79. o)
Mentes Mihály: A meztelen kard (Vesszen Trianon!, 92. o)
Mentes Mihály: Komárom (Uo., 89. o)
Mentes Mihály: Magyar címer (Uo., 93. o)
Mentes Mihály: Trianon (Uo., 88. o)
Molnár Endre: Vigasztaló (Mindent vissza!, 80. o)
Molnár Endre: Isten regementje (Uo., 81. o)
Móra László: Angyal szállt az égbe (Uo., 83. o)
Móra László: A trianoni gálya (Nem! Nem! Soha!, 75. o)
Móra László: Élnünk, vagy halnunk kell! (Vesszen Trianon!, 104. o)
Móra László: Így lészen testvér! (Uo., 95. o)
Móra László: Könyörgés (Uo., 100. o)
Móra László: Magyar zászló (Mindent vissza!, 82. o)
Móra László: Ne legyen (Vesszen Trianon!, 101. o)
Móra László: Rothermere (Uo., 98. o)
Móra László: Volt nekünk (Uo., 102. o)
Móricz Zsigmond: Erdély (Querela Hungariae, 85. old)
Móricz Zsigmond: Kesergő (Uo., 82. o)
Murgács Kálmán: Amíg székely földön (Mindent vissza!, 84. o)

Nadányi Zoltán: Piros – Fehér – Zöld (Vesszen Trianon!, 105. o)
Nagy Ferenc: Az oláh (Uo., 108. o) ???
Nagy Ferenc: Az ú mappa előtt (Nem! Nem! Soha!, 77.o)
Nagy Ferenc: Nem! Nem! Soha! (Uo., 78. o)
Nedeczky György: A Kárpátok visszatértek! (Uo.,  82. o)
Nedeczky György: Dél Isten hozott! (Uo., 90. o)
Nedeczky György: Erdély köszöntelek! (Uo., 84. o)
Nedeczky György: Monológ a Hazának (Mindent vissza!, 86. o)
Nedeczky György: Székely karácsony (Nem! Nem! Soha!, 87 o)
Nedeczky György: Új nép született! (Uo., 80. o)

Oláh Gábor: Fölfeszített nemzet (Mindent vissza!, 87. o)
Oláh Gábor: Patkánybűvölők (Vérző Magyarország, 160. o)
Ölvedi László: Miben reméljünk? (Mindent vissza!, 89. o)
Ősmagyar: Mindent vissza! (Uo., 89. o)
Őzse I. László: Igazságot Magyarországnak! (Vesszen Trianon!, 109.o)

Padányi Viktor: Az ég szerelmére, el ne sírd magad… (Trianont ledöntjük, 70. o)
Papp Mihály: Üzenet Erdélyből (Uo., 73. o)
Palágyi Lajos: A rablók (Nem! Nem! Soha!, 95. o)
Palágyi Lajos: Bírósdi (Uo., 95. o)
Palágyi Lajos: Ki a nemzetközi? (Mindent vissza!, 91. o)
Palágyi Lajos: Melyiket? (Trianont ledöntjük, 72. o)
Palágyi Lajos: Sok magyar (Nem! Nem! Soha!, 94. o)
Palágyi Lajos: Temetés (Uo., 95. o)
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna: Ha volt adósságunk… (Vesszen Trianon!, 110. o)
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna: Hitvallás (Trianont ledöntjük, 74. o)
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna: Mint Jákob (Nem! Nem! Soha!, 96. o)
Patyi István: Az irredenta szobrok előtt (Mindent vissza!, 92. o)
Pávai Vajna Ferenc: 1918-1938 (Uo., 94. o)
Pohárnok Jenő: A határcsinálók (Vesszen Trianon!, 111. o)
Pohárnok Jenő: A magyar zászló (Nem! Nem! Soha!, 998. o)
Portik Andor: Föl székely! (Mindent vissza!, 94. o)
Puszta Sándor: Megszólalt a Föld (Uo., 96. o)

Rácz Zsiga: Mindent vissza! (Vesszen Trianon!, 117. o)
Radványi Kálmán: Magyar cserkész dala (Nem! Nem! Soha!, 100. o)
Radványi Kálmán: Magyar halottak (Vesszen Trianon!, 114. o)
Ratsek Ráfael: Nem, nem, soha! (Trianont ledöntjük, 79. o)
Reményik Sándor: A csonka test (Reményik Sándor összes versei, 1. kötet, 118. o)
Reményik Sándor: A gondolat szabad (Uo., 66. o)
Reményik Sándor: A hadbíróság épülete előtt (Uo., 101. o)
Reményik Sándor: A költözők (Uo., 98. o)
Reményik Sándor: A máglya tetején (Uo., 82. o)
Reményik Sándor: A munkácsi temető éneke (2. kötet, 374. o)
Reményik Sándor: Átok (1. kötet 54. old)
Reményik Sándor: A torz-szülött 2. kötet 368. o)
Reményik Sándor: Ave Victor (1. kötet 64. o)
Reményik Sándor: Azoknak, kikhez nem jött el az ország (2. kötet 372.)
Reményik Sándor: Bujdosó vitézek (1. kötet 58. o)
Reményik Sándor: Búzavirág a magyar határról (Uo., 118. o)
Reményik Sándor: Családi kör 1940 (2. kötet 380. o)
Reményik Sándor: Elvégeztetett (Uo., 33. o)
Reményik Sándor: Erdély magyarjaihoz (1. kötet 53. o)
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz (Uo., 61. o)
Reményik Sándor: 1919. január 24. (Uo., 68. o)
Reményik Sándor: Félnek a poroszlók (Uo., 90. o)
Reményik Sándor: Fiammal beszélek (Trianont ledöntjük, 51. o)
Reményik Sándor: Gyűrűt készíttetek… (Reményik Sándor összes versei, 1. kötet, 119. old)
Reményik Sándor: Halottak napja (Uo., 362. o)
Reményik Sándor: Ha nem lesz többé iskolánk (Uo., 374. o)
Reményik Sándor: Három szín (Uo., 87. o)
Reményik Sándor: Hírt viszek (2. kötet, 365. o)
Reményik Sándor: Íme bizonyság (1. kötet, 122. o)
Reményik Sándor: Keserű kérdés ahhoz, kitől nincs hova föllebbezni (Uo., 104. o)
Reményik Sándor: Keserű szívvel (2. kötet, 356. o)
Reményik Sándor: Korszerűtlen versek: 7. Egymás mellett soha? (Uo., 417. o)
Reményik Sándor: Korszerűtlen versek: 8. Mi a magyar (Uo., 418. o)
Reményik Sándor: Köszönt egy ember (1. kötet, 64. o)
Reményik Sándor: Magyarok mindenütt (Uo., 71. o)
Reményik Sándor: Ma megfogta a kezem (Uo., 63. o)
Reményik Sándor: Megértük (2. kötet, 370. o)
Reményik Sándor: Mene Tekel (1. kötet, 93. o)
Reményik Sándor: Mi a magyar (Mindent vissza!, 106. o)
Reményik Sándor: Miért hallgatott el Végvári (Reményik Sándor összes versei, 2. kötet 235. o)
Reményik Sándor: Mikor az Isten alszik (1. kötet, 76. o)
Reményik Sándor: Mindent felírunk (Uo., 65. o)
Reményik Sándor: Mint Jób (2. kötet, 89. o)
Reményik Sándor: Nagy magyar télben… (Uo., 71. o)
Reményik Sándor: Ne jöjjön új tavasz (Uo., 60. o)
Reményik Sándor: Nagyszalonta és Geszt (Uo., 121. o)
Reményik Sándor: Némely pesti poétának (Uo., 94. o)
Reményik Sándor: Nem nyugszunk bele (2. kötet, 331. o)
Reményik Sándor: Öröktűz (1. kötet, 110. o)
Reményik Sándor: Ott, túl… (2. kötet, 392. o)
Reményik Sándor: Petőfihez (1. kötet, 279. o)
Reményik Sándor: Rögök hálaadásra (2. kötet, 375. o)
Reményik Sándor: Segítsetek! (1. kötet, 102 o)
Reményik Sándor: Szól a censor (Uo., 105. o)
Reményik Sándor: Új szövetség (Uo., 111. o)
Reményik Sándor: Valakit visznek (Uo., 115. o)
Reményik Sándor: Vándorló város (Uo., 97. o)
Reményik Sándor: Vissza ne élj! (2. kötet, 367. o)
Rohoska Árpád: Székelyekhez (Vesszen Trianon!, 124. o)
Rózsa József: Egy mártír gyermek halálára… (Vesszen Trianon!, 126. o)
Ruttkay Arnold: Nem volt még elég? (Vesszen Trianon!, 127. o)

Sághy Ilona: Fohászkodás (Mindent vissza!, 113. o)
Sajó Sándor: A halottak majd visszajárnak (Magyarnak lenni, 57. o)
Sajó Sándor: A magyar holló (Uo., 113. o)
Sajó Sándor: Az Ipoly (Uo., 32. o)
Sajó Sándor: A vén bolond (Uo., 103. o)
Sajó Sándor: A veréb (Uo., 27. o)
Sajó Sándor: Bosszú (Mindent vissza, 110. o)
Sajó Sándor: Dermedés (Magyarnak lenni, 112. o)
Sajó Sándor: Éj a szabadban (Uo., 63. o)
Sajó Sándor: E rab föld mind az én hazám (Nem akarok gyáva csendet… 59. o)
Sajó Sándor: És mégis, mégis, – hinni kell… (Uo., 101. o)
Sajó Sándor: Farsang (Magyarnak lenni, 93. o)
Sajó Sándor: Fegyverre (Nem akarok gyáva csendet… 54. o)
Sajó Sándor: Hej török testvér (Uo., 107. o)
Sajó Sándor: Hit (Uo., 42. o)
Sajó Sándor: Hogy igazságunk gyávaságba fúlt (Uo., 108. o)
Sajó Sándor: Ipolyság (Uo., 100. o)
Sajó Sándor: Izenés (Magyarnak lenni, 51. o)
Sajó Sándor: Kapisztrán (Uo., 96. o)
Sajó Sándor: Kobzos ének Jókairól ((Uo., 81. o)
Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben (Nem akarok gyáva csendet… 50. o)
Sajó Sándor: Magyar fiú éneke (Uo., 89. o)
Sajó Sándor: Magyar kereszt (Uo., 77. o)
Sajó Sándor: Magyarnak lenni (Magyarnak lenni, 51. o)
Sajó Sándor: Mohács után (Uo., 91. o)
Sajó Sándor: Most jöttem Erdélyből (Nem akarok gyáva csendet… 45. o)
Sajó Sándor: Muzsikaszó (Magyarnak lenni, 60. o)
Sajó Sándor: Nagyapám (Trianont ledöntjük, 106. o)
Sajó Sándor: Oláhok (Vesszen Trianon, 131. o)
Sajó Sándor: Örök bánat (Magyarnak lenni, 115. o)
Sajó Sándor: Rendületlenül (Uo., 120. o)
Sajó Sándor: Riasztó (Uo., 99. o)
Sajó Sándor: Selmecbánya (Uo., 20. o)
Sajó Sándor: Szép őszi reggel (Nem akarok gyáva csendet… 64.o)
Sajó Sándor: Szob (Magyarnak lenni, 25. o)
Sajó Sándor: Szobor a Rónán (Nem akarok gyáva csendet… 84. o)
Sajó Sándor: Szomorú bizakodás (Magyarnak lenni, 119. o)
Sajó Sándor: Szülőföldem szép határa (Uo., 20. o)
Sajó Sándor: Trianon (Nem akarok gyáva csendet… 60. o)
Sajó Sándor: Trianoni dal (Uo., 99. o)
Sajó Sándor: Új riadó (Nem! Nem! Soha!, 116. o)
Sajó Sándor: Vagyunk még magyarok (Magyarnak lenni, 108. o)
Sajó Sándor: Vatha éneke 1046-ban (Nem akarok gyáva csendet… 65. o)
Sajó Sándor: Vörösmarty szelleméhez (Magyarnak lenni, 76. o)
Sántha György: Tanyai éj (Vesszen Trianon!, 136. o)
Sárossy-Hegyi Antal: Lesz, lesz, lesz… (Uo., 134. o)
Sas Ede: Magyar végrendelet (Nem! Nem! Soha!, 118. o)
Sassy Csaba: Székelyföldön (Uo., 120. o)
Segesdy László: Emlékszel-e? (Mindent vissza!, 114. o)
Seress Imre: Magyar, ne nyisd szét öklödet! (Vesszen Trianon!, 137. o)
Sértő Kálmán: Az utolsó roham (Trianont ledöntjük, 108. o)
Sértő Kálmán: Csaba útja alatt (Nem! Nem! Soha!, 122. o)
Sértő Kálmán: Horthy (Uo., 123. o)
Sértő Kálmán: Kívánság (Trianont ledöntjük, 107. o)
Sértő Kálmán: Kolozsvár (Uo., 107. o)
Sík Sándor: A rokkant éneke (http:/ archívum. piar.hu/siksandor/)
Sík Sándor: Az andocsi Máriához (Querela Hungariae, 130. o)
Sík Sándor: Az omladék alatt (http:/ archívum. piar.hu/siksandor/)
Sík Sándor: Ének minden emberhez (Uo.)
Sík Sándor: Hazátlan folyók (Uo.)
Sík Sándor: Karácsonyi álom (Uo.)
Sík Sándor: Kiáltás Zrínyihez (Querela Hungariae, 127. o)
Sík Sándor: Lamentáció (http:/ archívum. piar.hu/siksandor/)
Sík Sándor: Magyarok gyónása (Uo.)
Sík Sándor: Magyar tél (Uo.)
Sík Sándor: Óda a paraszthoz (Uo.)
Sík Sándor: Sikoltás (Uo.)
Sík Sándor: Szól a kakas már (Uo.)
Sík Sándor: Szökj fel, álmos óriás (Uo.)
Sík Sándor: Tömös (Uo.)
Sík Sándor: Történelem (Uo.)
Sík Sándor: Tűzvész (Uo.)
Simon Mihály: Kárpáthy Piroskának (Vesszen Trianon!, 140. o)
Somló Sári: Magyar vagy… (Trianont ledöntjük, 110. o)
Somlyó Zoltán: Régi városok (Querela Hungariae, 80. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Ábel a Tiszaparton (Vitéz Somogyvári Gyula versei, 210. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A hadak útján (Uo., 43. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A kocsmajáró magyarokhoz (Uo., 60. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Apáknak mondom (Uo., 52. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A Szajna felé, s a Tisza felé (Uo., 21. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A turáni testvérekhez (Uo., 45. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A vádlott (Uo., 183. o)
vitéz Somogyvári Gyula: A vezér (Uo., 200 .)
vitéz Somogyvári Gyula: Az én prófétaságom (Uo., 69. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Az én tüzem (Uo., 67. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Az ősi juss (Uo., 198. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Bácskai Induló (Vesszen Trianon, 144. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Búcsúzott szülőfalum (Vitéz Somogyvári Gyula versei, 194. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Csüggedés (Uo., 202. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Déli harangok (Uo., 220. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Égi magyarok vándorolnak (Uo., 19. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Egy kis magyar fiúhoz (Uo., 37. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Egyszer majd eljön (Uo., 68. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Éjféli lázak (Uo., 24. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Eljött az ősz (Uo., 206. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Erdélyben (Mindent vissza, 114. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Erdélyi bordal (Vitéz Somogyvári Gyula versei, 176. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Fegyverkovácsok műhelyében (Uo., 36. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Fekete madarakról (Uo., 32. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Gyújtogatás (Uo., 18. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Hajnali imádság (Uo., 225. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Halott magyarok szájával szólok (Uo., 44. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Hazajáró magyarok (Uo., 62. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Hitetlenekhez szólok (Uo., 22. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Jaj (Uo., 173. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Keletre üzenek (Uo., 42. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Kiáltás a végekre (Válasz Végvárinak) (Uo., 39. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Koldusok Babilon előtt (Uo., 53. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Kuruc riadó a soproni sáncon (Uo., 188. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Lesz úgy megint (Uo., 41. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Magam bátorítása (Uo., 35. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Magyar (Uo., 38. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Magyar Bábel (Uo., 58. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Magyar Miatyánk 1919-ben (Uo., 7. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Mária asszony panaszkodott
vitéz Somogyvári Gyula: Mementó (Uo., 63. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Panaszkodnak a magyar szelek (Uo., 27. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Petur bán nótája (Uo., 235. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Petur pincéjében (Uo., 46. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Peturral a temetőben (Uo., 47. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Petur vezet éjféli pusztán (Uo., 49. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Pilátus tornácán (Uo., 191. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Régi legenda feltámadása (Uo., 216. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Repülj, fehér galamb (Uo., 20. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Sereginduláskor (Uo., 11. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Számadás (Uo., 13. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Székelyek (Uo., 218. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Te vagy a legény… (Uo., 59. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Tihany alatt (Uo., 210. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Újmagyarok zarándokútja (Uo., 195. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Valami elindult napkeletről (Uo., 187. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Varjú zarándok (Uo., 16. o)
vitéz Somogyvári Gyula: Zsoltár (Uo., 10. o)

Szabó Áron: Magyar gyermekeknek (Nem! Nem! Soha!, 134. o)
Szabolcsi Pásztor Mihály: Végre igazságot Magyarországnak! (Vesszen Trianon!, 149. o)
Szabolcsi Pásztor Mihály: Vesszen Trianon! (Uo., 150. o)
Szabó Lőrinc: Az első döntés (Trianont ledöntjük, 122. o)
Szabó Lőrinc: Az Ipoly ünnepén (Uo., 126. o)
Számadó Ernő: Fölszállott a turul (Mindent vissza!, 127. o)
Számadó Ernő: Harsan a kürt (Uo., 128. o)
Számadó Ernő: Kuruc dal 1938 októberében (Uo., 125. o)
Számadó Ernő: Pro Libertate! (Uo., 126. o)
Szamolányi Gyula: Eltépték tőlünk (Uo., 116. o)
Szathmáry István: A pozsonyi sétatéren (Uo., 118. o) ???
Szathmáry István: A szabadság napján (Uo., 120. o)
Szathmáry István: A székelyek (Trianont ledöntjük, 135. o)
Szathmáry István: Grand-Trianon (Mindent vissza!, 119. o)
Szathmáry István: Jankó átka (Vesszen Trianon!, 151. o)
Szathmáry István: Magyarok éneke (Mindent vissza!, 119. o)
Szathmáry István: Mi nem feledhetünk (Trianont ledöntjük, 127. o)
Szathmáry István: Mi zaj riad a Tátra ormán? (Mindent vissza!, 124. o)
Szathmáry István: Nagy lesz újra Magyarország (Vesszen Trianon!, 154. o)
Szathmáry István: Nem! Nem! Soha! (Nem! Nem! Soha!, 137. o)
Szathmáry István: Nyitra (Uo., 137. o)
Szathmáry István: Országzászló (Trianont ledöntjük, 132. o)
Szathmáry István: Strassburg szobra (Uo., 130. o)
Szathmáry István: Trianont ledöntjük (Uo., 136. o)
Szathmáry István: Van egy napunk (Mindent vissza!, 122. o)
Szávay Gyula: Üzenet (Uo., 130. o)
Szécskay György: Gyászország most Magyarország (Trianont ledöntjük, 138. o)
Szécskay György: Megyünk nemsokára (Uo., 139. o)
Szegedi László: Halld meg vén Európa… (Nem! Nem! Soha!, 144. o)
Szegedi László: Keresztfa lett hazánk (Uo., 139. o)
Szegedi László: Magyar fohász (Uo., 142. o)
Szegedi László: Wilson úr… (Uo., 141. o)
Sziklay Ferenc: Felszabadulás (Uo., 146. o)
Szilágyi Béla: Elhervadt székely virágok… (Vesszen Trianon!, 156. o)
Szilágyi Béla: Ezer esztendeje lakjuk ezt a földet (Mindent vissza!, 134. o)
Szilágyi Béla: Mikes hazajött! (Trianont ledöntjük, 140. o)
Szilágyi Béla: Székely miatyánk (Uo., 144. o)
Szilágyi Béla: Végvárinak! (Mindent vissza!, 131. o)
Szilágyi József: Mindig csak éjjel (Vesszen Trianon!, 158. o)

Tarczay Gizella: A bevonuló honvédséghez (Nem! Nem! Soha!, 152. o)
Tarczay Gizella: Revízió (Uo., 149. o)
Tarczay Gizella: Visszajönnek (Uo., 152. o)
Tárczy Andor: Ungnak és Tiszának (Trianont ledöntjük, 147. o)
Telekes Béla: Nesze magyar! (Nem! Nem! Soha!, 154. o)
Timon Tibor: Magyar vagyok (Vesszen Trianon!, 159. o)
Titkos Andor: Atyánk (Nem! Nem! Soha!, 156. o)
Tollas Tibor Burgenland (Mindent vissza!, 134. o)
Tompa László: Erdélyi télben (Psalmus Hungaricus, 96. o)
Tompa László: Kiáltás (Querela Hungariae, 156. o)
Tompa László: Magányos fenyő (Uo., 155. o)
Tompa László: Múlt-jövő mezsgyéjén (Uo., 154. o)
Tompa László: Ne félj! (Uo., 157. o)
Tordai Ányos: Magyar harangszó (Vesszen Trianon!, 162. o)
Tóth Árpád: Arad (Tóth Árpád összegyűjtött versei és versfordításai, 162. o)
Tóth Árpád: Miért (Uo., 165. o)
Tóth Árpád: Szent nyomorék, riadj! (Uo., 143. o)

Vályi Nagy Géza: Sem egy halmot, sem egy völgyet (Mindent vissza! 135. o)
Vargha Gyula: Az oláh betöréskor (Nem! Nem! Soha!, 158. o)
Vargha Gyula: Ébresztő (Uo., 166. o)
Vargha Gyula: Kálvária-járás (Vesszen Trianon!, 164. o)
Vargha Gyula: Károlyi Mihály (Nem! Nem! Soha!, 161. o)
Vargha Gyula: Magyar gyász (Uo., 159. o)  
Vargha Gyula: Pusztaszeren (Uo., 167. o)
Vargha Gyula: Új életkezdés (Vérző Magyarország, 193. o)
Vargha Gyula: Zrínyi (Nem! Nem! Soha!, 163. o)

Wass Albert: A bujdosó imája (Wass Albert összes versei, 93. o)
Wass Albert: A gyökér megmarad (Uo., 252. o)
Wass Albert: Dal (Uo., 84. o)
Wass Albert: Dalol a honvágy (Uo., 78. o)
Wass Albert: Erdélyi vallomás (Uo., 21. o)
Wass Albert: Fenyő a hegytetőn (Uo., 50. o)
Wass Albert: Gyertyaláng (Uo., 191. o)
Wass Albert: Hontalanság elégiája (Uo., 90. o)
Wass Albert: Hontalanság hitvallása (Uo., 101. o)
Wass Albert: Idegen tavaszban (Uo., 88. o)
Wass Albert: Kereszt a faluvégen (Uo., 56. o)
Wass Albert: Miért sír a szél (Uo., 23. o)
Wass Albert: Mikor a bujdosó az Istennel beszél (Uo., 79. o)
Wass Albert: Nagypénteki sirató (Uo., 99. o)
Wass Albert: Üzenet haza (Uo., 5. o)
Wass Albert: Záróvers (Uo., 96. o)

Zas Lóránt: A szégyen (Trianont ledöntjük, 150. o)
Zilahy Lajos: A szégyen (Querela Hungariae, 137. o)
Zilahy Lajos: Szalonta (Vérző Magyarország, 207. o)
Zivuska Andor: Bízó ének (Mindet vissza!, 144. o)
Zivuska Andor: Erdélyhez (Uo., 144. o)
Zivuska Andor: Irredenta (Uo., 145. o)
Zivuska Andor: Lord Rothermerehez! (Uo., 145. o)

Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk! (Vesszen Trianon!, 167. o)
Zsabka Kálmán: Magyar vagyok (Trianont ledöntjük, 151. o)
Zsabka Kálmán: Trianon (Vesszen Trianon!, 166. o)

szozattv


szozat a tiszta hang
 SZAKC_Hirlevel_2022_06_09sissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf