Bolyongások Irodalom Eszmék és tények Líra Értékeink Emlékezet Portré Porta Kitekintő Levél az olvasóhoz Ajánló 
Menu
 • Nyitólap
 • Mozgókép
 • Archívum
 • Könyvesbolt
 • Impresszum
 • Legfrisebb írások
 • Levél az olvasóhoz
 • Aktuális tartalom
 • Archívum
 • Partnerek
  Fülöp

  Szentjánosi Csaba

  Baka István honlapja

  Nagy-Magyarország tájai

  Erdélyi tájakon

  Jóna Dávid honlapja

  Polgár Info

  Átpingált március

  Copyright
  Szózat
  Copyright Szózat
  2009
  Szózat.
  Üdvözöljük a Szózat (Arhív) oldalán!
  Tartalom
  Omár Khájjám: Rubáiját


   I.


  Ébredj! – : fölgyújtva az Ég sátorát
  szétűzte a csillagok táborát
  a Nap s Kelet Vadásza szórja már
  a Szultán Tornyára nyílzáporát.   II.


  Még föl se szállt a hajnalló homály
  s a titkos égi Hang bezengte már
  a korcsmatermet: »Mért ül kint a nép,
  ha a Templom ünnepre készen áll?«   III.


  Kakasszóra, mikor megvirradott,
  megverték kint a korcsmaablakot:
  – »Nyisd ki! nyisd ki! hadd igyunk egy kupát,
  úgysem iszik már az, aki halott!«   IV.


  Az új év lobbant félve, bágyatag,
  csöndes szívünkbe régi vágyakat
  e völgy ölén, hol nyíl a jázmin és
  meleg borzongás kél a fák alatt.   V.


  Az új Tavaszra tölts ma új kehelyt
  és tűzve vesd a téli gondlepelt;
  piciny utat röpül Időnk, e gyors
  madár, és látod? – máris útra kelt!   VI.


  Irám kertjén át durva szél söpört;
  Dzsemsid hétgyűrűs kelyhe összetört;
  de még rubint a szőlő, és a kert
  minden tavasszal új palástot ölt.   VII.


  Széttört a lant: Dávid nem énekel!
  De a csalogány dala zengve kel
  a rózsa közt: »Bort! bort! bíbort! hogy a
  hószirmokat skarlátpír öntse el!«   VIII.


  Kertünkön át csörgő csermely fut: ott
  a vörös-kék szőlővel befutott
  lugas ölén elborozgatva nem
  irigyled arany trónján Mahmudot!   IX.


  Daloskönyv, bor s kenyér – : halk bánatom
  e fák alatt mámorba ringatom;
  s ha kobzodat pengetve rám nevetsz,
  varázsos éden lesz a zord vadon!   X.


  A sírra, melyben alszik Al-Hadzsin,
  kőris hullatja könnyét s karmazsin
  pipacs fon koszorút, – de már a sír-
  kövön széttörte serlegét a Dzsin.   XI.


  Építs kunyhót vagy büszke termeket,
  fanyar vagy édes töltse serleged:
  életfádról a hervadt őszi lomb
  lassan keringve hull, – míg eltemet.   XII.


  Nézd, hogy mosolyog a nyíló rózsa rád!
  Hulló illata hinti halk szavát:
  – »Dús erszényem hajnalra fölhasad
  s a kertre önti szét ezüsthavát.«   XIII.


  Ennek dicsfény s borostyán kellene;
  annak malaszt s a húrik édene;
  csengő arany hitelnél többet ér:
  ha égi dob szól: ne törődj vele.   XIV.


  Ha kincsed őrzöd s élted érte gond,
  ha szélbe szórsz kacagva száz vagyont:
  a sírban nem leszel sehogyse más,
  csak szürke por, penészes puszta csont.   XV.


  Meddő a Vágy; és ha mégis kikel,
  nem dús kalász, csak magtalan siker;
  üres remény: mint hó a Szaharán:
  lehull, csillog, – s nyom nélkül tűnik el.   XVI.


  Rozzant szeráj a Föld; és jajszavát
  az éji szél süvölti rajta át;
  – ki tudja, hány szultán nyitotta ki
  és csukta már be korhadt ajtaját!   XVII.


  A setét Haláltól ne félj: – igyál!
  a futó perccel fut a kéj: – igyál!
  akár korcsma, akár templom ölén
  éltél: elér az örök Éj: igyál!   XVIII.


  Hol táncba csalta csorduló kehely
  hős Dzsimsidet: tigris-tanya a hely;
  nyilas Báhrám fölött ma vadszamár
  nyargal, de őt már nem riasztja fel!   XIX.


  Tölts és koccints! a bor vad láza sok
  gondot megöl: reményt s gyalázatot!
  Holnap? – Holnapra elsodornak az
  örök homályba hulló századok!   XX.


  Friss Nyár tüzel a porba hullt szívek
  fölött: dús hangok, illatok, színek:
  ma még kacagsz, holnapra sírba szállsz
  sírt adni másnak s nem tudod? kinek?   XXI.


  Az életnél nincs semmi ostobább:
  meghalt Feridun! meghalt Kaikodáb!
  Óh mért dobott a Sors ide? – s ha már
  ide dobott, mondd: mért dob majd tovább?!  XXII.


  Óh éld a mát! A gyönyör oly kevés:
  holnapra élted tán a porba vész;
  s por és penész közt nem vár majd reád
  se bor, se lány, se lant, – se ébredés!   XXIII.


  Hiába gyújtod ünneppé a Mát,
  hiába száll a Holnapért imád:
  az ÉJ tornyáról müezzin kiált
  feléd: »Bolond! jutalmat egy sem ád!«   XXIV.


  Gyűrűs kelyhemben már nem villan óbor;
  eltört az érc s szétfolyt a csillanó bor;
  magam se leszek nemsokára más,
  csak könnyű pernye, szélbe illanó por!   XXV.


  E sok vén bölcs és hószakállú pap
  mind-mind az Üdvhöz keresett utat;
  megvetés burhánzik ma sírukon
  s aszú por tömi be csontszájukat.   XXVI.


  Jöttem, mint elfutó hab, lenge lélek;
  honnan? – : ki tudja! Tengve-lengve élek;
  miért? – : ne kérdd! S mint könnyű szél a pusztán,
  eltávozom, nem tudva: merre térek.   XXVII.


  E f9kdre dobva – honnan? – és botor
  utakra verve – hová? – elsodor
  a vak Sors; és nem édesíti e
  bolond komédiát csak egy: a Bor!   XXVIII.


  Az arany Dómban gyönyört s dőre bajt:
  mi vált egymással napfényt és vihart:
  ki tudja? – És ki tudja: ez a dóm
  ha összedűl, újjá épül-e majd?   XXIX.


  Élet s Halál közt dús gyümölcsbe ért
  lelkem ágyában sok fanyar Miért;
  csak az Ember maradt örök titok:
  »Miért él, ha meghal? S mért hal meg, ha élt?«   XXX.


  Volt egy Kapu: de kulcsa elveszett;
  volt egy Fátyol: nem tépte szét kezed;
  ma még miénk a hír s holnapra már
  kiejt rostáján az Emlékezet!   XXXI.


  Egen, földön s bíborló vizeken
  a csönd trónol, büszkén és hidegen;
  a Csönd, a néma Csönd, – de hol lehet
  az Alkotó, az örök Idegen?   XXXII.


  Aztán a lelkembe néztem: hátha ott
  lappang a Rejtély, mely úgy csalt, hívott,
  mint éji fény; – s belül egy hang felelt:
  »Sorsod vak ösztön s Istened halott!«   XXXIII.


  Végül korsóm ajkához fordulék
  megtudni: mi a Kezdet és a Vég;
  s a bor halkan mormolta: »Óh igyál! – :
  aki elment, sohse jött vissza még!«  XXXIV.


  Korsóm mélyén egy régi árnyalak
  zokog bugyborgva csókjaim alatt;
  – ki tudja, hány csókot adott s kapott
  valamikor e néma, holt ajak!   XXXV.


  Valamikor vígan karolta át
  szerelmesét e Korsó; – óh ha rád
  kacag a Remény: ne feledd el: ő is
  hasztalan küldte Hozzá sóhaját!   XXXVI.


  Tölts újra! tölts! igyál ma kört velem:
  az Élet elröpül könyörtelen;
  a Múlt halott, Jövőnk hiú remény,
  de a Mában arany gyönyör terem!   XXXVII.


  A bor égő rubintja a hideg
  palack ölét csillogva tölti meg;
  egy régi szultán vére a rubint
  s kristállyá fagyott könnye az üveg.   XXXVIII.


  Hagyd a vitát s a harcok kürtjeit;
  s mit néked ont dús szőlők fürtje: idd
  a csurranó bort, simogatva szép
  pohárnokod hullámos fürtjeit!   XXXIX,


  Csók, bor és mámor: minden oda tér,
  ahol minden kezdődik s véget ér;
  igyál! igyál! – holnap holt ajakad
  a föld alól kupát hiába kér!   XL.


  És majd ha e parton s e lenge-kék
  lombok alatt Azráel leng eléd
  ajkadhoz nyújtva sötét italát:
  – vedd és ürítsd ki némán serlegét!   XLI.


  A gyors Idő halálra érlelé
  s fátyol borult tűnt életünk fölé,
  annyit törődik a Világ velünk,
  mint a Tenger, ha kavics hull belé!   XLII.


  A csalfa égi titkokat ne lesd:
  hazug a Félhold s hazug a Kereszt!
  és álmaid nem üdvözíti, csak
  a szőke must s a duzzadó gerezd!   XLIII.


  Hogy szomjad enyhítsd kristályitalán:
  int hűs Oáz az égő Szaharán;
  siess! igyál! – Egy perc: s a Semmiség
  ködébe tér vissza a Karaván!   XLIV.


  Halott országok és üres romok
  fölött űz-hajt tovább a Sors konok
  szeszély: szállunk tehetetlenül,
  mint fergetegben a futó homok.   XLV.


  Mért költöd arra életed felét,
  hogy földerítsd a titkok éjjelét?
  Csak egy hajszál van Jó és Rossz között,
  – és mondd, barátom, mennyit ér a lét?   XLVI.


  Csak egy hajszál van Igaz és Hamis
  között; s csak egy kis Alfa titka visz
  – picinyke kulcs, csak megtaláld! – a szent
  kincstárba és tán a Mesterhez is,   XLVII.


  aki fürge higanyként átszalad
  a Teremtés erein, száz alak
  képét öltve fel, mely mind változik
  s elvész, – míg Ő örökre megmarad;   XLVIII.


  a nagy Színpadon elővillan és
  újra a Homályfüggönyébe vész,
  mely körülömli a drámát, mit Ő
  maga talál ki, játszik, s unva néz.   XLIX.


  Míg élsz, agyad minden sejtelme: hit
  a nagy Fényről, mit köd rejt el; s ne hidd,
  hogy halottan inkább megfejtheted
  az Ég s a Föld örök rejtelmeit!   L.


  Ravasz remény s álnok hit csal oda:
  a Menny nem bűvös türkizpalota
  és ha szárnyas lelked bejárta: csak
  akkor látod, mily szörnyű Kaloda!   LI.


  A lét patakja halálba fut át:
  hiába vársz Megváltót és Csudát;
  ízes gyümölcs helyett miért akarsz
  fanyar fürtöt vagy lefosztott csutát?!   LII.


  Bölcs tobzódás szökött szívembe; lásd:
  új asszony hoz házamba új varázst;
  a vén, meddő Észt elhagytam, hogy a
  Szőlő Lányával kössek újra nászt.   LIII.


  A nagy Fátyolt az Ész viharszele
  sorsunk egéről sohse tépi le;
  kerestem én is a Titkot, de nem
  jutottam el, csak kupám mélyire!   LIV.


  Azt hiszem, csak holt királyok pora
  fölött ég így a rózsa bíbora
  s egy kékszemű lány porából fakad
  minden jácint és minden ibolya.   LV.


  Tündérkert volt egykor e sivatag
  s jázmin virult a porló, avatag
  kövek közt, hol enyelgve bujdosó
  szél suttogott szerelmes szavakat.   LVI.


  De a Tavaszt elűzte már a Gond,
  elfonnyadt és lehullt a sárga lomb,
  apadt források s holt mezők felett
  hét ezredév sötét köde borzong.   LVII.


  Igyunk, barátom! Nézd: hogy ellebeg
  a felhőkaraván a kert felett!
  Mi meghalunk, de vándorútjukat
  örökké róják fönt a fellegek!   LVIII.


  A korcsmában ültem busongva, hol
  hűs esthomály borongott, amikor
  egy fényes Angyal Szállt be s korsaját
  felém nyújtá: »Igyál!« – S ez volt a Bor.   LIX.


  A Bor, a fő-fő Ész, mely a sivár-
  agyú hetvenkét bölccsel szembeszáll;
  a nagy Varázsló, ki éltünk kopott
  ólmából színaranyat kalapál.   LX.


  A nagy Vezér, aki a rémteli
  kínok csomóit mind kettészeli
  s vihar-kardjával a gondok sötét
  fantomhadát kacagva szétveri.   LXI.


  Fentről jött, hogy vidítsa életünk,
  mért gyalázod a Bort, az égi Bűnt?
  Ha áldás: – mért ne innók, míg lehet?
  S ha átok: – mondd, ki adta őt nekünk?!   LXII.


  Elátkozzam a balzsamos gyönyör,
  remélve balgán, hogy agyongyötört
  éltem után szentebb bor tölti meg
  kupám –, ha már a porban összetört?!   LXIII:


  Óh jöjj! ne hallgasd, mit beszél a bölcs!
  Az Élet elfut, rá reményt ne költs!
  Csak egy biztos: elhervad a virág,
  csak egy biztos: lehull az ért gyümölcs!   LXIV.


  Röpül az élet: hagyd a vak tusák,
  dobok s rézkürtök harci taktusát!
  – Kertünk fölött borong az este már
  és lila árnyat vet a kaktusz-ág.   LXV.


  Kertünk fölött borong az esthomály;
  jöjj lugasba, hol dalolva vár
  s csordulni töltve örök serlegét
  mosolyogva int felénk a vén Omár!   LXVI.


  Mosolygva int: » Ne bánd a tűnt eget!
  Lásd: életem a Gyönyör tükre lett:
  a Bor dalolt mindig dalomban és
  lelkemben a Bor lelke lüktetett!«   LXVII.


  Minden parázs hideg hamuba fúl:
  mondd, ki a szolga és ki itt az úr?
  A Ködből szállt föl tegnap életünk
  s a Ködbe holnap újra visszahull.   LXVIII.


  Lelkem röpült s partot nem lelt sehol:
  a Menny vak űr s az Isten haldokol;
  végül csüggedve tért meg: »Én vagyok
  a boldog Ég s a lángoló Pokol!«   LXIX.


  Titkos jelek futják be az eget:
  egyik bíztat, a másik fenyeget;
  céltalan Cél az egész: ne törődj
  vele: ő sem törődik teveled!   LXX.


  Lomhán forogva jár a Nagy Kerék;
  küllőin ezer csillaglámpa ég,
  miket egy percre föl-fölgyújt a Nap
  és újra elmerít a Semmiség.   LXXI.


  A dráma perg: sír, őrjöng és örül:
  ingunk-lengünk a nagy Lámpás körül,
  lámpánk a Nap, s a zord színpad felett
  mint szörnyű kripta kong az égi Űr.   LXXII.


  Bábok vagyunk az óriás Sakk
  éj- s napmezőin, sok piciny alak,
  előre-hátra lépve, míg a Sors
  megun, – kiüt – s a sírba visszarak.   LXXIII.


  Ahogy a Mester dobja, az Erő:
  úgy száll a labda, úgy repül a kő,
  vakon repülsz te is, – és sorsodat
  nem tudja senki más, csak ő! csak Ő!   LXXIV.


  A Nagy Kéz ír s tovább megy, és a holt
  egek zúgják a lángoló sikolyt:
  millió könny egy sort le nem törül;
  millió jaj egy betűt ki nem olt!   LXXV.


  Ez zsenge mag lesz, az üres alom:
  egyre őröl az óriás Malom
  s a zord Idő ekéje mindig új
  barázdát tör az örök Ugaron.   LXXVI.


  Fölénk boruló Üst az égi Űr
  s alatta minden átok összegyűl,
  ne küldd felé imád: ő maga is
  kínnal kering, bután s erőtlenül!   LXXVII.


  Az első Mag ezerszer újra kel,
  örökkön él az első Porhüvely;
  s amit az első Hajnal írt le, csak
  az utolsó Alkony olvassa el.   LXXVIII.


  Remény, halál, öröm vagy őrület:
  a múlt jövőnk: átokpecsétje lett;
  ne kérdezd: honnan és hová? – vakon
  röpülj a részeg örvények felett!   LXXIX.


  Kacagj a Mullahon s a Dervisen!
  Csak a hit épít tornyot a vizen;
  s amiről ők mesélnek: puszta szó:
  ábránd, ködkép: nem látta senkisem!   LXXX.


  Tudattalan homályból öntudatra
  azért hívtál csupán, hogy megmutasd a
  tilos Gyönyört, s átkoddal sújts, ha rá-
  tévedne lábam a Tiltott Utakra!?   LXXXI.


  Ravasz kelepcék s tőrök közt futunk,
  tán mennybe, tán pokolba száll utunk;
  Te vén Varázsló, Te rendelted így
  és a Te bűnöd lesz, ha elbukunk!   LXXXII.


  Erény vagy bűn: mindegy! Visszás fonat:
  mégse szégyellem bűnös voltomat!
  Kínnal s kéjjel te szőtted éltem át
  és a Te kezed írta sorsomat!   LXXXIII.


  Ki gyáva bűn sarából alkotád,
  s kinek kígyó volt aljas cimborád:
  az Ember vétke a Te vétked is:
  bocsáss meg néki, – s Ő is megbocsát!   KÚZA-MÁNA


   LXXXIV.


  Leszállt a langyos est; végre tova-
  suhant a böjtös Ramazán hava;
  a fazekas házában álltam és
  felriasztott a korsók halk szava.   LXXXV.


  A fal mentén, szép sorba rakva, sok
  korsó s fazék ült búslakodva ott;
  s némelyik beszélt, és némelyik
  talán figyelt, de mindig hallgatott.   LXXXVI.


  Az egyik szólt: »Bizonnyal nem vakon
  töltötte kedvét a holt anyagon
  és most, mikor már kész formát adott
  nem zúzza össze hitvány agyagom!«   LXXXVII.


  Aztán a másik: »Láttál gyereket
  széttörni, melyből inni szeretett,
  szép poharát? – S mért törné össze Az,
  ki alkotá, az Élő Cserepet?«   LXXXVIII.


  Egy percnyi csönd, s egy sánta, porlepett
  fazék szólalt meg: »Miért engemet
  gúnyoltok? Tán én vagyok az oka,
  hogy a fazekas keze remegett?«   LXXXIX.


  Most egy beszédesebb pillanta szét
  – talán egy Szúfi – és így szólt: »Az ég
  se tudja, hogy e sok agyag között
  ki a fazekas és ki a fazék!«   XC.


  És társa szólt: »Mesélik: valaki
  pokolra vet bennünket: Az, aki
  ily torznak formált… Ej! ne féljetek:
  vakságért szemünk nem szúrja ki!«   XCI.


  »Szomjas vagyok« – mormolta réveteg
  hangon egy másik – »száraz és beteg;
  de ha újra megtölt a Szent Nedű,
  azt hiszem még magamhoz érhetek.«   XCII.


  Ekként beszélt a sok fazék; s a Hold már
  feljött s bekukucskált a kapuboltnál;
  ekkor meglökték egymást: »Föl! Föl! Itt
  jön és rúdjára szed az égi Hordár!«   XCIII.


  A zord Halál, a Köd, a Gond besző s
  a ciprus hulló lombja ránk esőz;
  tűnt Tavasznak fölött meghalt a Nyár
  s a ligetben most haldoklik az Ősz.   XCIV.


  Ha meghalok, ne máglyát gyújts körém;
  venyigét s szőlőlombot hints fölém
  és testemet borral lemosva rejtsd
  sírba e napsütötte kert ölén!   XCV.


  Az Istenek megcsaltak, – óh ne kérdd,
  hogy miattuk mily sok baj s bánat ért:
  minden nemes Célt borba öltek és
  jó híremet eladták egy dalért!   XCVI.


  Megfogadtam: utam templomba visz!
  – De mondd, nem voltam részeg akkor is?
  És aztán jött, aztán jött a Tavasz
  és a rózsákkal megjött a Bor is!   XCVII.


  E bús világon sátra t vert a Gond
  s hogy romokra emeljen büszke trónt,
  a zord Halál porrá őrölte már
  ős Naisapúrt, Smyrnát és Babylont.   XCVIII.


  Az ősi Titkot sose leste ki
  elmém: azt hittem, nincs mit veszteni
  az élettel; s most búsan mondom: »Óh,
  bárcsak lehetne újra kezdeni!«   XCIX.


  Végére jár, lásd, e papírtekercs,
  a csalogány elröpült; percre-perc
  száll a Tavaszból: – holnap hervadó
  rózsák alatt te is holtan heversz!   C.


  Ferrás! a Lélek-szultán fáradottan
  betér s megpihen kis porsátorodban;
  Ferrás! a Szultán indul, – s a Halál
  egy intésére sátrad összeroppan!   CI.


  Óh szende Hold! szerelmem! égi fény – :
  örök pályád kering az ég ívén;
  de ha holnap fölszállsz a kert fölé,
  már más köszönt rád telt kupát, – nem én!   CII.


  Óh Sáki, majd ha halálom után
  együtt mulattok a kert pázsitán:
  – sírom fölött oltsd el a lampiont
  és csapd a kőhöz csillogó kupám!  Jegyzetek:
  A »rubái« szó négysoros verset jelent. Többese: »rubáiját«. Csaknem minden rubái önálló költemény.


  I. rubái: Kelet Vadásza = a Hajnal.
  IV. rubái: Omár idejében a márciusi napéj-egyentől számították az év elejét. Az új év tehát a Tavaszt jelenti.
  VI. rubái: Irám: Saddád király híres kertésze, róla neveztek el egy csodálatosan szép rózsafajt, amely azonban az idők folyamán kiveszett.
                   Dzsemsid: = a rege szerint Persepolis alapítója. Hétgyűrűs serlege a hét ég, a hét planéta, a hét tenger stb. jelképe volt.
  VII. rubái: Dávid: a zsidó mitológiából ismert királyi dalnok, a mohamedánok négy prófétájának egyike.
  X. rubái: Al-Hadszin: = költő, Omar elődje, versei mind elvesztek.
                 A Dzsin = az Öröm jelképe.
                 Serleget a sír fölött széttörni = a keletieknél a legmélyebb fájdalom kifejezése.
  XII. rubái: A gondtalan élet szimbóluma.
  XVI. rubái: Szeráj: = vendégfogadó.
  XVIII. rubái: Dzsemsid: = lásd a VI. jegyzetet.
              Bajram Gúr = Szasszanida-herceg, híres vadszamárvadász volt. Egy vadászaton nyomtalanul eltűnt.
  XXI. rubái: Feridun = a mondában több Feridunról van szó. Itt a misztikus varázslóra kell gondolnunk, aki az Örök élet balzsamát feltalálta.
           Kaikodáb: = az utolsó Szasszanidák egyike, aki a 7. században az arabok ellen harcolva elesett.
  XXII. rubái: Müezzin = török pap.
  XL. rubái: azráel = a Halál angyala.
  XLV-XLVIII. rubái: tartalmilag mind a négy rubái szorosan összetartozik.
  LII. rubái: A Szőlő Lánya = a Bor.
  LVIII-LX. rubái: A három vers tartalmilag összefügg. A Korán szerint 72 vallás és nép élt a földön, ezért van szó a LIX-ben 72 bölcsról.
  LXIV-LXVI. rubái: A három rubái összefügg egymással.
  LXXIX. rubái:  Dervis = ortodox mohamedán pap.
    Mullah = misztikus súfista-pap.
    Vízre tornyot építeni = egykeleti, a bábeli toronyéhoz hasonló hagyomány szerint tengerre akarták építeni a Balgaság Torányát.
    Kúza mána: a fazekakról szóló szatirikus mese, mely a hasztalan filozofálgatást parodizálja A Kúza-mánát a LXXXIV-XCII. közötti kilenc rubái képezi.
  LXXXIV. rubái: Ramazán = a Böjt hava.
  LXXXIX. rubái: Szúfi = a szúfizmus, vagyis az Indiából Perzsiába átszűrődött buddhizmus híve.
  XCII. rubái: a hívők a Ramazán-havi újhold feltűnését élénk felkiáltásokkal üdvözölték.
  C. rubái: Ferrás = sátorverő. Itt a test és a lélek viszonyáról van szó.
  CII. rubái: Sáki = pohárnok, férfi vagy nő.  Fordította: Szabó Lőrinc


  Szózat  Statisztikák

  Tartalom
  4

  Oldalak
  3976

  Kategóriák
  13

  Tagok
  111

  Új tagok
  Saca-Carolina

  Partnerek
  8