Forgách Mária levele – férjének, Révay Péternek

Révay Ferenc fivérének, Révay Péter főispánnak írta felesége, Forgách Mária az első – ismert – féltékenykedésre utaló levelet.

 

1.

1610. október 14.

    Szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek. Szerelmes uram Kegyelmed énnekem semmit sem ír, itt pedig csoda híreket hallgatok, ha úgy vagyon, csoda fortéllyal élnek az emberek. Én egyébbe reménységemet és bizodalmamat nem vetettem, hanem az én mindenható teremtő Istenemben, aki mindeneknek általlátója s tudója, hiszem is, hogy meghallgatja könyörgésemet. Bizony szerelmes uram, ha a kicsiny Palikó nem volna és jóvoltával engemet nem vigasztalna, eddig is nagy bú miatt nem tudom mi történt volna rajtam. Amint értem, aki legnagyobb oka ennek a gonosz cselekedetnek, úgy mint a híres gonosz malackai asszonyállatot ugyan tisztává akarják tenni, ám lássák. Én édes szerelmes utam a hatalmas élő Istenért Kegyelmedet kérem, mint szerelmes uramat, Kegyelmed maga jó lelkiismeretit meg ne terhelje a gonosz híres asszonyállat miatt, ne adjon Kegyelmed semmi levelet neki; ám az, aki pártját fogja, lássa mint ad számot Isten előtt róla. Kegyelmed megbocsássa édes uram, a sok hírhez képest ezt akartam Kegyelmednek megírni.

    Kegyelmedet kérem édes uram, írja meg Kegyelmed énnekem mint vagyon Kegyelmed. Ezeknek utána Istennek kegyelmes oltalmába ajánlom Kegyelmedet.

    Írtam Szlkabinyán 14. október 1610.

    Kegyelmedet szolgáló atyafia

Forgách Mária  

 

2.

1610. november 28.

    Szolgálatomnak utána szerelmes édes uram a Kegyelmed levelét szerelmes utam ezen órában énnekem megadták, kiből megértettem, hogy Kegyelmed jó egészségben vagyon, hála legyen az Úrnak értette, adja meg ő szent felsége, hogy azután is jó hírt hallhassam a Kegyelmed egészsége felől; én is gyermekeinkkel egyetemben alkalmas egészségben vagyok, mint ezekért dicsértessék az Úrnak neve örökké. Írja Kegyelmed édes uram, hogy a pörnek vége oly későre haladott. Édes uram azon ne törje Kegyelmed magát, nem csoda az, hogy annyira haladott szegény Balassy Menyhért gyűjteménye ennek a gonoszságnak a befedésére, prokátoroknak és egyebeknek is kiosztogattatott, amikor minden tudományukat megpróbálták; de az igaz bíró, ki mennyekben lakozik és mindeneket tud és lát, e fertelmességekért, hiszem erős reménységgel, hogy megbünteti és véget vet a gonosztevőknek az ő pártfogóival egyetemben.

    Kegyelmedet kérem édes szerelmes uram, Kegyelmed magára viseljen gondot és magát oltalmazza, tudom, a szép szín alatt gonosz akarói vannak Kegyelmednek; de Isten velünk, senki nem lehet ellenünk, abban vetjük reménységünket, tudom meg nem csalatkozunk. Hogy károsok ne maradjunk édes uram, magára viseljen Kegyelmed gondot.

    Illésházyné asszonyomnak megszolgálom a kölcsönzését ő kelmének. Kérem arra is Kegyelmedet édes uram, ő kelmének legyen minden jó tanáccsal és szolgálattal. Tudom, hogy jóakaró kománk asszony ő kelme. Az itt való pincéket, hogy jó borokkal megrakjuk, igen érette vagyunk.

    Ezeknek utána Istennek oltalmába ajánlom Kegyelmedet.

    Írtam Szklabinyán 28 novemberben 1610.

    Kegyelmednek szolgáló atyafia

Forgách Mária   

szozattv


szozat a tiszta hang
  2023. 02. 25. SZENT KORONA DÉLUTÁNOK03istenszülőMeghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára Gyóni kötetképPatriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf