George Coșbuc: A szivárvány /fordította Csata Ernő/

Coșbuc, George:

A szivárvány

Brâul Cosânzenii

Szép Ilona napszemének
S szőke, búzatábla hajának;
Virágból szőtt öltőjének
És derekán az övének,
A világon nem volt párja.

Színarany volt mindene,
Egy villám a hevült testén.
Ami tűzzel fénylik éjjelen,
És derékövén szerencse,
Mint egy bűvös ereklyén.

Elkábult, hogy elvesztheti,
S búcsút int a szerencsének,
Majd virág sem bűvölheti,
Zöld erdő árnya sem védheti
És nyarai hidegek lennének.

De a Szent Nap egész estig
Az övet lesi - el is lopná.
Neki a lány régóta tetszik,
De a lányt ez nem érdekli,
S ezt most ő megbosszulná!

A lány édes közönybe dől
Lankák virágain és elszenderül,
A szél fölötte lenge őr -
Egész élete álomnak tetsző
És kigúnyolt legényeken derül.

De Szép-Herceg jön mosolyával
És útjain régóta kalandozva
Úgy érezte szép a lányka,
S hogy életünk minden álma
Nem vágyhat csak virágokra.

Búzavirágkék szeméből
Hóvirág fehér mellére
Forró könnyei hullnak! Szívéből
Fájdalma árad érte, mélyről,
De Szép-Herceg nem hal érte!

- „Ezt az őrült szerelmet!
Én nem érzem, te nem érted -
Álmodozásodnak mi értelme?
Álmodjunk együtt ölelkezve?
Akkor az övedet kioldd értem!

Ő Mosolyogva remeg és nyög:
- „Szerencsémet mind akarnád!
Csupán a derékövéért fél ő,
Megtudják az ellenségei, félő,
És általa el is lophatják.

- „Mitől félsz? Majd elbújunk,
Eltakar az erdő éjjeli árnya,
A néma fenyők alá állunk,
Emberek figyelmébe sem botlunk,
Sem a virágok rejtett illatába.

Ő mondja, hogy újra szóljon,
A lányon segítene szegény,
De gondolata ég a lángon -
És sűrű erdőn, nyári napon,
Elrejtőzik lány és legény.

Elrejtőztek, hogy sem virág,
Sem ember őket nem láthatta.
De a sok kusza altató ág
Résén, az égből egy napvilág
Terült rá az övre és ellopta.

Akkor, amit Ilona érzett,
Tekintetén égő sírást,
Az öve után körbenézett
S arca belesápadt, mi égett,
Hogy az öve sehol sincs már.

S ahogy ő sír kétségbeesve
Keserűen, forró özönben,
Az égből tiszta eső eredt,
Amiből előtűnik fényesen
A szép deréköv az esőben.

És a vándor Nap az égen
Hahotázott egyfolytában,
Majd a tovaszálló légben
Nyilakkal döfte mérgében
A lopott övet hosszában.

- „Jaj, az övem! nyögött amott.
Amit, én annyira féltettem,
De a Szép Herceg kicsatolt!
És aztán sírt, mily szánalom,
Majd az éjben tovalebbent.

Azóta mindegy a lét, ahol
Sok elmúlt abból, ami volt,
Ma Szép Ilona nincs sehol,
Emlékvilága alig pislákol
Édes meséink soraiból.

Te Nap a végtelen légben
A tűz forró mosolyoddal,
Ilona már elfeledett téged!
De mikor az öve jut eszébe
Ma is téged kigúnyolna.

Ha meg is haltál, örökre élő
Az ellopott öv, csodás lány:
Nyári eső, ha elered az égből
Néha, öv kerül oda, tüzesen égő,
Mit úgy hívunk mi: szivárvány.

Fordította Csata Ernő

Vasile Dan: pillanat, találkozás, visszacsatolás /fordította Gaál Áron/

Vasile Dan:

pillanat

clipă

hogy tekereg a szél egy óriási kerékpáron
hogy nyitja ki ama kőajtót
hogy nyitja ki az ingét
amiből te elszaladtál

Regéczy Perle nyersfordítása alapján műfordította Gaál Áron

 

Vasile Dan:

találkozás

întîlnire

válassz ki te is egy napot azok közül
amelyek még nem érkeztek el
hála Istennek van miből
találkozz akkor énvelem
semmit nem kérdezek majd tőled
de eszedbejuttatok mindent hamar

Regéczy Perle nyersfordítása alapján műfordította Gaál Áron

 

Vasile Dan:

visszacsatolás

feed-back

kishíján elaludt a gyönyörűség előtt –
micsoda szégyen
onnan fentről a hegyről
a száraz partok közé lecsurgó
tó túlságosan keskenynek tűnt
kéken mint egy penge ami
eget és földet kettéhasít
amíg nézte
mellkasából kiugrott újra
egy piros élőlény
nehezen mancsára
emelkedett
belémélyesztve tekintetét
az elülső csúcson lévő enyves
és zöld asztalba
ott érezte szinte egyenesen odaragadva
a recehártyához
ahogy saját húsában vérében morajlik
mikor a vizek területe felett
fehéren villan
egy madár sikolya
neki biztos célpontja van

Regéczy Perle nyersfordítása alapján műfordította Gaál Áron

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf