Dsida Jenő: A föld és az ember megmarad
»A XXI. század a Titánok százada lesz, a XXII. pedig az isteneké…«
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1946-os karácsonyi körlevele a felvidéki magyarellenes jogtiprásokról /részlet/
Ábrányi Emil: A mi zászlónk
Adonyi Nagy Mária: Teremtés
Ady Endre: A fajtám sorsa
Ady Endre: Ad az Isten
Ady Endre: Álmom: az Isten
Ady Endre: Az Isten balján
Ady Endre: Egy templom-alapító álma
Ady Endre: Imádság úrvacsora előtt
Ady Endre: Isten drága pénze
Ady Endre: Kacag a Föld
Ady Endre: Szép magyar sors
Ady Endre: Uram, ostorozz meg
Ágh István: Istenháza
Agyagfalvi Hegyi István: A magyar dal
Agyagfalvi Hegyi István: Az élet csak az Úr!
Agyagfalvi Hegyi István: De profundis
Agyagfalvi Hegyi István: Harangkötél
Agyagfalvi Hegyi István: Haza izenek…
Agyagfalvi Hegyi István: Hej, te szegény Magyarország
Agyagfalvi Hegyi István: Isten
Agyagfalvi Hegyi István: Isten csákánya alatt
Agyagfalvi Hegyi István: Levél Amerikába
Agyagfalvi Hegyi István: Magyar ősz
Agyagfalvi Hegyi István: Találkozás az Istennel
Agyagfalvi Hegyi István: Úri koldusok rendje
Agyagfalvi Hegyi István: Világok harca közt
Alexander Teréz: Menekülés egy rossz útitárstól
Alföldi Géza: A Golgotára…
Alföldi Géza: Az én apám egy szabad proletár
Alföldi Géza: Elég!
Alföldi Géza: Hazátlanok
Alföldi Géza: Magyar ember
Alföldi Géza: Magyarnak lenni
Alföldi Géza: Pajtás a hitet el ne add!
Alföldi Géza: Szabadság?
Alföldi Géza: Szenvedni kell!
Alföldi Géza: Temetők népe
Andersen György: Ki tudja?
Angyal Emil: Könyörgés
Áprily Lajos: Fájdalom
Áprily Lajos: Haza
Áprily Lajos: Holló a kereszten
Áprily Lajos: Imádkozom: legyek vidám
Áprily Lajos: Jehova
Áprily Lajos: Menedék
Áprily Lajos: Miatyánk
Áprily Lajos: Nyugtalan égbolt
Áprily Lajos: Szállj, Ábel füstje
Áprily Lajos: Templom
Áprily Lajos: Új középkor
Áprily Lajos: Útravaló
Áprily Lajos: Útravaló
Arany János: Magyar Misi
Arany János: Reggeli ének
Arany János: Rendületlenül
Arany János: Segítsünk a hazán!
Árpás Károly: Élettapasztalatom
Ásgúthy Erzsébet: Add tovább a lángot!
Ásgúthy Erzsébet: Csatatér
Ásgúthy Erzsébet: Halottak napja volt …
Ásgúthy Erzsébet: Te voltál a galamb
B. Dombi Attila: MINDENSZENTEK TÁRSASÁGA
Babay József: Ének irgalomért
Babits Mihály: Isten gyertyája
Babits Mihály: Művész imája
Babits Mihály: Szolgád én nem lehettem…
Bágyoni Szabó István: Egy XXI. századi költőtáborhoz
Baja Mihály: Nincs párja a magyar lánynak…
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Belesodródunk a világháborúba, s benne továbbsodródunk
Bajza József: A hit
Bajza József: Sóhajtás
Baka István: Csak a szavak
Baka István: Én itt vagyok
Baka István: Gecsemáné
Baka István: Zsoltár
Balassi Bálint: A CXLVIII. zsoltár
Balassi Bálint: Bocsásd meg Úristen…*
Balázs Ferenc: Egymagamra maradtam
Balla Ignác: Találkozás a mélységben
Balla Ignác: Új Attilák
Balla Zsófia: Zsoltár
Baloghné Molnár Mária: Hazám!
Bán Aladár: Az első imádság
Bangha Béla SJ: Lehetséges-e a világot Krisztusnak visszahódítani?
Bangha Béla SJ.: A mohamedánokról és a zsidóságról
Bányai Kornél: Magyar inferno
Bányai Kornél: Magyar nász
Bárd Miklós: Isten-érzés
Bárd Oszkár: Az Isten színei
Bárd Oszkár: Én meg akarom magam tartani!
Bárd Oszkár: Jánosnak levele van Magdolnához
Bárdosi Németh János: Apám
Barkuti Jenő: A segély fa
Barkuti Jenő: Ady Endréről szólva…
Barkuti Jenő: Pilátus előtt
Barkuti Jenő: Rianás
báró Orczy Lőrinc: A magyar hazának
Bartalis János: A hó alatt nem alhat a vetés…
Bartalis János: Ez olyan idő
Bartalis János: Ima
Bartalis János: Isten – kedves
Bartalis János: Isten elébe letenni
Bartalis János: Isten kezében
Bartalis János: Isteni bölcsesség
Bartalis János: Kereslek
Bartalis János: Megpróbáltatásban
Bartalis János: Mondd el …
Bartha Miklós: Kazár földön
Bartók Lajos: A magyar ifjúsághoz
Bartók Lajos: Az első napsugár
Bartók Lajos: Az ifjú Magyarország
Batiz Dénes: Magyar hajnal felé
Batsányi János: A magyar író
Bazsó Dombi Attila görögkatolikus lelkipásztor beszéde a Sepsiszentgyörgyi Autonómia-rendezvényen*
Bazsó Dombi Attila: Isten vállalkozása; emberré lenni!
Bazsó Dombi Attila: Magyar köszöntés a hagyományos örmény karácsonyra
Bazsó-Dombi Attila: A Magyar Engesztelő Kápolna Isten akarata szerinti felépítése
Bede Anna: Csak a földön vannak csodák
Bella István: Halotti beszéd
Benedek Elek: Kis falumon néma csend ül...
Benyhe István: Társadalmi válságok
Berda József : Lecke a nyelvről
Berda József: A cseh-tót ivadék szól így
Berda József: Anyanyelvünk
Berda József: Budapesti gyónás
Berda József: Diákmisén
Berda József: Gondolkozzatok!
Berda József: Gyönyörű!
Berda József: Irgalmat!
Berda József: Isten
Berda József: Keresztelési köszöntőnek
Berda József: Köszönöm néktek az életem
Berda József: Madarak szavával szóló
Berda József: Nemzetsirató
Berda József: Öreg falusi pap
Berda József: Örök gyermek
Berda József: Sóhajról sóhajra
Berda József: Úrfelmutatás
Berda József: Vallomás
Berda József: Vespera Esztergomban
Berde Mária: A kereszt előtt
Berde Mária: Add meg Uram:
Berde Mária: Fehér ének
Berde Mária: Ima
Berde Mária: Törvény
Berzsenyi Dániel: A magyar
Bódás János: A „tökéletes” ember
Bódás János: Békesség néktek!
Bódás János: Csendes órán
Bódás János: Füst és fény
Bódás János: Irigylem az útszéli vándort
Bódás János: Károli Gáspár emlékezete
Bódás János: Lelkek parasztja
Bódás János: Nagy urak
Bódás János: Tövis
Bódás János: Vidám paraszt
Bodó István: Lelkem
Bodó István: Paraszt zsoltár
Bodor Aladár: A hallgató magyar
Bodosi György: Lejárt a világ
Borbély István: Az erdélyi magyar szépirodalom
Borka Géza: Bús regős ének
Bözödi György: A nagy vizsgálat
Bözödi György: Őszi hálaadás
Br. Bánffy-Máthé Mária: Ének a székely Végekről
Brasnyó István: Krónikus ének 1988-ból
Brassai Viktor: Rabság
Buda Ferenc: Himnusz haza
Buda Ferenc: Szólásért való ének
Büki Attila: IMA
Bulányi páter: Besúgás és az e világi ország törvényszerűsége, avagy a jézusi kétszerkettő
Cs. Szabó László: Kis népek hivatása
Cságoly Péterfia Béla: A kassai vértanúk 1995-ös szenté avatásának tanulságai
Cságoly Péterfia Béla: Orbán Viktor kormányzásának jobboldali- keresztény- konzervatív gyökerű filozófiai bírálata
Csajbók Lidike: Ima
Csanád Béla: Ecce homo
Csanád Béla: Misztérium
Csanád Béla: Zsoltár
Csata Ernő: A fájdalom, ahogy felszakad…
Csengey Dénes: Az új nemzeti szövetség pillanata
Cser László S. J.: A magyar szó dicsérete
Csighy Sándor: A hontalanhoz
Csighy Sándor: A magyar sors
Csighy Sándor: Betakart rózsák
Csighy Sándor: Bujdosó dala
Csighy Sándor: Krisztus
Csighy Sándor: Népem szószólója vagyok
Csighy Sándor: Szabolcsban én is ott vagyok Erdélyben
Csíki Sándor: Székely-magyar állampolgárság 2104-ben
Csiky Ágnes Mária: Áldás magyar nyelv
Csordás Nagy Dezső: Néni
Csuka Zoltán: Az ősök földjén
Csuka Zoltán: Balzsam
Csuka Zoltán: Könyörgés bölcs halálért
Czegő Zoltán: Nosztalgia
Czipott György: Kegyelem
Czipott György: Magyar…
Czipott György: Megváltás örök
Czóbel Minka: Czigány temetés
Czóbel Minka: Isten felé
Czóbel Minka: Krisztus
Czóbel Minka: Megnyugvás éneke
Dalmady Győző: A magyar lobogó
Dalmady Győző: A magyar szó
Dalmady Győző: Csak magyarok legyünk!
Dalmady Győző: Fel magyarom!
Dalmady Győző: Hazafiság és magyarság
Demeter Attila: Válság
Derzsi Sándor: A kezdet balladája
Dezső Eszter Éva: Hangulat
Dienes Eszter: Kétely
Dingha Béla: Hegyek között
Dinyés László: Kereszt
Diószeghy Dezső: Búzaszem
Diószeghy Dezső: Ma már tudom…
Diószeghy Dezső: Magyar, sorban
Diószeghy Dezső: Szonett Júdáshoz
Diószeghy Dezső: Vers egy kétezer éves ifjúról
Döbrentei Kornél: A rendíthetetlen lovag
Döbrentei Kornél: Amikor Madonnát játszik a céda
Döbrentei Kornél: Betilthatatlan szívdobogás
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen II.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen III.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen IV.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen IX.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen V.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen VI.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen VII.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen VIII.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen X.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen XI.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen XII.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen XIII.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen XIV.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen XV.
Dóczi Székely Gábor: Érintőlegesen XVI.
Dömötör Ilona: Amint Te akarod
Dömötör Ilona: Köd
Dömötör Tibor: Az Isten titka
Dr. Bakos Batu: Szent Korona – magyar küldetés a múltban és jelenben
Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska: Örmények karácsonya
Dr. Kerecseny János: Hitvány a fajtám
Dr. László Kálmán: Háborús ének.
Dr. Ölvedi László: Futóhomok
Dsida Jenő: Az utolsó miatyánk
Dsida Jenő: Gyónás Istennek
Dsida Jenő: Ha...
Dsida Jenő: Ismeretlen ember
Dsida Jenő: Ismeretlen ember
Dsida Jenő: Ki érti?
Dsida Jenő: Krisztus
Dsida Jenő: Krisztus
Dsida Jenő: Legyetek őszinték
Dsida Jenő: Mindent neked adok
Dsida Jenő: Ó, ember...
Dsida Jenő: Töprengés
Dudás Kálmán: Bizalommal és töredelmesen
Dura Máté: A hazaszeretetről
Dutka Ákos: A Kárpátok dala
Dutka Ákos: A magyar dal
Dutka Ákos: Az élet kútja
Dutka Ákos: Az Isten örök és egy egyedül
Dutka Ákos: Magyar szavunk siratója
Ébredezünk-e csipkerózsika álmunkból?
Egyed Emese: Köszöntő
Éltes Enikő: Hit
Emőd Tamás: Magyar legenda
Endrődi Sándor: Dicsértessék az Úr Jézus!
Endrődi Sándor: Finále
Endrődi Sándor: Ha látok nyomorultat…
Endrődi Sándor: Isten
Endrődi Sándor: Isten dolga
Endrődi Sándor: Jézus
Endrődi Sándor: Párbeszéd
Erdélyi János: Intés
Erdélyi János: Kassai hajdú
Erdélyi János: Nemzeti zászló
Erdélyi József: Az én országom
Erdélyi József: Illés szekere
Erdélyi József: Keresztút
Erdélyi József: Köszönet
Erdélyi József: Magyarország
Erdélyi József: Nyári rapszódia
Erdélyi József: Szeretet
Erdélyi József: Ünnepi beszéd
Erdélyi József: Út
Erdélyi Tibor: A magyar harcos bátran énekel
Erdélyi Tibor: Egyetlen haza
Erdélyi Tibor: Feszülnek a húrok
Erdélyi Tibor: Isten nyoszolyáján
ÉRINTŐLEGESEN - Dóczi Székely Gábor e havi jegyzete
Falu Tamás: Csak háború ne legyen
Falu Tamás: Egyszerű imádság
Falu Tamás: Holnap
Falu Tamás: Ima
Falu Tamás: Imádság előre
Falu Tamás: Istenáldás
Falu Tamás: Magyar bánat
Falu Tamás: Megfeszített
Falu Tamás: Mi a haza?
Falu Tamás: Mi a haza?
Falu Tamás: Öregasszony imádkozik
Falu Tamás: Tengernek születtem
Faludi Ferenc: Az Úr Jézushoz
Farcádi Sándor: Hun hegyek fölött
Farcádi Sándor: Székely szántó
Farcádi Sándor: Új élet kezdetén
Farkas Antal: Szegény legények dala
Farkas Árpád: Zsoltár
Fáy Ferenc: A harminchárom éves Krisztus és én
Fáy Ferenc: Imádság, hajnali fényben
Fáy Ferenc: Kivégzés
Fáy Ferenc: Ruhátlanul
Fáy Ferenc: Tiborc új éneke
Fazekas Lajos: Énekkel szeretlek
Fehér Ferenc: Baranyai ének
Fehér Tibor: Örök bú
Féja Géza: Szent István népe
Fekete István: Múltunk és nyelvünk
Finta Gerő: Sátor alatt
Finta Zoltán: Megírom, amiket látok
Flórián Tibor: Bölcsőmtől síromig
Flórián Tibor: Mindenki testvérem nekem
Flórián Tibor: Végtelen békességgel
Földváry Miklós István: A hagyományos római /un. tridenti/ liturgia
fr. Dr. Barsi Balázs O.F.M.: Reményben élő ádventi Egyház vagyunk
Füst Milán: A magyarokhoz
Füst Milán: Magyar könyörgés
Gaál Béla: Alázat himnusza
Gaál Béla: Alázat himnusza
Gács Demeter: Ember
Gács Demeter: Jó volna
Gács Demeter: Misztérium
Gál Éva Emese: Fohász
Garai Gábor: Magyarul
Garay János: A hetyke huszárok
Garay János: Hit, remény és szeretet
Garay János: Unio
Gárdonyi Géza: Az öreghonvéd
Gárdonyi Géza: Esti harangszó
Gáspár Jenő: Gyónás
Gavallér János: Az uralkodó zűrzavar
Gavallér János: Lélekzsarnokság
Gellért Sándor: Virraszt az Isten
Gérecz Attila: Boldog Özséb himnusz
Gittai István: Pipacs
Gömöri György: Attila sírja
Gr. Szapáry Hadik Etelka: Ketten vagyunk
Gracza János: Az én imádságom
Gracza János: De jó volna megpihenni!
Gulyás Pál: A Biblia siratása
Gulyás Pál: Ez itt a tér
Gulyás Pál: Mit akar a világ?
Gyarmath B. János: Édes szülő hazánk…
Gyökössy Endre: Dorgálj meg bennünket, Úristen
Gyökössy Endre: Imádkozom
Gyökössy Endre: Zsoltár a háborúban
Gyóni Géza: Amit szerettem volna
Gyóni Géza: Én bús utam
Gyóni Géza: Jézus
Gyóni Géza: Latrok között
Gyóni Géza: Magyar rónán
Gyóni Géza: Sírvers
Gyóni Géza: Sírvers (2)
Gyóni Géza: Térjetek meg
Gyóni Géza: Tiborc is elment
Gyóni Géza: Vallás
Gyóni Géza: Zsoltár
Györe Imre: Fohász
Győry Dezső: Férfiének Európa romjain
Győry Dezső: Ha egyszer elfogyunk
Gyulai Pál: A székelyek
Gyulai Pál: Áldjon meg az Isten
Gyurkovics Tibor: Táv
Habán Mihály: Átlényegülés
Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem
Hangay Sándor: Él a magyarság
Hangay Sándor: Könyörgés Szűz Máriához
Hangay Sándor: Magyar csillagok
Harangodi Nagy András: Magyar zászló
Harsányi Lajos: A fekete szél
Harsányi Lajos: A hűség dicsérete
Harsányi Lajos: A magyar pap
Harsányi Lajos: Az öröm piros miséi
Harsányi Lajos: Bölcsődal
Harsányi Lajos: Fegyverletétel
Harsányi Lajos: Jézus eljött hozzám
Harsányi Lajos: Légy büszke, hogy magyar vagy!
Harsányi Lajos: Magyarok a Tiszánál
Harsányi Lajos: Nem kötök békét
Harsányi Lajos: Tragikus magyar
Harsányi Lajos: Vers az égi asszonyhoz
Harsányi Lajos: Vigília
Harsányi Zsolt: Két magyar
Harsányi Zsolt: Választás
Határ Győző: Jóisten
Hegyi Béla: Isten egyedül van
Hegyi Endre: Új Szodoma
Heltai Gáspár: Kilencvennyolcadik fabula
Heltai Jenő: Ima
Herczeg Ferenc: „Könnyű az uraknak!”
Herczeg Ferenc: „Vitam et sanguinem!”
Herczeg Ferenc: A szerződések szentsége
Herczeg Ferenc: Az „utolsó magyar”
Herczeg Ferenc: Az utolsó vacsora: az emberiség életének egyik csúcspontja
Herczeg Ferenc: Békeszerződés
Herczeg Ferenc: Dunai blokk?
Herczeg Ferenc: Hadjárat az igazság ellen
Herczeg Ferenc: Mozduljon meg az ország
Herczeg Ferenc: Nagyhatalmi paktum I.
Herczeg Ferenc: Nagyhatalmi paktum II.
Herczeg Ferenc: Prágai demokrácia
Herczeg Ferenc: Rossz politika
Herczeg Ferenc: Sir Austen Chamberlain és a revízió
Herczeg Ferenc: Tavaszi gondolatok
Herczeg Ferenc: Vörös veszedelem
Hervay Gizella: Hazatérés
Hervay Gizella: Leltár
Hervay Gizella: Pieta
Hontvári Szabó Lajos: Jégcsapok
Horváth Béla: A bencések balladája
Horváth Béla: Tán Isten ujja
Horváth Imre: A mélységből
Horváth Imre: Az én Istenem
Horváth Imre: Isten rámsújt
Horváth Imre: Magyar imádság
Horváth István: Fest a sátán
Horváth János: Hazamegyek
Horváth Ödön: Sokan eltávoztak
Hunyor Tamás: Ima
Huzella Ödön: Ki boldog?
Huzella Ödön: Krisztust prédikálom
Illésfalvy Szabó József: Szülőfalum tája
Illyés Gyula: Lapda
Illyés Gyula: Magyar a csapások alatt
Illyés Gyula: Magyar vagy?
Illyés Gyula: Peroráció: záróbeszéd
Illyés Gyula: Szadisták és genocidák
Imecs Béla: Messzeség
Imrek Sámuel: Harcok idején
Inczédi László: A magyar nyelv
Indali Gyula: A honvédek
ISTEN ES A SZŰZANYA KIENGESZTELŐDÉSRE SZÓLÍTJÁK MÁRIA ORSZÁGA NÉPEIT!
Iváni Rella: Jani
Jagos István Róbert: Adjon az Isten
Jagos István Róbert: Hontalanul
Jagos István Róbert: Táltos ének
Jakab Ödön: A magyar paraszt
Jakab Ödön: A tűz legendája
Jakab Ödön: Könyörgés
Jankovich Ferenc: Epilógus
Jankovics Marcell: Hajótöröttek üzenése
Jánosházy György: Dómban
Jánosi Gusztáv: Ne féltsétek a magyart
Jánosy István: Óda
Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban
Jékely Zoltán: Az én országom
Jékely Zoltán: Imádság
Jócsik Lajos: Demokrácia és a nemzetiségek
Jókai Mór: Igen sok magyar úr emlékkönyvébe
Jókai Mór: Magyar divat
Jókai Mór: Ne csüggedj
Jóna Dávid :Az élet szövete II.
Jóna Dávid: Az élet szövete
Jóna Dávid: Az élet szövete III.
Jóna Dávid: Egy sima, egy fordított
Joós Ferenc: Tanyai ember élete
Jozgits János: A Hazához
Józsa Péter Pál: Huszárik halála az Elégia tükrében
József Attila: Anyám kun volt…
József Attila: Arany
József Attila: Csöndes estéli zsoltár
József Attila: Egyszerű ez
József Attila: Imádság megfáradtaknak
József Attila: Isten
József Attila: Istenem
József Attila: Lopók között szegényember
József Attila: Magyarok
József Attila: Nem emel föl
József Attila: Sárga füvek
József Attila: Uram!
József Attila: Uram!
Juhász Árpád: Riadó
Juhász Ferenc: Himnusz töredék
Juhász Gyula: A szabad jövő lovagjai
Juhász Gyula: A szabad jövő lovagjai
Juhász Gyula: Ballada a honi tájakról
Juhász Gyula: Csönd
Juhász Gyula: Egy hangszer voltam…
Juhász Gyula: Isten kezében
Juhász Gyula: Magyar áfium
Juhász Gyula: Magyar mezítlábas
Juhász Gyula: Magyar vigasság
Juhász Gyula: Magyar…
Juhász Gyula: Mindenkinek
Juhász Gyula: Venit summa dies...
Julius Evola: Felvillanások!
Kabós Éva: És háborúba készülnek a népek
Kabós Éva: Romok felett
Kacsó Sándor: Imádság
Kanizsa József: A Hit ereje
Kannás Alajos: Egyedül
Kannás Alajos: Földi feltámadás
Kannás Alajos: Kormos kövek
Kannás Alajos: Magyar csillag
Kannás Alajos: Magyar Golgota
Kannás Alajos: Vesszen a magyar?
Kányádi Sándor: A XC. zsoltár
Kányádi Sándor: Esti gyónás
Kányádi Sándor: Gyermekkor
Kányádi Sándor: Invokáció
Kányádi Sándor: Isten háta mögött
Kányádi Sándor: Isten sírján
Kányádi Sándor: Mert félek
Kányádi Sándor: Sóhajtás
Karácsony Sándor: Egyetem Kolozsvárott
Karinthy Frigyes: Levél
Károlyi Amy: Hit
Kató A. János: Ima
Képes Géza: Igen de
Kerecsendi Kiss Márton: Nyugovó
Kerényi Frigyes: A hazához
Kerényi Grácia: Hazám földje
Keresztes Lajos: Tetszhalott
Kéri Edit: Márton Áron és az erdélyi határok
Kersék János: Templomcsend
Kisfábián Béla: Ezt megtartani…
Kisfaludy Károly: A hazafi
Kiss Ferencné Forgon Margit: Hálaadás
Kiss Gyula: Magyar harangok
Kiss Jenő: Kőből kibomló arc
Kiss Jenő: Ma még Péter vagyok
Kiss Jenő: Mise a Gizella-templomban
Kiss Jenő: Zsoltár
Kiss Menyhért: Bíztatás
Kiss Menyhért: Censztochói legenda
Kiss Menyhért: Csak néhány szót még…
Kiss Menyhért: Magyarok
Kiss Menyhért: Utolsó üzenet
Kissné Tóth Lenke: Krisztus ma is jár
Komjáthy Aladár: Szegénység sziklája
Komjáthy Jenő: Magyar vagyok
Kompolthy Tivadar: Amerikában
Köpeczi Boóz-Deák Albert: Én édes kis hazám…
Környei Elek: Isten hegedűje
Környey Paula: Kísértés hegyén
Kórosy Lajos: Még porszem se vagy
Kosáryné Réz Lola: Az ablak mellett
Kosztolányi Angéla: Ének Jézus szent Nevéről
Kosztolányi Angéla: Isten költője
Kosztolányi Dezső: Életre-halálra
Kosztolányi Dezső: Haragszik az Isten
Kosztolányi Dezső: Magyar vagyok, minthogy magyarul írok…
Kosztolányi Dezső: Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok.
Kosztolányi Dezső: Zászló
Kovách Ferenc: Magyar földön
Kovács András Ferenc: Kiben Máriát dicséri
Kovács András Ferenc: Psalmus Transsylvanicus
Kovács Imre: Parasztok, írók, programok
Kovács István: Beolvasztás
Kövér Erzsébet: Kis versek Istenhez
Kozma Andor: Esti köszöntő
Kriza János: Erdővidék az én hazám
Kunoss Endre: Kitárom reszkető karom
Kunszentmártoni Molnár István: Uram adj
Kuthy István: Európa
L. Dr. Kiss Ibolya: Az én uram
Lampért Géza: A vitéz
Lampérth Géza: Fergeteg volt
Lampérth Géza: Hit és honszeretet
Lampérth Géza: Sursum corda!
Langmár János: Kit illet köszönet?
Lászlóffy Aladár: Örmény rekviem
Lászlóffy Csaba: Anyanyelv
Legifj. Szász Károly: Mi az Isten?
Lendvai István: Ahasvér
Lendvai István: Dunai ének
Lendvai István: Magyar rapszódia
Lendvai István: Székely kapu
Lendvai István: Szűz Mária bölcsődala
Lenkei Henrik: Mária kesergése
Lévay József: Él-e még egy magyar?
Lipcsey Ádám: Üdvözlégy Mária!
Listius László: A nemes Magyarország címeréhez
Lisznyai Kálmán: Édes hazám…
Lisznyai Kálmán: Hazám képe
Lisznyai Kálmán: Magyar vendégszeretet
Londesz Elek: Tűnődés a csukott kapu előtt
Lukács György[alias Georg Löwinger] filozófus, a rombolás apostola
M. Szabó Magda: Üzent a földem
Madách Imre - Keresztury Dezső: Csák végnapjai
Madách Imre: Nem féltelek hazám!
Madai Gyula: A magyar ló
Madai Gyula: Istenhez közel
Mády Ferenc: Romlott hazafiság
Maghy Zoltán: Paraszt
Magyar Bálint: Imádság a hazáért
Magyar János: Tisztelendő lelki Atyám…
Magyari Lajos: Újmagyar Mária-siralom
Magyarnak lenni tudod mit jelent?
Major Zala Lajos: Ima ablaknyitáskor
Major Zala Lajos: Megmaradási ima
Majtényi Flóra: Kereszt a vadonban
Makay Ida: Hitetlen ima
Makay Ida: Hozzád, Érted
Makkai Sándor: Leszámolás
Malom Lujza: Hattyúdal
Márai Sándor: Az Isten szól
Marconnay Tibor: Isten I
Marconnay Tibor: Isten II
Marconnay Tibor: Mi magyarok vagyunk
Marconnay Tibor: Világ Páncélja Lenni!
Mária Margit: Az én Krisztusom!
Mária Margit: Sorsom osztályosának
Marsall László: Magyarnak lenni
Mártír a mártírokért - Mindszenty bíboros hercegprímás levele Riesz Istvánhoz
Mártonvölgyi László: Pálos klastrom a halovány hold alatt
Matók Leó: Előre hát bajtársak
Mécs László: A csőcselék
Mécs László: A síp
Mécs László: De profundis!
Mécs László: Fiatal magyaroknak írtam
Mécs László: Hajnali harangszó
Mécs László: Hajnali harangszó
Mécs László: Valaki imádkozik értem
Mécs László: Veni Sancte Spiritus
Mécs László: Vetkőzik az erdő
Medgyes Lajos: Erdély sorsa
Méliusz József: Magyar július
Mendöl Ilona: Áldott a magvető
Mentes Mihály: Az imádság
Mentes Mihály: Bátornak kell látszani
Mentes Mihály: Harmatcsepp és Isten
Mentes Mihály: Isten a kaptár
Mentes Mihály: Isten rabságában
Mentes Mihály: Könyörgés engeszteléssel
Mentes Mihály: Krisztus és a gyermek
Mentes Mihály: Lázban
Mentes Mihály: Minek félsz, kicsiny hitű?
Merényi Gyula: Eljövendő nótás magyarság
Mihályi Molnár László: Mű és érték
Miklós Elemér: Péterke imája
Miklós Jenő: A magyar vers
Miklós Jenő: Csillagtól a keresztig
Miklós Jenő: Isten vetése
Mikó Eszter: Vége a dőzsölésnek, nem nótázhatnak mán több szent éneket!
MILLENIUMI FOHÁSZ
Mindszenty József: »Vagyok aki vagyok.«
Mindszenty József: A Mária-tisztelet nemzeti örökségünk
Mindszenty József: A nemzeti engesztelési mozgalom elindításakor
Mindszenty József: A prímás válasza a kommunista támadásokra
Mindszenty József: A száműzöttekhez
Mindszenty József: A világ sója
Mindszenty József: Bécs Szent István király ünnepén
Mindszenty József: Karácsonyi szentbeszéd
Mindszenty József: Körlevél Kanada és az USA magyarjaihoz
Mindszenty József: Magyarország Nagyasszonya
Mindszenty József: Pásztorlevél a deportálásokról
Mindszenty József: Segítse a magyar a magyart!
Mindszenty József: Szeretet és keresztviselés
Mindszenty József: Úrnapi szentbeszéd
Missuray-Krúg Lajos: Véderdőn
Mohácsi Jenő: Magyar paraszt
Mohácsi Jenő: Magyar paraszt
Móra István: Kenyérszegéskor
Móra László: Istenhez utazóban
Móra László: Magyar zászló
Móra László: Ünnepi ének
Móricz Zsigmond: Bujdosó kurucok éneke
Móricz Zsigmond: Kesergő
Nagy Emma: Jeremiád
Nagy Emma: Megkötözve
Nagy Emma: Testvérem, mondd...!
Nagy Gáspár: A vers
Nagy Gáspár: Hétparancsolat
Nagy Gáspár: Ima
Nagy Gáspár: Itt van az idő
Nagy Gáspár: Megadtad Uram
Nagy Gáspár: Te Deum
Nagy Gáspár: Valaki ír a kezeddel
Nagy Imre: Lócsontváz a pusztán
Nagy László: Itthon vagyok
Nagy Méda: Hiába sírsz, asszony!
Nagy Méda: Himnusz a nyárban
Nagy Méda: Jézus szobra előtt
Nagy Méda: Könyörög az erdő s vele az asszony
Nagy Méda: Mária
Nagy Méda: Mint ruháid gyöngyét…
Nagy Méda: Sajnállak ember…
Nagy Zoltán Mihály: Magyar ének
Négyesy Irén: Jó lenne megfogni végre egymás kezét…
Nemes Nagy Ágnes: A tárgy fölött
Nemes Nagy Ágnes: Hasonlat
Németh István: Kiáltás a mélyből
Németh István: Miért kerestél?
Németh László; Jelszó: Petőfi
Németh László: A kritika feladatai
Németh László: A magyar rádió feladatai
Németh László: Kisebbségből kisebbségbe
Németh László: Magyar radikalizmus (2. rész)
Németh László: Magyar radikalizmus (I. rész)
Németh László: Magyarok Romániában
Németh László: Népiesség és népiség
Németh László: Petőfi Sándor
Nyílt levél Orbán Viktornak!
Nyirő Józseffel erről-arról [L. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról [LI. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról [LII. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról [LIII. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról [XIX. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról [XVI. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról [XXIV. rész]
Nyírő Józseffel erről-arról XXIII. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLI. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLIII. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLIV. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLIX. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLV. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLVI. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XLVIII. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. [XX. rész]
Nyirő Józseffel erről-arról. /VI. rész/
Nyirő Józseffel erről-arról. II. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. V. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XII. rész
Nyírő Józseffel erről-arról. XIII. rész
Nyírő Józseffel erről-arról. XIV. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XL. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XLII. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XV. rész
Nyírő Józseffel erről-arról. XVIII. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXI. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXIX. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXV. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXVI. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXVII. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXVIII. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXX. rész
Nyirő Józseffel erről-arról. XXXI. rész
Nyirő Józseffel erről-arról.[XLVII. rész]
Nyirő Józseffel erről, arról. XI. rész
Nyírő Józseffel, erről-arról [XVII. rész]
Nyirő Józseffel, erről-arról. I. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. III. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. IV. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. IX. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. VII. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. VIII. rész
Nyirő Józseffel, erről-arról. X. rész
Ölbey Irén: Angyalének mennybemenetel napján
Ölbey Irén: Dicsőséges rózsafüzér
Ölbey Irén: Ha elfelejtenék
Ölbey Irén: Hit, remény, szeretet
Ölbey Irén: Isten
Ölbey Irén: Könyörgés jó papokért
Ölbey Irén: Magyarságom
Ölbey Irén: Mária és Márta
Ölbey Irén: Vers
Olosz Lajos: Ecce homo
Olosz Lajos: El fog jönni az ő országa
Olosz Lajos: Ima
Olosz Lajos: Könyörtelen mesék
Olosz Lajos: Néma kürt
Olosz Lajos: Pietás
Olosz Lajos: Testvéri szó
Olosz Lajos: Utolsó hit
Ölvedi László: Az Isten felé
Ölvedi László: Könyörgés a fájdalomért
Ölvedi László: Magyar virág: az őszirózsa
Ölvedi László: Magyarságom
Ölvedi László: Miatyánkom
Ölvedi László: Minek éljek?
Ormos Iván: Leáldozó nap
Orpeus / Felvidék/: A magyar költő hivatása
Őstörténet - másképpen
Ősz Iván: Sudarazás
P. Pál Ödön: Otthon
P. Tewrewk Emil: Az ínség dala
Paizs Tibor: Szemek
Pakocs Károly: Esti imádságom
Pakocs Károly: Hajnalcsillag
Pakocs Károly: Hegytetőn
Pakocs Károly: Királyi nász
Pakocs Károly: Krisztus forradalmárai
Pakocs Károly: Megadom magamat neked, Isten
Pákolitz István: Gyökér
Palágyi Lajos: Magyar végzet
Palágyi Lajos: Magyar végzet (2)
Palágyi Lajos: Sok magyar
Pálóczi Horváth Ádám: Magyar tánc
Palotai Gyula: Szentháromság
Pap József: Jöjj zsoltáros Isten
Peterdi Andor: A magyar faluk…
Petőfi Sándor: Honfidal
Petőfi Sándor: Imádságom
Petőfi Sándor: Kereszt
Petőfi Sándor: Mért nem születtem ezer év előtt?
Petri Mór: Harangszó
Petri Mór: Hitet!
Petri Mór: Magyar dal
Petri Mór: Régi utakon
Petrőczi Éva: A hervatói fatemplom
Petrovics Pál: Honépítők
Pilinszky János: Az ember itt
Pilinszky János: Egy életen keresztül
Pilinszky János: Fokról fokra
Pilinszky János: Igen, a lomb
Pilinszky János: Ismerem
Pilinszky János: Kérdés
Pilinszky János: Majd elnézem
Pilinszky János: Milyen felemás
Pilinszky János: Zsolozsma
Pilinszky János: Zsoltár
Podolszki József: Hiszek a megváltóban
Pósa Lajos: Áldja meg az Isten
Pósa Lajos: De keserű a magyar nép kenyere!
Pósa Lajos: Feltámadás
Pósa Lajos: Mi a haza?
Prohászka Ottokár: „Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra”
Prohászka Ottokár: «Ha nem lesztek…»
Prohászka Ottokár: «Kit tartasz nagyobbnak?»
Prohászka Ottokár: «Minden lehetséges a hívőnek»
Prohászka Ottokár: A bűnbocsánat szentsége I.
Prohászka Ottokár: A bűnbocsánat szentsége II.
Prohászka Ottokár: A Jézus-Szíve-áhítatnak célja
Prohászka Ottokár: A mindenség érzelmeivel és az Istenség gyönyörűségével
Prohászka Ottokár: A szív az embernek mértéke
Prohászka Ottokár: A Táboron
Prohászka Ottokár: A tradíció elve nemzetben s egyházban
Prohászka Ottokár: Adósod vagyok, Uram!
Prohászka Ottokár: Az egyszerűség iskolája
Prohászka Ottokár: Az élet és szeretet dala
Prohászka Ottokár: Gyermeki lelkületem örömei
Prohászka Ottokár: Halálra készen lenni
Prohászka Ottokár: Jézus a jó pásztor
Prohászka Ottokár: Jézus imádkozni tanít
Prohászka Ottokár: Jézus ördögöt űz ki
Prohászka Ottokár: Jézus Szíve, Krisztus szeretetének jelképe és orgánuma
Prohászka Ottokár: Jézus, a lelkek vendége
Prohászka Ottokár: Jöjjetek hozzám…
Prohászka Ottokár: Készület a Szentlélek eljövetelére
Prohászka Ottokár: Krisztus leigázta a rosszat
Prohászka Ottokár: Lemondás nélkül nincs lelkiség
Prohászka Ottokár: Mea culpa…!
Prohászka Ottokár: Szent studium
Prohászka Ottokár: Szíveken át Isten felé
Prohászka Ottokár: Szíveken át Isten felé (II. rész)
Prohászka Ottokár: Szociáldemokrácia és katolikus egyház
Prónai Antal: Rákóczi zászlója
Puszta Sándor: Donum
Puszta Sándor: Fohász
Puszta Sándor: Fölajánlás
Puszta Sándor: Imádság
Puszta Sándor: Legvégső imám
Puszta Sándor: Meszesgödör és megdicsőülés
Puszta Sándor: Tékozló fiú
R. Berde Mária: Irgalom
R. Berde Mária: Sirály
R. Berde Mária: Terem az ember
R.Berde Mária: Minden helyett
Rab Zsuzsa: A XC. zsoltárra
Rab Zsuzsa: Első világháborús emlékművek
Rab Zsuzsa: Haza
Rab Zsuzsa: Kereszt
Rab Zsuzsa: Keserű zsoltár
Rab Zsuzsa: Miatyánk
Ráday Pál gróf: Az Atyaisten dicsérete
Radnóti Miklós: Erőltetett menet
Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat
Radó Antal: Kivándorlók
Rajka Teréz: Karácson napján
Rajka Teréz: Magyar leány
Rákos Sándor: Sirató
Rakovszky Iván: Számkivetve
Rakovszky József: Honvágy
Rakovszky József: Istennél
Rakovszky József: Ma újra
Ratkó József: Egy ágyon, egy kenyéren
Reményik Sándor: A döblingi tébolyda árnyai
Reményik Sándor: A lehetetlenség kapujában
Reményik Sándor: A Te akaratod
Reményik Sándor: Ahogy lehet
Reményik Sándor: Angelus
Reményik Sándor: Az álorcás magyar
Reményik Sándor: Az eljövendőt várom...
Reményik Sándor: Az ige
Reményik Sándor: Az utolsó mondat problémája
Reményik Sándor: Béke
Reményik Sándor: Csak te…
Reményik Sándor: Csendes csodák
Reményik Sándor: Egyszer talán majd mégis vége lesz
Reményik Sándor: Hét vezér
Reményik Sándor: Isten
Reményik Sándor: Isten
Reményik Sándor: Istenarc
Reményik Sándor: Mi a magyar?
Reményik Sándor: Mindennapi rózsáinkat...
Reményik Sándor: Ne ítélj
Reményik Sándor: Nébó hegyén
Reményik Sándor: Processio
Reményik Sándor: Szeresd az Istent s tégy, amit akarsz
Reményik Sándor: Tépelődés a Sinai-hegyen
Reményik Sándor: Üres kardhüvely szól
Reményik Sándor: Utolsó munkás
Reményik Sándor: Vissza
Reményik Sándor: Zöld csillagok
Reviczky Gyula: Imádságom
Reviczky Gyula: Imakönyvem
Reviczky Gyula: Imakönyvem
Reviczky Gyula: Intés
Reviczky Gyula: Isten
Reviczky Gyula: Magyar lány
Reviczky Gyula: Magyar virtus
Reviczky Gyula: Miatyánk
Reviczky Mária: Önnön bűnével
Rolla Margit: Bizony mondom néked…
Rónai Mihály András: Itthon
Rónay György: A hajós hazatérése
Rónay György: Ars poetica
Rónay György: Dal
Rónay György: Egy budai kolostorban
Rónay György: Jelenlét
Rónay György: Lábadozás
Rozman József: Keresztes vitézek
Rózsásné Flatt Zsóka: Ahogy az Úr akarja
Rózsásné Flatt Zsóka: Dicséret, dicsőség, hála…
Rudnyánszky Gyula: Egy perc
Rudnyánszky Gyula: Isten
Rudnyánszky Gyula: Isten áldása
Saághyné Zórád Eta: A hit
Saáry Éva: Akkor is
Saáry Éva: Istentisztelet
Sáfáry László: Véreim
Sághy Ferencné Zórád Eta: Megpihenek nálad
Sajó Sándor: A felföld
Sajó Sándor: A hit
Sajó Sándor: A veréb
Sajó Sándor: Az utolsó magyar
Sajó Sándor: E rab föld mind az én hazám
Sajó Sándor: Hegedűnek száraz fája…
Sajó Sándor: Keresztfához megyek…
Sajó Sándor: Magyarnak születtem
Sajó Sándor: Magyarnak születtem
Sajó Sándor: Magyarok harca
Sajó Sándor: Mikor az erdő halk szellője lebben
Sajó Sándor: Mikor az erdő halk szellője lebben…
Sajó Sándor: Nem akarok gyáva csendet…
Sajó Sándor: Nem vagyok én forradalmár
Sajó Sándor: Örök bánat
Sajó Sándor: Rab Magyar
Sajó Sándor: Rendületlenül
Sajó Sándor: Tárogató
Salamon Ernő: Üdvözlet hazatéréskor
Sándor Judit: A konkoly
Sántha György: Isten cséplőgépje
Sárkány Kálmánné: Megritkult sorok
Sárközi György: Angyalok harca
Sárközi György: Az ismeretlen világ
Sárközi György: Higgy a csodában!
Sárközi György: Mindhalálig
Sárközi György: Országúti szent
Sárközi György: Parancs
Sárosi Árpád: A vén huszár
Sas Ede: Számkivetés
Sértő Kálmán: Béreslakások
Sértő Kálmán: El kell menni
Sértő Kálmán: Halálgólya
Sértő Kálmán: Magyar imádság a pusztán
Sértő Kálmán: Magyarország
Sértő Kálmán: Mezítlábas ember
Sértő Kálmán: Rab verseim börtöne előtt
Sértő Kálmán: Rabság
Sidló András: Csendes elődeim
Sík Sándor: A messze húzott zivatar nyomában
Sík Sándor: Az Andocsi Máriához
Sík Sándor: Az Isten fiatal
Sík Sándor: Az Isten ölében
Sík Sándor: Búzavirág
Sík Sándor: Dunapart és cella
Sík Sándor: Ezeréves dallam
Sík Sándor: Földindulás
Sík Sándor: Három sóhajtás
Sík Sándor: Isten érkezése
Sík Sándor: Köszönjük meg a mái kenyerünket
Sík Sándor: Ma élünk még
Sík Sándor: Megértettem, hogy kenyérnek születtem
Sík Sándor: Mit mondanál?
Sík Sándor: Ne félj!
Sík Sándor: Székely pap
Sík Sándor: Te Deum
Sík Sándor: Tenni, tenni
Sík Sándor: Úrfelmutatás előtt
Simándi Ágnes: Visszatérni
Simon Valentine: Vihar van
Simonyi Imre: A hazáról az utolsó szó jogán
Simonyi Imre: Történelmi lecke
Sinka István: A vádló hangja
Sinka István: A vádló hangja
Sinka István: Ádám a halmon
Sinka István: Adtál neki érte tetőt
Sinka István: Az Isten
Sinka István: Biztató balsors idején
Sinka István: Bűnre vágyó angyal
Sinka István: Fénylik Magyarország…
Sinka István: Fohász
Sinka István: Hazug, loncsos „Béke pap”
Sinka István: Hős katona… hogy is híjják?
Sinka István: Íme a hazám
Sinka István: Isten
Sinka István: Isten
Sinka István: Jézus örökre elhagyja Názáretet
Sinka István: Magyar remények himnusza
Sinka István: Magyar táj képekkel
Sinka István: Magyar vendégek
Sinka István: Pillangók Imériben
Sinka István: Sárcsillag
Sinka István: Síromból kiáltó
Sinka István: Szegény ország naplementjén
Sinka István: Szeretőért – szerencséért…
Sinka István: Végvári legények
Sipos Domokos: Megszületett
Somló Sári: A magyarhoz…
Somló Sári: Föltámadásra
Somló Sári: Ha lehullnak…
Somló Sári: Magyar vagy!…
Somló Sári: Szent anyaföld
Somló Sári: Tomboljatok!
Somogyvári Gyula: A fiú
Stetka Éva: Ha…
Sujánszky Antal: A kereszt
Sükei Károly: A fecske
Sulyok Vince: Hazád és anyanyelved
sz. Fehér Ferenc: A mi zászlónk
Sz. Márta Mária: Ne csüggedj!
Sz. Márta Mária: Nem kell tudás
Szabédi László: Minek örülök
Szabó Dezső: A Gellérthegyen /1. rész/
Szabó Dezső: A Gellérthegyen /2. rész/
Szabó Dezső: Tiborc könyörög
Szabó Ferenc: Hajnali mise
Szabó Gyula: A magyarról
Szabó Lőrinc: A tiszabecsi tiszteletes
Szabó Lőrinc: Apa és fiú
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért
Szabó Lőrinc: Misztikus hódolat
Szabó Lőrinc: Örök ösztönzőm, áldott Anyaföld!
Szabó Lőrinc: Szédület
Szabolcska Mihály: Új megváltók
Szakál Gábor: Barguzintól a Kerepesi temetőig
Számadó Ernő: Ballada a Dorongos-tetőn
Számadó Ernő: Paraszt igric kesergője
Szántó Róbert: Epilógus
Szántó Róbert: Isten!
Szarvas Pál: Magyar Isten
Szász Béla: Egy édes hang
Szász Károly: Az enyedi temetőben
Szász Károly: Két honvéd
Szász Károly: Madárfészek a templomban
Szász Péter Domonkos: Hivatás
Szász Péter Domonkos: Keresztút
Szathmáry István: A híd
Szávay Gyula: A szív
Szávay Gyula: Zászlóavatásra
Szécsi Margit: Fehér galambot
Szedő Dénes: Hartyáni feszület
Székely László: Az én imám
Székely Magda: Zsoltár
Szekey Andorné: Fohász
Szeleczky Zita: Ima
Szemlér Ferenc: Hangszóró
Szemlér Ferenc: Katona
Szemlér Ferenc: Könyörgés szelídségért
Szemlér Ferenc: Megnyugvás
Szemlér Ferenc: Utolsó szavak
Szenes Erzsi: Pörben az Úrral…
Szentimrei Jenő: De profundis
Szentimrei Jenő: Imádság roham után
Szentimrei Jenő: Miatyánk ki vagy a legárvább
Szentimrei Jenő: Minden kuszább
Szentimrei Jenő: Szomjazom
Szentmihályi Szabó Péter: A költő dalszöveget ír
Szentmihályi Szabó Péter: Csontváz zenekar
Szentmihályi Szabó Péter: Kelet-európai indián
Szentmihályi Szabó Péter: Magyarok
Szentmihályi Szabó Péter: Térdre, magyar!
Szép Ernő: Imádság
Szeredai-Gruber Károly: Ima
Szigethy Ferenc: Ha szellő kél…
Szigethy Ferenc: Magyar parasztok
Szigethy Ferenc: Test és lélek
Szilágyi Domokos: Kyrie
Szilágyi Domokos: Meštovič: Jób
Szöllősi Zoltán: Szatmárcseke
Szombati-Szabó István: Imádság vénség ellen
Szombati-Szabó István: Isten
Szombati-Szabó István: Jób
Szőnyi Gyula: Magyar földön születtem én
Szuhai Antal: Mikor az est leszáll…
Szulik József: Jézus szíve
Szulik József: Krisztus a Golgotán
Taar Margit: Bűn mécsesénél
Takáts Gyula: A látványon túl
Takáts Gyula: Élővé zöldülő
Takáts Gyula: Ott vagy
Tamás István: A kokárda
Tamás Lajos: Az örök álom
Tamás Lajos: Harcom a szavakkal
Tamás Lajos: Jóságom sátora
Tamás Lajos: Több az élet
Tamás Mária: Türelmetlen
Tamás Menyhért: Mondd
Tarcsafalvi Albert: A földmíves temetése
Tarcsafalvi Albert: Légy hát magyar!
Tárkányi Béla: A Szentháromság titka
Tárkányi Béla: Boldogasszony anyánk!
Tarnavölgyi [Fiák] András: Hősök ünnepén
Telek A. Sándor: Ükapámtól énhozzámig…
Teleki Júlia: Keresem az apám sírját
Temérdek: Magyar bú
Tiry László: Loyolai üzenet
Toldalagi Pál: A legjobbnak találom
Tollas Tibor: Tavaszi üzenet
Tompa Gábor: Hűség vize
Tompa László: Erdélyi magaslaton
Tompa László: Jönnek
Tompa László: Úton a Jóság elébe
Tompa Mihály: Épen mint a kakas…
Tornai József: A nemzet szelleme
Tornai József: Az isten-semmi
Törőcsik Attila: A modernitás társadalomkritikája
Törőcsik Attila: A posztmodernitás társadalomelmélete
Törőcsik Attila: Historiográfia - A történetírás történetisége
Tóth Árpád: Isten oltó-kése
Tóth Árpád: Ó, örök Isten…
Tóth Árpád: Ó, örök Isten…
Tóth Árpád: Új tavaszig vagy a halálig
Tóth Endre: Elhagyott gyár
Tóth Ferenc: Égig érő erdőn
Tóthé Munkácsy Eleonóra: Uram!...
Tóthné Munkácsy Eleonóra: Az én imakönyvem
Turcsány Péter: A Duna üzenete
Túrmezei Erzsébet: A Wittenbergi oltárkép előtt
Túrmezei Erzsébet: Ancilla Domini…
Túrmezei Erzsébet: Csak Jézus
Túrmezei Erzsébet: Csak Jézusra nézz!
Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem
Túrmezei Erzsébet: Három üzenet idegenbe szakadó magyaroknak
Túrmezei Erzsébet: Husz börtöne
Túrmezei Erzsébet: Imádság a februári tavaszban
Túrmezei Erzsébet: Jöjjön akármi Isten hatalmas
Túrmezei Erzsébet: Tavaszi áradás
Túrmezei Erzsébet: Töviskorona
Túrmezei Erzsébet: Töviskorona
Tűz Tamás: Amoris via Dolorosa
Tűz Tamás: Emlékezz valami másra
Tűz Tamás: Műved vagyok
Utassy József: Lakótelepi Jézus
Utassy József: Magyarország!
Váci Mihály: Haza, Hozzád, hét hídon át
Vajda János: Július 22-én
Valentyik Ferenc: Három vers – három történet, avagy Gyóni Géza a Nemzeti alaptantervben
Valentyik Ferenc: MAGYAR-MAGYAR MÁTRIX
Vályi Nagy Géza: Az utolsó huszár-csákó
Vályi Nagy Géza: Bölcsődal tavaszi vetés felett
Vályi Nagy Géza: Krisztushívás
Vályi Nagy Géza: Magyar izenet
Vályi Nagy Géza: Magyar tavasz
Vályi Nagy Géza: Mai könyörgés
Vályi Nagy Géza: Márciusi rapszódia
Vályi Nagy Géza: Naplemente
Vályi Nagy Géza: Özvegy Koromné
Varga Borbála: A Jelen
Varga Rudolf: ÉNEK
Vargha Gyula: A halál hídjánál
Vargha Gyula: A magyar ember
Vargha Gyula: A magyar szó szárnyán
Vargha Gyula: Beatus ille*
Vargha Gyula: Békesség az emberek között
Vargha Gyula: Ébresztő
Vargha Gyula: Késő munka
Vargha Gyula: Magyarország, édes hazám!
Vargha Gyula: Öngyilkos nemzet fia vagyok én
Vargha Gyula: Szereted a zajt…
Vargha Gyula: Töredelem
Városi István: Csak gyorsan, gyorsan…
Vas István: Branyiszkó
Vas István: Levél a túlvilágba
Végh György: Nyolc egyszerű kérdés
Végvári [Reményik Sándor]: Magyarok mindenütt
Veres János: Palóc madonnák
Veres Péter: Én nem mehetek el innen
Veress Miklós: Az igék születése
Vértesy Jenő: Magyar párbaj
Vészi József: A tsataka-madár
Vida Imre: Az alkotó szellemiség katolikuma
Vidor Marcell: Magyar szó
Vidor Marcell: Orgona szól
Vígh Károly: Bajcsy és József Attila
Virsik Mária: Útszéli kő
vitéz Endreváry József: Reánk rakták
Vitéz Hábel György: Mi magyarok, csehek, szlovákok és ruszinok
vitéz Saáry Gyula: Az én imám…
vitéz Somogyvári Gyula: Csüggedés
vitéz Somogyvári Gyula: Magyar
vitéz Somogyvári Gyula: Magyar Bábel
vitéz Somogyvári Gyula: Panaszkodnak a magyar szelek
vitéz Somogyvári Gyula: Székelyek
Vörös Éva: A lúzer
Vöröskői W. Olga: A virágok miséjén
Vörösmarty Mihály: A hazafiak
Vörösmarty Mihály: Szózat
Vörösmarty Mihály: Tartson meg az Isten…
Wass Albert gróf: Először egy verskötethez
Wass Albert: A bércek énekelnek
Wass Albert: Csak csendesen
Wass Albert: Dalol a honvágy
Wass Albert: Fekete gálya a Sajón
Wass Albert: Gátak
Wass Albert: Ha visszatérek
Wass Albert: Látható az Isten
Wass Albert: Magyar fa sorsa
Wass Albert: Nagypénteki sirató
Wass Albert: Százéves dal az ismeretlen bujdosóról
Wass Albert: Véren vett ország
Wass Albert: Vizek felett
Weöres Sándor: Az elsüllyedt jelek
Weöres Sándor: Dal
Weöres Sándor: Hajnali harangszó
Weöres Sándor: Ima
Weöres Sándor: Magyar tanulság
Weöres Sándor: Öröklét
Weöres Sándor: Tövistermő
Weöres Sándor: Vonj sugaradba
Weppery László: Gyónom…
Weppery László: Vigyázzatok rá…
Wimberger Anna: Mária
Wimberger Anna: Most elpihentél drága föld…
Zagyva Mária: Alázat
Zagyva Mária: Hitvallás
Zas Lóránt: Kitörölhetetlen
Zempléni Árpád: Gondoskodás
Zempléni Árpád: Magyar lecke
Zempléni Árpád: Örök magyar
Zempléni Árpád: Száraz malom
Zilahy Lajos: Vigasztalás
Zsabka Kálmán: A vak ablak mögött
Zsabka Kálmán: Csatára
Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk!
Zsabka Kálmán: Ébredj magyar
Zsabka Kálmán: Földrajzóra
Zsabka Kálmán: Hiszek egy Istenben
Zsabka Kálmán: Hontalanok
Zsabka Kálmán: Isten
Zsabka Kálmán: Magyar vagyok
Zsabka Kálmán: Sorsunk
Zsiskú János: Sirató
Zsutai János: Pusztaságon

szozattv


szozat a tiszta hang
  2023. 02. 25. SZENT KORONA DÉLUTÁNOK03istenszülőMeghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára Gyóni kötetképPatriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf