B. Mihály Csilla: Égi pásztorok

Estbe hajló csendes óra
és parázsló távolok
rőt fuvalma hull a szóra,
míg a dal, e régi szolga,
lelkeinken átforog,

s bár a jajszót felsöpörné,
mint a hit, a küzdelem,
álmodásunk szent öröklét,
s Dúl királynak dús örökjét*
tékozoljuk szüntelen.

Szép magyar beszédet őrző
versek, égi pásztorok!
Hadd legyen ma fény a költő,
mely az éjen szívbe ömlő
békeszóval átlobog.

* Arany János idézet

Czipott György: Vigasztalások

(okafogyottan gyakorta)

magad bántod, mert elhagyott,
s bárkiért úgy halsz, hogy éljen.
eléggé messzi kütmélyben
nappal is láthatsz csillagot,

ha elvakít fényszennyezés.
szétbomlott eszmélet véges.
ne félj tőle, hisz szükséges
kenyeret szelni konyhakés.

hiányokban taszít idő.
ingalengés sorsod szabja,
s létezőbe vonna semmit.

lásd, új világtörvényt nem nyit,
elmerül, bármint akarna…,
víz felszínén kacsázva kő.

D. Bencze Erzsébet: Madártávlatból

Hiába gyűrte maga alá az ősz
távolodó lépteidet,
most vigasztalásképpen
ibolyaszőnyegen
kínálkozik a tavasz.
Ha úgy tetszik,
madártávlatból szemlélem,
míg lenge selyemruháját
szétteríti halkan.
Lábujjhegyre se kell állnom,
így könnyebb lesz
a barkaágat megtalálnom.
Hónapokon át matatott a tél,
jégvirágom szinte megzavarodott,
olyan hosszúra nyúlt a csend,
lassan már azt sem tudta,
hol a kint és a bent...

szozattovabbacikkhez

 

Fülöp Kálmán: Alkonyi séta

Hozzám nőtt a falu,
az udvarokba nyíló kapuk,
s benne minden-
elmémben érlelődik
tüze a bíztató szónak-
virágok nyílásán
léptem kopogását
hallgatja az idő,
amint lábnyomaimba
kapaszkodik a rejtőzködő
holnap.

Szerencsés ember vagyok,
mert játszani tudok önfeledten,
kisgyermekmódra
gyorsan megbékélek
a rejtőzködő mával,
s a hosszú házsorok
édes magányán
szembe megyek,
a vérző valósággal.

Márton Károly: Kotyó készül

Fehér pára,
Feketés füst,
Kotyó készül,
Rotyog az üst-

Ben. Kavarni
Kell, míg készül,
Öreg nanó
Végig ott ül.

Biztos sajog
Karja, háta,
Nincsen neki
Váltótársa.

Bámulónak
Fakanálban

szozattovabbacikkhez

 

Radnai István: Antifóna

körülöttünk sivataggá lett
de örvendezzenek a kövek
esőket hoz a jövetele
virágot hoz a puszta kopár
a lélekmag is csírázik már
illatszőnyeget terítene
időbe a távolság ura
az időtlent már elküldötte
így dicsőítsük alleluja
körülöttünk sivataggá lett
meredeznek a kormos kövek
folyók ölén a kiszáradt fák
áldozatok ártatlan vére
alvad a bombák torz kelyhébe
esőt váró mag perzselt virág
a kifagyott lélek az ember

szozattovabbacikkhez

 

Schiffter Attila: Ha menni kell

Mikor az ég tiszta pelyheket bocsát reánk,
elkortyoltuk utolsó, meghitt, forró teánk,
végül kilépek a szabadba nyíló ajtón.
A ház maradjon tiszta (én is így óhajtom).

Már nem küzdhetek magamért sem soha többé,
szemeim párájában vált az élet köddé,
és körülöttem, bennem leomolhat minden.
Hordjátok hát - de ne lássam - az összes kincsem.

Csak a fagy öleljen hamvas kérget rám lassan,
hogy hűlő szívem titkába beavathassam.
Illanjon, aminek csupán túlzó ára volt.
Virrasszon itt, akinek maradok: drága holt.

Eztán nincs helye szónak, ne magasztaljatok,
ha hiány osztja meg veled toros asztalod.
Szórjátok szét hamvaim a csendes Tó felett.
S engedjétek el világgá fásult lelkemet.

Szentjánosi Csaba: Meditáció

Ha becsukod a szemedet,
kinyitod lelkedet,
macskakarodon szaladgálnak
ujjaid, mint kis egerek.

Ha a csend: a semmi köve,
akkor képes vagy felemelni magadat,
ahogy a szeretet lebegése
fent tart, mint madarat.

Ha megszűnsz, akkor megcseréled
magadban a két világot,
és többé nem zárnak börtönbe
a szempillarácsok.

Ha meditálsz, lemerülsz,
hallod ahogy a világ gyomra korog,
s ha elmondasz mindent....
akkor leszel a legnagyobb titok.

Vámos Hang György: A szétszerelt gyermekláncfű teje…

vitorlát bontott a délután
s elhajózott az éj után,
hogy felkutassa: „lesz-e?”

-- messze, messze
új Golgotát sebezve
a harang formájú hegyre
kéklő nyelvként kiöltött
halni vajúdott kölköt
felpúposodó háton
megtartó három
be nem teljesült vágyon

szozattovabbacikkhez

 

Szabó Lajos: Apró halakkal

amikor dobozos kólát
reggelizek másnapos kiflivel
és a tegnapi lánnyal
sétálok a parkon át
hogy végre lássak
egy igazi angyalt
mert asszem’ az jó lenne
a lány csinos
de be nem áll a szája
az egészséges életmód
a megunhatatlan témája
maradhatna csendben is
még elriasztja

szozattovabbacikkhez

 

Barna Zsolt: Demoralizált angyalok

Fejveszett tömegek végén,
ti nyaktilón kivérzett szajhák!
Még táncot jártok a penge élén
akár a vágóhídra hajtott marhák.
Szétesve várjátok a végítéletet
de szárnyatok most már béna!
Istennek tett, megszegett ígéretek
után csak szátok lett örökre néma!
Bomlasztva erőtől erkölcstől,
a lelketek hitszegetten andalog
Messze kerültetek az édentől,
ti reszkető demoralizált angyalok.

Czipott György: Plein air

megbékéltem szerterozsdállt
távolközi megállókkal –
tető sem volt s leszakadt rég
széltől védő lemezoldal,

talpfák közét felverte gaz;
kopott sínen siklott derű
s burjánzott ezer virággal
vérehullató fecskefű.

lobogott fönn cirmos égbolt
s két macskaként egerészett
egyszervolt és sohasemvolt.

– – –

fürdök csurom tavaszfényben.
nőttek körém betonfalvak
s vanná rozsdállt idő…, régen.

 

Dóczi Székely Gábor: Három költő hajnali sétája

HAJNALI SÉTA

Tavasz bolyong a kert alatt,
ma ő a támaszom,
rügyek csomója felszakadt
a bolyhos ágakon.

Kövér, taréjos fellegek
mögött a fény oson,
kutyám a sárban hempereg,
füvön, keréknyomon.

A szél bozontja lágy azúr,
kavarja száz titok,
remegnek, mint a hárfahúr,
a karcsú nárciszok.

szozattovabbacikkhez

 

Ernst Ferenc: Melléd sodort

Amikor melléd ültem,
megremegett a levegő.
Langyos fuvallat simított
végig a nyári melegben.
Amikor melléd ültem,
nézted, ahogy a lebegő
függöny, a nyitott
ablak előtt, mennyivel szebben
táncol.
Amikor melléd ültem,
úgy néztem rád, hogy
fogalmam se volt
a lelki románcról.
Amikor melléd ültem,
az volt az a pillanat,
ami úgy múlt el,
hogy örökre itt maradt.

Fülöp Kálmán: Játék a rímmel

Múltamból
kiszakadt harag,

méreg idő,
akarat,

visszafojtott
imádság,

rég áhított
kiváltság,

vagy egy kép
fehér falon-

szozattovabbacikkhez

 

Kalász István: Végül a fű

Eltelik egy éjjel, egy nap,
két hét, az évtized meg a másik,
mire az ember rájön:
a ház mögé kell egy pad.
Hogy onnan hallgassuk a
szobai óra ketyegését,
érezzük a fű szagát,
a metszett rózsabokrot,
nézzük a kerítést, amit
magunk építettünk,
megérezzük a házfalban
a meleget, a téglákban
maradt fényt, ahogyan
sötétedés után jön el

Kemecsei Gyöngyi: Élet

szállni
mint apró töredék
lebegő porszem a fényben
majd megülni
halkan
észrevétlen
egy megsárgult diólevélen
s ha a csend szava szólít a szélben
csak hintázva hullani szépen
ölelni
vinni magammal a részem
és tudni a helyem az egészben

Márton Károly: Patak naplójából

Patakcsörgés:
Kacagás,
Kacagás,
Életünk egy
Rohanás,
Rohanás,
Sziklák között,
Fák alatt,
Fák alatt,
Csiklandoznak
A halak,
A halak.

Paál Marcell Hesperus: GPS

A mértékeket már régen feladtam.
Véletlen lettem, megfontolatlan.
Robbanás ízű a képzelt jelen,
tapasztalatból is elégtelen.
.
Károsra edzett szenvedélyek,
mindent látok, semmit sem értek,
madár lehetnék, de szárnyaim lábak,
bármerre futok, bárhol vadásznak.
.
Szerelmeimről csodákat hántok,
csodát akar a szerelmes látnok,
ölelj úgy, ahogy gyermek, ha sír,
a sötétség fakó szemedbe ír

szozattovabbacikkhez

 

Pethes Mária: Szerelem

kereslek a Tó hullám-mezőjén,
lenyergelt szélviharokban, a táj állandó
változásában, vakondtúráshoz hasonlító
felhőfodrokban, ecetfák kiirthatatlanságában,
a fotoszintézisben, egyensúlyukat vesztett
nappalokban, a széthasadt világosságot
összefércelő fecskék röptében.

kereslek az internet végtelenségében,
a politikai hacacárékkal egymásnak ugrasztott
nép összefogásának reményében,
a zsarnokság idény-jellegűségében,
instant levesporok ízetlenségében,
az ember-ember elleni merényletekben,
a tavasz himnuszában,
füvekben rejlő gyógyírekben.

szozattovabbacikkhez

 

Radnai István: Új vihar új pohár vízben Lédának

karácsony elmúlt héjaszárnyak
lecsapnak kéjvad ragadozók
mindig beteget zsákmányoknak
mindig sántákat zsákmányolnak

gyomorgörcs vár új éjszakákat
karvaly repül a kiscsibékre
földi pokol nem földi béke
földi pokol a földi béke

a korral hormonpokol éget
minden halk szóra pisszegésre
asszony kedvének fordulása
asszony nyelvének suhogása

szozattovabbacikkhez

 

Szakál Gábor: Az európai birodalom bukása

Keresztény múltunkba kapaszkodva
próbálunk megmaradni,
a názáreti szent csoda üstökösét
makacsul követni, s hittel kitartani.

Állhatatos küldetéssel megküzdeni
jussunkért, ami szent, ami örök
keresztes hadjáratot kell most hirdetni,
mert a kertek alatt járnak a "betörők" !

Vagy nem volt elég hangos az ősi Róma,
a romlás - mi porba döntötte sikongva,
a lelki nyomor, a féktelen tivornya,
Césár udvarának fertője, mocsara.

szozattovabbacikkhez

 

Szentjánosi Csaba: Amit adni tudok…

Lassan elfelejtem, hogy élek,
az óra testében - idő a lélek,

szemed óriáskerekére
felszáll egy gondolat,
nézem a napsugarat,
ahogy árnyékokat válogat,

emlékezetemmel a múltból
embereket mentek,
akik értünk a halálba mentek,

kenyeret török, körülöttem
minden morzsa,
munkások mondatai után
az élet, sok fehér pontja

szozattovabbacikkhez

 

Szenyán Zoltán: Függő lettem

függő lettem,
függök az élettől,
ha nem kaphatom meg,
nem kaphatom meg napi adagom,
olyanná leszek,
olyanná…
mint aki sosem is létezett,
aki jóllakottan is éhezett,
végleg függő lettem,
hát ittam, ittam annak minden,
minden szent szavát.

Tóth Gyula: Az én…

az én pályámon, hé! te nem úszhatol
az én kevélységem Istentől való
az én szerénységem Narcisszusz-szeretet
az én anyázásom mind’ rokonszenvesebb
az én tehenem sokkal korosabb
az én irigységem persze jogosabb
az én jóságom önmagam szolgálja
az én fösvénységem Harpagon csodálja
az én szemérmem igazán szemérmetlen
az én perverzióm jóval szalonképesebb
az én szerelmem zöldszemű szörnyeteg
az én kedvesem volt mindig nedvesebb
az én véleményem mindenek felett áll
az én emberségem néha szelektál

szozattovabbacikkhez

 

Vámos Hang György: Búcsú a Szerzőktől

˝A költő, a művész nem hazudik!˝

-- hazudta egyszer, valaki, valahol…
Na, persze!
Hisz költőnek tételezte magát…

Mi mást mondhatott volna?
Ha lett volna mersze,
(mert költőként, az lenne dolga!)
magát mártotta volna
-- nem hűs képzelgésbe, a ˝valóba˝
(csókba, ölelésbe, sikolyba, vérbe, gennybe)
-- nem ír a tolla
ilyet le.

szozattovabbacikkhez

 

Bihari Csilla Rozália: Közös fél/elem

Majd csak a közös ágyvetések
tanítják meg azt, hogy mi az élet.
Ha együtt simítnak lepedőt,
az anyag sem az, mi volt azelőtt.
Majd csak a közös reggeleken
tanulod meg, hogy mi a félelem:
a közös fészek, ha este vár,
vajon visszatér-e mindkét madár?

Bíró Rudolf: Létgyónás

Meztelenül nézem a felkelő Napot,
pedig ekkor van a leghidegebb.
A horizont lázas, míg kezem fagyott,
s vagyok magammal egyre idegenebb.
Balkonládámban pang az erjedt múlt,
megöntöztem sokszor - de minek.
A felejtés mára már divatjamúlt,
gardrób lelke van mindenkinek.

A múlt tizenhat évig hordott ki,
hogy a jelenem világra segítsen.
Lelke felsírt - mondta a doki,
csend visszhangzott a váróteremben.

szozattovabbacikkhez

 

Czipott György: Sárgafoltrozsda

.húsz éve már .naponta halsz meg
.keményszik anyád utáni csönd
.föltépett seb dajkálgat közönyt,
mégse marhat új éjbe rendet

.elrozsdált reményt minden jövő
s éjfélperc boncolt fel aznapot
.immár tiéd lett, amit kapott
.nem vet kört sártóba dobva kő

.húsz év .csak szemhúnyásnyi .semmi
.nem roncsolt dögevővé lenni
s méltó kenyérhez, borhoz fiad

.nincset hintál aranymosótál
.húsz éve már .március sirat
.haladékot csak erre kaptál

Alsórákos, 2023. március

Ernst Ferenc: Kóbor lélek

(*H* ború..)

Arcul csapott világ.
Vöröslő,
tenyérnyi folt.
Az összes
halálnak egykor
emberarca volt.
Partra vonszolja
sármos ráncait,
hátán szél dalol,
arcán fény vonyít.
Meghajlik háta
az égi súly alatt.

szozattovabbacikkhez

 

Fülöp Kálmán: Talán...

Dühös vihar ver
ajtót,ablakot-
az ég lázad,és
tüzet lehel a felhő-

meddig tart még
a fura állapot,
és mit igér a
rejtőző jövendő...

Talán a holnap
kinövi magát-
szárnyat ereszt
az esti szürkület,

s amikor végre
az eső is elállt,
ránk mosolyog
az átázott eresz.

Kalász István: Társam

lépcsőn föl
a csarnokon át
a hátsó folyosón végig
a lifttel le a fél
sötét folyosón üres
hordágyat kerülni
majd balra az
utolsó vasajtó előtt
te ott állsz mögöttem
megfordulok
megsimítom
csapzott hajadat
aztán belépünk

Kemecsei Gyöngyi: Fiamnak

Nekünk viszonyunk van a halállal.
Neked és nekem.
Talán el is vitt volna,
ha akkor engedem.
Te láttad őt,
miközben markában
hordta tőled el
az éltető levegőt.
Te láttad őt,
sokszor.
Én meg vigyáztalak.
S apró ujjaid
szorították
megfeszült vállamat.
Megnőttél nagyon.

szozattovabbacikkhez

 

Konyári Mónika: Holnap

...persze ez is butaság... lehet.
Lehet, kicsit fontosabb lettél, mint gondoltad. A gondolatban az
a jó, ha akarom beszélek róla, ha akarom látszik, és ha akarom
kicserélem, úgy teszek, mintha... és csak titokban érintem meg,
amikor nem látja senki. Néha maga a gondolat is meglepődik, mi-
lyen fontossá vált:
- Nélkülözhetetlen lettem a holnaphoz...- súgja ilyenkor. Ez per-
sze nem igaz, de hagyom a hitében ringatózni kicsit. És a holnap is
mosolyog. Elhiszi, hogy ünneplőbe bújhat.

szozattovabbacikkhez

 

M. Karácsonyi Bea: Dulcinea mutatványok

A reggel szárnyára ülök.
A csödcseppek zuhogó
nappallá érnek.
Zsong-bong a tükörfényű magamutogatás.
Az árnyékomban öltözöl fel,
míg más nők árnyékában kivirulsz,
rózsaszirmokat szórsz,
ha haza érsz,
nézem, ahogy egy árva szirom konyhalány-kezemre hull,
és mintha mindegy lenne,
kifeszíted szám,
a tiéd már tátva,
enni akarsz belőlem.

szozattovabbacikkhez

 

Márton Károly: Csintalan Nóra

A csintalan Nóra
Kiszaladt a hóra
Mezítláb.
Ne csak cípőtalppal
Tapossa a havat
Télen át.
De jött rá kis baj is,
Felszökött a láz is
Estére.
Azzal nem dicsekszik,
Hogy az ágyban fekszik,
S megérte.

Paál Marcell Hesperus: Repetitio

Godot megérkezett,
a várakozás lanyha
kéjbe fordult.
A világ fél lábra állt,
függőben csak
a semmi maradt.
Elkergettük a madarakat.
.
Megnémultak a fecskék,
és egy képzelt ténylegesség
csorbát köszörült.
Az Isten könyörült... hiába.
A világ reszketett,
majd ismét magába
fordult – Godot-ra várva.

Pápay Eszter: Nyitott tenyérrel

Hajam szálait is számon tartod.
S lásd: némelyik olykor kihull.
A teremtés-képletben a változó állandó.
Akár a tenger: árad és csitul.

Derűs ragyogásom tegnappá fonnyad,
s így végzi minden sóhajom.
Dúdolom persze, bár nyitott tenyérrel,
ha mára dal kell: hogy most jó nagyon.

Napjaim, a sűrűn pergő szemek,
sorsom olvasóján görgetnek tovább.
Sirassam, vagy így is ünnepeljem
a hűs homokra épített csodát?

Pethes Mária: A vágy alaprajza

amikor ajkaink között szétszakadt
a vágy alaprajza, védtelen sóhajunk
megsebezte a levegőt. egy messziről
cikázó villám letépte arcodról a mosolygó
maszkot. ismeretlen nyelven beszélő,
nevenincs patak futottál a Tóba.
az újrakezdés fénye kihunyt fogaimon,
koromsötét éjszaka borult ránk.

tekintetemben nem ismertél rá
legtisztább önmagadra. tócsák tükrét
neveztem ki arcod őrhelyéül. leleményes
látszatként akartad túlélni az aszályos

szozattovabbacikkhez

 

Radnai István: Húshagyó kedd

hó rejti a csírázó bűnöket
alacsony a nap pályaíve
hosszú csupasz árnyakat gyűröget
lába táncol a puszta hírre

farsang rázogat árva levelet
szédül a lány libben a szoknya
fagyos az ég borzong a lehelet
vesztét érzi duhaj a kocsma

ágvégen rügyek kapnak erőre
híg örömök víg dala csendül
sugárnyaláb vetíti előre
lobban a lámpás cinkos csend ül

szozattovabbacikkhez

 

Serfőző Attila: Termeim

(1)

Az éj lopva tekintett rám,
mint halogatott szerelem néz,
e mögöttes
világ hátsóudvarán.
A színfalak előtti
rétegekbe süppedő
pillangók táncára leltem,
fejem fölött a mindenség,
s az Isten.

Szele Anna: Állomások

hideg van,
vonattal utazom,
a pályaudvar nyitva,
a kettes vágányon tehervonat halad át
(jeges szelében összerezzenek: vajon mi a rakománya?),
az én vonatom a hármasra érkezik,
jó lesz átmelegedni a fülkében,
semmi nem olyan, mint régen –
legfeljebb látszatra –,
egy éve még nem gondoltam lezárt pályaudvarokon veszteglő vagonokra,
sehova nem utazó,
hajdanvolt szép fürtű fiúkra, izmos férfiakra,
talpfák körül ólálkodó, baljósan vonyító, szaglászó ordasokra

szozattovabbacikkhez

 

Vámos Hang György: Hang-szóró

(Ajánlás: Geiger Erzsébet, alias "seh"-nek, szeretettel.)

Senki sem hibás!

Nekem mind, aki „más”,
hogy úgy mondjam,
személyes, szerelmetes barátom!

Épp ezért, mint valami bakter, úgy vigyázom,
ha látom,
hogy rossz felé tart, végül,

s mint eleven holt kikékül,
ki magával kibékül

szozattovabbacikkhez

 

Vernyik László: De facto

A dér most lassan eszi a fákat...
stigmákat rajzol törzseikbe köd.
Ha nem láthatlak, megöl a bánat,
hisz újabban többet vagyok nálad,
a foszló kötőszövetek között!
Szarkák szállnak, széljárta szívemben...
megront végleg egy fészekfoglaló.
-A meztelen igazság kinek kell?
Ha fáj a vetélés,...ha torz a szó?...
Bölcsőket ringat béna kezével,
és holt anyjának törli homlokát,
birokra kelve kétezer évvel,
kérdőre vonva léted szent jogát!
És nem kíváncsi a válaszodra!
Mert itt mindenki halállal fizet!

szozattovabbacikkhez

 

Hét éve visszavárlak Mocsár Zsófinak* odaátra, ki soha nem lett huszonhat esztendős

„ Anya! Fáj egy picit a torkom. Ne aggódj! Hamar túlleszek rajta!”Zsófi
(Mocsár Zsófi)

 

Sajnálom, úgy érzem, cserben hagytalak.
Szörnyű volt elveszíteni téged. Ráadásul
ilyen kétes körülmények között. Ha most
azt kérnéd cserébe életedért, beleugranék
egy feneketlen kútba vagy levetném magam
a legmagasabb torony tetejéről. Nem sietnék.
Soha nem beszéltem erről senkinek

szozattovabbacikkhez

 

Bihari Csilla Rozália: Jelentéseink

hogy mondhatnám ki hangosan
ha ismered minden szavam
ha olvasod már nesztelen
az összes szánt-tekintetem
tudod hogy mit jelentenek
a néma ernyedő kezek
s hogy így élek veled boldogan
bár lélegzetem is hangtalan

Bíró Rudolf: 3+1

Parafrázis - Budai Zolka: Négy gyermekünkből 

Az első gyermek olyan, mint teésén,
mosoly pattan rügyedző-fecsegésén.
Beszéljen csak helyettünk, hisz elmondhatatlan,
legyen ott minden jelző egy személy-ragban.
Kiollózott részletek fotóalbuma:
- Tiszta anyja! (Bár néha azért apuka.)
Ne hasonlítson senkire, mikor felnő.
Legyen a viharban is bárányfelhő.

szozattovabbacikkhez

 

Czipott György: Vártán, töretlen

.jegenyéket. mindig csodáltam
.ahogy megtartottak eget
.más csak bólongott, általában
minden úgy jó, ahogy lehet

.jegenyék .csontos óriások
.villámverten is mind kitart
.lábukhoz hull angyal, talán sok,
ha szökve, hagynak mennyugart

[.uram .vigyázd őket szelíden
.nélkülük… velünk senki itt lenn]

.vártát állnak, büszkén, vitézül
.sorukban portól csönd emel
.lennék bár aképp, ki legvégül
csak kidől .sosem térdepel

D. Bencze Erzsébet: Sirató

„Uram! Ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát!”*

Fekszem a füvön.
Sugárzó napsütés. Susogó szellő.
Hegyi friss. Madárének.
Egy katicabogarat röptetek
ujjam begyéről éppen –
Csipetnyi béke.
Áldott csönd. Éledő zöld.

Fülemet a földnek szorítom,
hallom siratóénekét.
Vérzik a tuskó alattam.
Sírját ássa a világ –
Felkavar a gondolat.
Hantok hullanak...

(Vajon lesz-e elég fa koporsónak?)

 

* Szentgyörgyi Albert imája

Ernst Ferenc: Álomtöredék

Az erkélyen ültem, a fények halvány pontok,
lenn a parton fátyolköd szitált,
százezer kalandor rég vitorlát bontott,
én rád gondolva, egy üveg bort talán.

Az első korty a számon ajkad selyme volt,
zamata elnyomott minden illatot,
az esti csend a lombok közt dalolt,
hangod emléke lágyan ringatott.

Magunkra gomboltam az esti kabátom,
alatta vágyam álomba merült,
magamban ültem, de még most is látom,
érzem, simítasz, mélyen, legbelül.

szozattv


szozat a tiszta hang
  2023. 02. 25. SZENT KORONA DÉLUTÁNOK03istenszülőMeghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára Gyóni kötetképPatriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf