Garay Alajos: Dicsérd a Jézus szent nevét!

Dicsérd a Jézus szent nevét
A reggel ékes hajnalán:
Ha létre serkenél, dicsérd
Nyugalmas álmaid után!
E névvel kezdjed a napot,
Dicsérd a szentet, s nagyot!

Dicsérd a Jézus szent nevét,
Ha elhagyod hajlékodat,
A nagy világba térve ki, –
Hogy elkerüld a csábokat!
E név leszen őrangyalod,
Vezéred, mentő csillagod.

Dicsérd a Jézus szent nevét,
Ha majd dologhoz fog kezed;
Mind a szándék, akarat,
A tett akkép nyer érdemet.
E név adand tökéletet,
Igaz dologra ez vezet.

Dicsérd a Jézus szent nevét,
Ha már a munka foly, halad,
De lankadoznak karjaid,
Erőd kifogy a nyűg alatt!
Újabb erőt, enyhületet
E név fog adni majd neked.

Dicsérd a Jézus szent nevét,
Ha, mit kezdettél, végezed;
Elérve ekkép célodat,
Szíved nyugodt, elégedett!
E név leend a korona,
Mely neked annyi jót ada.

Dicsérd a Jézus szent nevét,
Ha éhezel, ha szomjazol,
Ha földi jókban részesülsz,
Velök ha élsz, táplálkozol!
Ételt, italt s egyéb sokat
Nekünk az Úr e névben ad.

Dicsérd a Jézus szent nevét,
Ha jó barát vagy ellened,
– Járván az élet útain –
Találkozandik majd veled!
Amaz szíved hívebbje lesz,
E névre engesztelve ez.

Dicsérd a Jézus szent nevét,
Ha tán szerencse és öröm,
Dicsérd, ha bánat ér s nyomor
Miatt szemedbe gyűl a könny!
Ez fogja édesítni azt,
Ez ád szívednek is vigaszt.

Dicsérd a Jézus szent nevét,
Ha gyönge lévén, vétkezel,
Elhagyva balgán az erényt,
Feletted győz a szenvedély!
Nehogy mélyebbre süllyedezz,
Mentőd e név hatalma lesz.

Dicsérd a Jézus szent nevét,
Ha bánva vétkes tettedet,
Kígyó gyanánt a bűntudat
Mardossa egyre lelkedet!
E névre nyersz bocsánatot,
E névre lesz szíved nyugodt.

Dicsérd a Jézus szent nevét,
Ha munkafáradt testede3t
Nyugodni hajtod estenen,
Nyugodni gondnehéz fejed!
E név virraszt álmod felett,
S üdítve ébreszt tégedet.

Dicsérd a Jézus szent nevét:
E névre minden meghajol;
Az út, igazság s élet ez,
A kegy, az üdv belőle foly;
Dicsérd keresztény szüntelen,
Szent buzgalommal és híven!

Dicsérd a Jézus szent nevét
Mindenkoron és mindenütt!
Szent buzgalommal és híven
Míg élted végórája üt:
Az ég e névre megnyílik,
És lelked égbe költözik!

szozattv


szozat a tiszta hang
  Meghívó két oldalonszekelyfold-november Szaszregen-december2022 pusztaszabolcs-1Meghivo Orosz Ors Szoborsors aink c könyv bemutatójára vargaelőadás SZAKC_Hirlevel_2022_08_31meghivo2Gyóni kötetképsissistalMÖD 2022.június 18-meghívó-1 oldalasKét film szórólap Trianon plakat NET 2022 Kiállítás szózatba 1 szozat a tiszta hangEUCHARKirályfesztSacra HungariaSacra HungariaSacra HungariaKOFESZTszozat a tiszta hangszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang pálosokszozat a tiszta hangszozat a tiszta hang 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf