Szathmáry István: Mi nem feledhetünk


Csitítsd a tengert, míg hatalmas árja
Tajtékzó habjait a szirtbe vájja,
Tigris dühének nyujts enyelgve mézet,
A számumot, mint gyermeket becézzed,
Mondd a villámnak, hogy halk-szeliden
Pihenjen felhő-anyja öliben.
Tedd meg, ha játszi kedved így kívánja!
Csak a magyar szív lázadó keservét,
Dühét, fájdalmát, bús keresztje terhét
Ne merd, ne próbáld csillapítani,
Mert szentek ők, mint Krisztus kínjai!

Mi nem feledhetünk!
Arany kehelyben hozzák be nekünk
A feledésnek csalfa mámorát,
Undorral fogjuk félrelökni és...
És szomjazunk és gyűlölünk tovább!
Csak gyáva, korcs szíveknek nyujt vigaszt,
Feledni azt,
Hogy elrabolták orvul mindenünk,
Mi drága, szent ereklye volt nekünk:
Erdélyt, a kincses második hazát,
Ahol Rákóczi, Bethlen zászlaját
Látták lobogni véres századok;
Hol minden omladékon ott ragyog,
Tüzel, vakít, mint nyári nap heve,
Törökverő nagy Hunyadink neve,
S utódai az Isten ostorának,
A székelyek, mint gránitszírtek állnak!

Mi nem feledhetünk!
A Kárpátoktól le az Adriáig
Dicső, nagy multnak emléke cikázik:
Arad szent sírján új erőre kaptunk,
Bánsági rónán dús kalászt arattunk,
A Zrinyik földjén villogott a kard,
Eb ura fakó, ne bántsd a magyart!
S nem érzed-e,
Miről regél a Tátra zord szele
Késmárk felől süvöltve Kassa táján?
Fülünkbe zúgja: nemtelen, gaz ármány,
Rút cselszövés, mit poklok mélye ringat,
Adá cseh kézre legszebb tájainkat!
Azért hoztuk hát hamvaid haza,
Nagy számüzött, Rodostó csillaga,
Hogy álmaid rabláncok csörrenése
S hű népeid bús jajszava kisérje?

Mi nem feledhetünk!
Arany kehelyben hozzák bár nekünk
A feledésnek csalfa mámorát,
Undorral fogjuk félrelökni és...
És szomjazunk és gyűlölünk tovább!
Testvéreink ott túl a Végeken,
Űzzétek el a gyáva félelem,
Megalkuvás gonosz lidérceit!
Csak várjatok, csak bízzatok: lesz itt,
Lesz még e földön nagy leszámolás,
Amikor majd minden rovás,
Bűn, céda gaztett elnyeri jutalmát,
S felvirrad újra a magyar szabadság,
Magyar dicsőség fényes napja rátok!
Testvéreink, ti nem hiába vártok,
Feltámadás e büszke dac nekünk:
Mi soha, soha nem feledhetünk!

szozattv


szozat a tiszta hang Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet Körmenet
 
 Patriotak-Kronikaja-4.1 Patriotak-Kronikaja-4.1
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf