Életmese író pályázat 2019 évi kiírásáról

szakc logo
           SZAKC sajtóközlemény

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete tízedik alkalommal hirdette meg az Életmesék című pályázatát. Az évről-évre nagy sikerrel megrendezett kezdeményezésre 2019. április 20-ig lehet pályázni. Az eredményhirdetésre május 15-én, a díjkiosztó ünnepségre június közepén kerül majd sor.
A szervezők négy korcsoportban hirdették meg a versenyt, és a hagyományoknak megfelelően minden korosztályból

- 10 éves kor alattiak (alsósok);
- 10-től - 14 éves korig (felsősök);
- 14-től - 33 éves korig;
- 33 év felettiektől várnak alkotásokat.

A pályázók leírnak egy-egy érdekes történetet, amelyek a szülők, nagyszülők, dédszülők életmeséi, vagyis, amit a szüleik, nagyszüleik meséltek nekik az életükről, és érdekesnek, tanulságosnak, vagy akár viccesnek találtak.

Bővebben ...

A Nagyságos Fejedelemre emlékeztek

salank2 e1550266651153A tárogató hangjára gyülekeztek Salánkon a fiatalabb és idősebb „kurucok”, hogy megemlékezzenek a 308 évvel ezelőtti itt tartott országgyűlésről. Az ünnepélyes megemlékezést és emlékkonferenciát Aljohin Viktor polgármester nyitotta meg. Beszédében aláhúzta, csak a múltra emlékezve építhetjük közös jövőnket. Salánk első embere ugyanakkor örömteli bejelentést is tett, hiszen a 2019-es Rákóczi-emlékév keretein belül, dr. Grezsa István védnöksége alatt Salánkon Szabadság Emlékparkká bővül a községi tanács előtt álló tér és 56-os emlékmű.
Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul aláhúzta a ma már közismert tényt: a Rákóczi szabadságharc nem bukott el, hiszen az országot kitépte a feudális kötöttségek mocsarából, olyan pályára állította, melynek végén a modern polgári társadalom ígérete várta a magyarokat.

szozattovabbacikkhez

Ismét rászólt a NATO Kijevre

nato podcast logo 300x300Korábban már beszámoltunk róla, hogy a 2018. július 11–12-én Brüsszelben tartott NATO-csúcstalálkozón a nemzetközi katonai szövetség nyilatkozatban szólította fel Ukrajnát, hogy „maradéktalanul hajtsák végre a Velencei Bizottság indítványának ajánlásait és következtetéseit”.
Jól jelzi, mennyire elkötelezett az európai és az euro-atlanti integráció mellett és mennyire veszi komolyan a nemzetközi szervezetek ajánlásait és felszólításait a kijevi kormányzat, hogy 2019 februárjában a NATO ismét szükségesnek tartotta emlékeztetni Ukrajnát arra, hogy vegye figyelembe és implementálja a Velencei Bizottságnak a 2017-es oktatási törvénnyel kapcsolatban kiadott állásfoglalását. Az Európa Tanács jogászokból álló szakbizottsága egyértelműen arra a következtetésre jutott 2017 decemberében kiadott anyagában, hogy a legjobb megoldás az volna, ha Ukrajna megváltoztatná az új oktatási törvény 7. cikkelyét.

szozattovabbacikkhez

Wass Albertről – Bertha Zoltán: Magyarság, emberség, hitvallás

wass albert"Számomra magyarságom ezt jelenti: mint ember, vérség és lelki alkat szerint egy családhoz tartozom, s ezt a családot szeretem erényeivel és bűneivel együtt, s javáért munkálkodni életem értelme ezen a földön. Tehát ember vagyok, s ezáltal magyar. Mennél jobban sikerül embernek lennem, annál igazabb, tisztább és termékenyebb lesz magyarságom is (…) egységes a magyarság akkor, ha minden magyar emberebbé lenni igyekszik, hogy ezáltal magyarabbá váljon.”

szozattovabbacikkhez

Három tudósítás 1919 februárjából

1919tud1919. február elején, a párizsi béketárgyalásokkal egy időben a svájci fővárosban, Bernben szocialista konferenciát rendeztek, melyre a világ minden tájáról érkeztek delegációk. Magyarországot a magyar szociáldemokrata párt küldöttei, Buchinger Manó, Bíró Dezső, illetve Kunfi Zsigmond, az új Berinkey-kormány közoktatásügyi minisztere képviselték.

szozattovabbacikkhez

Európa békéje már a múlté

08karacsonybiztonsagMTIEPAClemensBilan e1545639193843 780x438„Amikor a sasok hallgatnak,
a papagájok kezdenek fecsegni.”
(Winston Churchill)

Az elmúlt években az európai biztonságpolitikáról folytatott vitákban egyetlen közös álláspont ismétlődött. Mégpedig annak a beismerése, illetve elismerése, hogy kontinensünk olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek alapvetően, egyértelműen és jelenleg megállíthatatlanul rontják a korábban megszokott biztonságot.

szozattovabbacikkhez

Lullázás 26.: A magyar meteóra, avagy a tihanyi barátlakások

lulla26 2Világszerte ismertek a görög meteórák, a sziklák között élő, ortodox szerzetesi közösség. Egy külön kis ország, saját törvényekkel és szokásokkal, egy ilyen „de civitate Dei” álmodhatott Szent Ágoston. Kevesen tudják, hogy a Tihanyi-félszigeten élő szerzetesek közössége, amiknek emlékét a megmaradt barátlakások őrzik, ősibb volt, mint a görögországi; még I. András király (uralkodott: 1046-1060) telepítette ide az első szerzeteseket a Kijevi Nagyfejedelemségből.

szozattovabbacikkhez

Aki a saját vagyonából gyógyította a szegényeket: Boldog Batthyány-Strattmann László

strattmann„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, s amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága.” (gróf Esterházy János)
A magyar nemzet veretes történelme során csak úgy ontotta magából azokat a nagyszerű embereket, akik gondolataikkal és tetteikkel méltóak lehetnek arra, hogy életük példaként szolgáljon minden magyar számára, ők maguk pedig valódi példaképekké váljanak.
A második világháborút követően a marxista történelemoktatás és a valódi teljesítményt, a valódi értékeket relativizáló baloldali szemlélet sikeresen feledtette el a magyar nemzettel addigi példaképeit, és tette nehézkessé az új példaképek felfedezését.

szozattovabbacikkhez

Elhunyt Tandori Dezső Kossuth-díjas költő, író

tandori nagykep 600x405Tandori Dezső 1938. december 8-án született Budapesten. Gyermekként határozta el, hogy író lesz, a korai prózai művek után gimnazistaként már versekkel is jelentkezett. Gimnáziumi tanára, a neves költő, Nemes Nagy Ágnes bátorította irodalmi próbálkozásait, rajta keresztül került szoros kapcsolatba többek között Mészöly Miklóssal, Ottlik Gézával és Mándy Ivánnal.
Az érettségit követően az ELTE bölcsészkar magyar-német szakán tanult, az egyetem után nevelőtanárként dolgozott, 1964-ben főiskolai nyelvtanár lett, 1971 óta volt szabadfoglalkozású író, műfordító.

szozattovabbacikkhez

Emlékezés Jagos István Róbertre, a Szózat néhai szerkesztőjére

jagos

 

„Az élők szíve a holtak igazi temetője.”
                 (Publius Cornelius Tacitus)

A naptár lapjait lapozva, hamarosan február 10-hez érünk. Itt megáll a tekintet, és felsajdul a tehetetlen szomorúság jó néhányunkban. Az én torkom is elszorul. És nem csak ezen a napon. Mindig, valahányszor Rád gondolok. Egy éve annak, hogy számunkra tragikus hirtelenséggel, mégis jól megfontolt szándékkal itt hagytad e földi világ minden szépségét és kínját. Úgy érezted, eljött az idő, menned kell. Ellenállhatatlanul hívott az általad oly sokat emlegetett fal túloldala. Hiába próbáltunk visszatartani. Lehetetlenre vállalkoztunk. Az út, ez a kegyetlenül keserves, és édes illúzió, számodra nem volt tovább járható. Sokszor megkérdeztem azóta Tőled gondolatban: Ugye megtaláltad ott mindazt, amit kerestél? Csak remélhetem, hogy a békesség, ami annyira hiányzott, kézen fogott. Tavaly, Újév napján még én is fogtam a kezed a kórházi ágyad mellett, mint azon barátaid egyike, akik az utolsó pillanatig hinni akartak abban, hogy a mi törődésünk bármit is számíthat a döntésedben. Hogy vissza akarj fordulni. Hogy élni akarj. Számtalanszor feltörnek bennem az utolsó beszélgetéseink. Bevallom, még ma is nehezen hiszem, hogy nem hívsz fel többé, nem újságolod el, milyen új ötleteid vannak, milyen tervek látszanak megvalósulni a kulturális élet számodra egyre táguló perspektívájában. Csodáltalak, mennyi lendület, mennyi tenni akarás fut az elmédben. Ugye tudod, milyen sokan vagyunk, akiknek hiányzik a jó Jagi? Az a hiperaktív, életre edzett srác, aki nem csak a fiaiért rajongó apa, hanem az az úttörő energia is, akire sokan számíthattak barátként, s támogatóként egyaránt, aki mellesleg, de semmiképp nem utolsó sorban íróvá, költővé nőtte magát.

Bővebben ...

Muskátli - 2019. február

Melléklet jó gyermekeknek    2019. február    V. évfolyam    6. szám

szozattovabbacikkhez

 

Mindszenty

tallaigáborA német történettudomány egyik óriása, Hans-Peter Schwarz Budapesten tartott egyszer előadást. 2003-ban történt, volt egy félmondata: „wir leben im Zeitalter des Deheroismus”  ̶  a „hőstelenítés” korában élünk. George Orwell volt a téma, az antikommunista író, akit 2003-ban – születésének centenáriumán – egyesek épp azzal igyekeztek sárba rántani, hogy besúgónak bélyegezték, mert a brit szolgálatok számára listát készített kommunista-szimpatizáns értelmiségiekről. Nem vitás, amennyiben náci-szimpatizánsok (vagy a félrevezető, ám töretlenül népszerű fasiszta-szimpatizáns elnevezéssel) szerepeltek volna az írástudók listáján, akkor Orwell ma is „King of the Bongo” lehetne, de így, hogy kommunista társutasokat nevezett meg, beindult a gépezet.

szozattovabbacikkhez

Czakó Gábor: Magyar–finnugor nyelvelés

czakogaborA magyar–finnugor nyelvrokonság ügyének alapkérdése az, hogy létezik-e?
Utána következik annak tisztázása, hogy milyen irányú, azaz melyik az előd, s melyik az utód? Szájbarágósan: a magyar származott-e a finnugor nyelvekből – ez Hunfalvy Pál (1810–1893) – a honi finnugrista nyelvtudomány atyja működése óta hivatalos, akadémiai álláspont, vagy föltéve, de a hunfalvysták által meg nem engedve, az előbbiek a miénkből?
Már a szakirodalomra vetett gyors pillantás is elárulja, hogy a finnugor nyelvek régmúltjáról egyáltalán nincsenek adataink. A legkorábbiak középkoriak, pl. a komik-zürjének keresztény vallási szövegei: 14. század vége – 15. század eleje, Permi Szent István és tanítványai fordították őket. A 16. században jelentek meg terjedelmesebb iratok, amelyek jobban föltárták a finnugor nyelvek természetét – pl. az első bibliafordítások. A komi szövegeket Vászolyi Erik (1933–2013) magyarította. Vászolyi később menekülni kényszerült hazánkból politikai okból.

szozattovabbacikkhez

Kondor Katalin: Jóslatok

csurka1Sajnos nem hallgatunk – sose hallgattunk – váteszeinkre. Nem téma mostanság Csurka Istvánt idézni, de vegyék kézbe írásait! Elképesztő, milyen pontosan látta a jövőt

A gátlástalan hatalmi játszmák miatt megoldhatatlannak tűnnek az ellentétek a különböző országok és nézetek között, továbbá a világszerte meglévő, szinte a Föld teljes lakosságát érintő problémákra sincsenek megoldást ígérő javaslatok. Vagy ha vannak, azokat villámgyorsan lesöprik, sőt elhallgatják a világ fura urai. Lehetőleg olyan urak, avagy hölgyek, akiknek többségét senki, soha nem választotta meg, mégis fennen hirdetik a demokráciát, mert valahogy „tűzközelbe” kerültek.
Ettől kezdve aztán már lehet nekik gátlástalanul hazudni, ferdíteni, rágalmazni. Ha csak az elmúlt pár nap egyetlen újságját lapozzuk át, már akkor bizonyossá válik, hogy az ellentétes szándékok miatt a gondok megoldására tett javaslatok nem érhetnek célba. Már csak azért sem, mert még mindig mindent ural a pc, azaz a politikailag korrekt kommunikáció álságos követelménye, s emiatt még mindig elhallgattatják a más véleménnyel bíró embereket, a legdurvább módon kirekesztve a társadalom életéből a másként gondolkodókat.

szozattovabbacikkhez

Az ellenzék átlépte a Rubicont

ellrubA neoliberális hálózat, ha neki nem tetsző párt vagy pártok irányítanak egy országot – ­például Lengyelországban vagy Magyarországon –, akkor előszeretettel ítéli el ezeket a kormányzatokat, mégpedig azzal az érveléssel, hogy „populista”, visszaél a többségi hatalmával, autokráciát, illiberális vagy valamilyen hibrid rendszert hoz létre, amelyik letér a demokrácia útjáról. Ezek az érvelések persze politikai-ideológiai töltetűek, és az említett két ország esetében tételesen cáfolhatók. Az azonban elvontan igaz lehetne, hogy általában a parlamenti többséggel rendelkező kormányoknak van lehetőségük arra, hogy visszaéljenek a hatalmukkal és korlátozzák a demokráciát.

szozattovabbacikkhez

szozattv


szozat a tiszta hang 2019tavaszESZTERGOM Mátyás király szine püski 80 programok kreatív 2019. 01. 26. SZENT KORONA DÉLUTÁNOK plakát 02 hunyadikonf versmaraton jankocsm Patriotak Kronikaja 3.3
 
szentkorona orszagaert alapitvany logo

 


egyesuletkopf